PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 23 WEEK 23
Zondag 7 juni.              
9.30 u.            Ds. G. van Goch                    Scherpenzeel
18.30 u.          Ds. J. van Eck                       Lexmond
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 81 : 1; nm. Ps. 81 : 12.
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.  de derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte bestemd voor de kerk. De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de diensten:  Geweldig mooi te ervaren en te ontdekken hoe God de wereld geschapen heeft en de inzettingen verordineerd heeft. Leviticus 23 en Handelingen 2. De instelling van het Pascha en 50 dagen later het feest van de eerstelingen. Pasen en Pinksteren. Pinksteren waar God de andere Trooster zendt en Zijn Geest uitstort op de eerste Christenen, waardoor het evangelie door de wereld verspreid wordt. Handelingen 17 laat zien dat het in een aantal jaren al tot Athene is doorgedrongen  Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon.
Ziekte en zorg: We denken aan allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. Misschien zijn er wel gemeenteleden die medische ingrepen verwachten te ondergaan. Alle ouderen en zieken thuis wensen we Gods nabijheid toe Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schilt en een pantser. (Ps. 91 : 4)
Overlijden: Zaterdag 30 mei is overleden mevr. Martha Burggraaf – Middelkoop. Zij woonde Graaf Huibertlaan 19, 4121EN Everdingen. Zij mocht de leeftijd van 84 jaar bereiken. Begin februari overleed haar man en bleef zij alleen achter. Ook zij heeft nu het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. We condoleren haar kinderen en kleinkinderen met dit verlies en wensen hen Gods nabijheid toe en Zijn eeuwige troost. Donderdag 4 juni zal in besloten kring de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats in Hagestein, waar ook haar man begraven ligt.
Gebedskring: De Gebedskring komt na een lange periode weer bijeen op maandag 8 juni om 20.00 u. in de consistorie. Veel is er om voor te danken maar ook veel om voor te bidden.
Kerkradio: Dinsdag 9 juni is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie wordt die avond verzorgt door Aart Bronkhorst.
Kerkdiensten:  D.V. zondag 7 juni mogen we als gemeente weer met meer personen samen komen.  Zoals u eerder heb kunnen lezen  zullen we de uitnodigingen op alfabetische volgorde laten verlopen.
Voor de ochtenddienst op 7 juni worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternamen vallen in de letters  A t/m Brug
In de avonddienst worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternamen vallen in de letters Brui t/m Duur.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website.
Laten we zo  samen als gemeente weer een nieuwe start maken met het bijwonen van de erediensten om elkaar en bovenal onze Hemelse Vader te ontmoeten.
Zingen in diensten.  Door de kerkenraad is besloten dat er voorlopig op advies van de PKN niet zal worden gezongen tijdens de eredienst. Dit in verband met het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens het zingen door meerdere personen. Er zal daarom gebruik worden gemaakt van een 4-tal zangers. Deze zangers zullen worden gezocht in de groep gemeenteleden die voor die zondag wordt uitgenodigd. U kunt dus worden gevraagd om als zanger aanwezig te zijn in de dienst. Uiteraard mag u ook uzelf aanmelden.
Als u vragen hebt over de uitnodigingen kunt u contact opnemen met Marcel en Davina van Ballegooijen, tel. 0345-641641.                       Zie verder de website.
Protocol kerkdiensten: Omdat we vanaf 1 juni 2020 weer kerkdiensten mogen gaan houden met een beperkt aantal kerkgangers is het goed om daarvoor een aantal praktische zaken nu alvast aan u te melden:  Bij de ingang staat desinfectiemiddel waarmee de handen moeten worden ingewreven.  Het protocol voor de kerkdienst ligt bij de ingang ter inzage, maar is ook ter inzage op de website.  Er is slechts een aantal banken beschikbaar om zo de 1,5 meter afstand te bewaren.  De 1,5 meter zal op meerdere plaatsen worden aangegeven en dient te worden aangehouden. Huisgenoten zitten bij elkaar. Niet-huisgenoten zitten minimaal 1,5 meter bij elkaar vandaan.  Het zingen in de dienst zal in aangepaste vorm plaatsvinden.  Collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden in collecteschalen.  Na afloop van de dienst maakt ieder zijn bank schoon met desinfectiedoekjes die klaar liggen in de kerk.
Pastoraat in coronatijd: Het pastoraat door Ds. de Jong  is de afgelopen maanden meestal telefonisch gedaan met uitzondering van het crisispastoraat. Nu de situatie rond de coronabesmettingen wat verbetert, wil Ds. de Jong, waar mogelijk, het pastoraal bezoekwerk weer gaan opnemen. Hij gaat telefonisch een afspraak maken en als er geen bezwaren zijn om een bezoek te brengen met in achtneming van de overheidsmaatregelen zal hij het bezoekwerk weer oppakken.
VBW 2020:  Via deze weg maken wij bekend, dat de VBW dit jaar NIET doorgaat. Als team hebben wij de kansen en belemmeringen besproken over het houden van een VBW-week. Kijkend naar de maatregelen (hygiëne en de 1,5-meter-regel), de zorg voor de gezondheid van elkaar en de onzekerheden in de komende vakantietijd rondom de ontwikkeling van het virus, vinden wij de verantwoordelijkheid te groot om de VBW door te laten gaan.
Toch willen we Gods Woord wel brengen bij onze kinderen en komt er begin juli een alternatief. We laten nog even geheim wat dit is. Het VBW-team.
Verantwoording: Via de bank is in de maand mei 2020 voor het werk van de kerkrentmeesters  € 1366,50 binnengekomen. Via Givt is netto een bedrag ontvangen van € 283,61. Totaal netto voor de kerkrentmeesters is dus in de maand mei € 1650,11 ontvangen. In dit bedrag is ook de uitgangscollecte van zondag 3 mei inbegrepen. De onkosten betreft Givt zijn in de maand mei € 70,74. De opstartkosten van € 45,38 van Givt zitten in het laatstgenoemde bedrag. Ook in deze tijd neemt u ook uw verantwoordelijkheid betreft de financiën. Daarom ook nu weer heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.
Agenda in het kort:
Dinsdag          9 juni               Kerkradio
Vrijdag 12 / zaterdag 13 juni  Nacht van het gebed.   Van 21.00 u. tot 1.00 u.
Tenslotte: Kerkdiensten mogen in beperkte mate weer worden opgestart. We zien er naar uit weer aan een kerkdienst te mogen deelnemen; elkaar als gemeente te mogen ontmoeten. Maar meer nog samen te bidden; samen te luisteren naar de verkondiging; in beperkte mate samen te zingen en als gezegende mensen naar huis te gaan. Zeker dit alles maken we ook mee als we meeluisteren door middel van de techniek. De zegen krijgen we ook als we meeluisteren naar de dienst, maar het voelt misschien wel anders als we in de kerk zitten.
Hoe we zondag ook de dienst meemaken: thuis of in de kerk: Gezegende diensten gewenst.                   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.