PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 12 WEEK 12
Zondag 22 mrt.                5e Lijdenszondag
9.30 u.            dhr. D.A. Burggraaf               Arkel
18.30 u.          ds. J.M. van Wijk                   Sliedrecht
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 72 : 2; nm. Ps. 72 : 7
Kinderoppas:  Anita Middelkoop en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk.
De collecten worden bij de uitgang gehouden.

Bij de diensten: Een vreemde week en een nog vreemdere zondag, waar we een keuze moesten maken: gaan we wel of niet naar de kerk. Een ieder heeft daarin zijn / haar eigen overweging gemaakt. Gelukkig kon er mee geluisterd worden via de kerkradio of internet. Maar het gemis van de saamhorigheid; het samen gemeente zijn; het samen bidden; het samen zingen is wel degelijk aanwezig en heeft de zondag tot een vreemde dag gemaakt.
En toch, ondanks de zorgvolle toestand waarin we op dit moment verkeren, mogen we bidden en vertrouwen op de hulp van onze God en Vader in de hemel Die alle dingen in Zijn hand heeft: De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.   Zijn vrede.
Ziekte en zorg:  Vorige week is in het st. Antonius ziekenhuis opgenomen dhr. G.J. van Dijk,(Kerkweg 22, 4122GC) met pijnklachten die verder onderzoek noodzakelijk maakten.
Deze week moet Ilona van Dijk – Tussenbroek, (Diefdijk 16, 4121KN  Everdingen) een vervolgingreep ondergaan in het ziekenhuis. Hopelijk wordt deze ingreep niet uitgesteld i.v.m. het corona virus. Ziekenhuizen stellen op dit moment wel prioriteiten en dat is begrijpelijk. We denken aan hen die aan huis gebonden zijn, d.m.v. het coronavirus. Laten we nadrukkelijk naar elkaar omzien, zodat ouderen en zij die aan huis gebonden zijn, niet vereenzamen. Laten we vertrouwen op God want: Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. (Ps. 18 : 31)
Jarig: Zondag 22 mrt. hoopt dhr. G. van Wijk (Bickelenberg 6, 4122 GW) 81 jaar te worden. een goede en fijne verjaardag gewenst met allen die in liefde om je heen staan.
Kerkenraadsverkiezing: De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 12 mrt. Henk van Lagen (Zijderveldselaan 30a, 4122GP) benoemd als ouderling-kerkrentmeester in de nog openstaande vacature. Hij heeft op dit moment zijn benoeming nog in overweging. We wensen hem en zijn gezin Gods nabijheid in het nemen van een beslissing.
Coronavirus: Het virus en de landelijk afgekondigde maatregelen hebben ook grote impact op het kerkelijk leven. De kerkenraad heeft een aantal ingrijpende maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om het virus zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Op de website van     www. Hervormdzijderveld.nl  zijn de maatregelen te lezen die de kerkenraad heeft genomen.
Nadat zondagmiddag de regels rondom het virus door de overheid zijn aangescherpt, zijn in de Herv. Gem. van Zijderveld de catechisaties; clubs en verenigingen; Bijbelkring; vrouwenochtend en de ouderenmiddag tot 6 april stilgelegd, of zoveel langer of korter als nodig is. Ook de avondmaalsviering van 29 maart wordt uitgesteld en verplaats naar een nog nader te bepalen datum. Eventuele wijzigingen in het beleid, die na het ter perse gaan van de Zaaier worden doorgevoerd, zullen direct op de website worden vermeld.


2e kans kleding- en speelgoedbeurs: De netto-opbrengst van de beurs is € 342,50. Dank aan de inbrengers en kopers. Laatste weekend van september hopen we de herfst/winterbeurs te organiseren. Mogen we dan weer op u rekenen?  Hartelijke groeten, Anja, Anne-Marie, Astrid, Erica en Janny
Actiedag 2020:  Ons verlangen is om deze actie met elkaar te doen voor de opbouw van de gemeente. Dit kunnen we niet zonder ZIJN Zegen. Wilt u met ons hierom blijven bidden voor deze actie. *Flessenactie; wilt u al flessen inleveren? Dan kan dat in de daarvoor bestemde doos in de hal van het KC ”De Oude School”. *Talentenveiling: heeft u de antwoordstrook al ingevuld?                                                          Hartelijke groet, actiecommissie
ZAJW: De ZAJW avond wordt i.v.m. de bestrijding van het coronavirus afgelast.
OJW 4 april:  i.v.m. het besluit rondom de strijd tegen het coronavirus wordt er op 4 april geen BBQ georganiseerd; er wordt geen nieuwe datum gepland.
Verantwoording:   Het verjaardagsfonds heeft over de maanden januari en februari 2020 het totaalbedrag van € 495,00 opgebracht. Specificatie: 1x € 2,00; 1x € 3,00; 17x € 5,00; 1x € 6,00; 1x € 8,00; 17x € 10,00;  1x € 16,00; 6x € 20,00; 1x € 25,00 en 1x € 60,00.  De biddag collecte van woensdag 11 maart laat een totaalbedrag zien van € 2321,86. Dit laatste bedrag is incl. de bedragen die via de bank zijn ontvangen. Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.
Tenslotte:   Deze vertaling van het Corona virus kreeg ik via WhatsApp en wil die graag aan een ieder doorgeven:
Christus          Vlucht
Offer               In deze
Red                 Recessie tot
Onze               Uw
Natie               Schepper
Alleen
Laten we deze opdracht ter harte nemen en bidden dat onze Schepper genade wil betonen en het virus van ons wegneemt.                Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.