Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 12 WEEK 12
Zondag 28 mrt.               Palmzondag
9.30 u.            ds. A.J. van den Herik           Dordrecht
18.30 u.          ds. H.A. Post                          Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm.  Ps. 131 : 1; nm.  Ps. 131 : 4
Kinderoppas: Sanne van Duuren; Judith van der Lee en Desiree Kool
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. de tweede collecte is voor de kerk.

Vrijdag 2 apr.            Goede Vrijdag
19.00 u,          ds. H. van Ginkel                   Goes
Zingen voor de dienst:  Liederen
Collecten:  De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
De dienst van Goede Vrijdag begint om 19.00 u. zodat iedereen, ook de voorganger, i.v.m. de avondklok op tijd thuis kunnen zijn.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten: We mogen toeleven naar Goede Vrijdag. De dag waarop aan de rondwandeling van Jezus op de aarde een einde kwam. De dag die wij mogen gedenken dat Jezus voor onze zonden heeft geleden en aan het kruis is gestorven, maar….. na drie dagen weer opgestaan is uit de dood om het voor ons ook Pasen te laten worden en wij mogen zingen: Jezus leeft in eeuwigheid.     Gezegende diensten gewenst.
Overleden: Vrijdag 19 mrt. is op 88 jarige leeftijd overleden: Jan Hendrik Kemkes. Hij was een man die een arbeidzaam leven achter de rug heeft. Hij was altijd bezig, voor zichzelf, maar zeker ook voor anderen. Als Jan Kemkes je straat had aangelegd dan lag er ook een straat. Ook aan zijn arbeidzaam leven is een einde gekomen. De laatste jaren liet zijn gezondheid te wensen over en woonde hij in de woontoren “Glasstaete” bij Lingesteijn. We condoleren de kinderen, klein- en achterkleinkinderen met dit verlies en wensen hun Gods troost en nabijheid toe. De rouwdienst en de begrafenisplechtigheid hebben woensdag 24 mrt. plaatsgevonden in Zijderveld.
Ziekte en zorg: Voor revalidatie is Nel van Vuren overgeplaatst naar het Gasthuis in Gorinchem. De revalidatie zal zeker een heel aantal weken gaan duren. Na de revalidatie hoopt zij weer naar haar eigen huis terug te kunnen. Haar adres is voorlopig: Verpleeghuis Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA   Gorinchem. Kamer 19.
We denken aan de zieken thuis; aan de rouw dragende fam. Kemkes en aan allen die met moeite en zorg te maken hebben. Met Psalm 39 : 13 mogen we God om hulp en sterkte bidden: Luister naar mijn gebed, HEERE, neem mijn hulpgeroep ter ore, zwijg niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner, zoals al mijn vaderen.
Jubileum: Maandag 29 mrt. hopen Nico en Esther Kool – de Vor, (Krooshofstraat 24, 4122 GL) 25 jaar getrouwd te zijn. Een moment om dankbaar voor te zijn, dat God jullie heeft willen helpen en leiden in de achter liggende jaren. Gefeliciteerd met deze mijlpaal. Samen met jullie kinderen een fijne dag gewenst. Blijf dankbaar naar God toe, want: God zij de dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. (1 Kor. 15 : 57)
Ouderen van de gemeente: We denken aan de ouderen van de gemeente die elders wonen:  In zorgcentrum "Huis ter Leede" te Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn ,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,  kamer 309 bakboord..
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,  Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,    Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In verpleeghuis “Het Gasthuis” te Gorinchem:
Mevr. N. van Vuren, Banneweg 61, 4204 AA  Gorinchem,   Kamer 19.
Een teken van meeleven uit de gemeente wordt zeer op prijs gesteld, dat geldt ook voor de ouderen binnen de gemeentegrenzen. Laten we in deze bijzondere tijd naar elkaar omzien en proberen eenzaamheid te voorkomen.
Paasviering ouderen: Gewijzigde datum. De Paasviering voor de ouderen en alleenstaanden wordt gehouden op vrijdag 26 mrt. `s morgens om 10.15 u. Het zal een digitale uitzending zijn. Allen, maar speciaal de ouderen, hartelijk welkom bij de uitzending.                                                                                                   We wensen u allen een heel goede uitzending toe.
Kerkradio: De uitzending van de kerkradio op dinsdag 30 mrt. komt te vervallen, i.v.m. de uitzendingen van de Stille week
Stille week:   Ook dit jaar willen we weer extra stil staan bij het lijden van onze Heiland van DV 29 maart t/m 1 april. Door middel van gebed, liederen en een korte meditatie leven we toe naar Goede Vrijdag aan de hand van het thema “De lijdensweg van de goede Herder”.  In deze week volgen we Jezus hoe Hij als goede Herder bewogen is met het lot van Zijn schapen en uiteindelijk Zijn leven geeft voor diezelfde schapen.
Gezien de huidige coronamaatregelen zullen de bezinningsavonden alleen online te beluisteren zijn via kerkradio of internet. De liturgie van de avonden zal volgende week huis aan huis worden bezorgd. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren ongeveer een half uur. U luistert toch ook mee?
Verkoop collectebonnen: De verkoop van collectebonnen gepland maandag 5 april wordt, i.v.m. 2e Paasdag, verplaatst naar maandag 3 mei.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op de wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtenddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Inleveren kopij Zaaier:  i.v.m. Goede Vrijdag kunnen berichten voor de Zaaier voor week 13 ingeleverd worden tot uiterlijk maandag 29 mrt. 16.00 u.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Marrie van Dijk € 5,= ontvangen en door Jans van Nifterik € 15,=.  Door A. Bronkhorst ontvangen € 25,= voor de biddagcollecte. De Avondmaal collecte heeft € 98,70 opgebracht; dit bedrag wordt door de diaconie aangevuld met € 250,=. De kerkrentmeesters hebben een gift van € 15,= ontvangen voor het mogen snoeien van de Magnoliaboom in de pastorietuin. Ds. J. de Jong heeft tijdens bezoek een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerk. Door E. Vink is een gift van € 250,00 ontvangen, eveneens voor de kerk. Hartelijk dank voor deze giften en collecten.
Agenda in het kort:
Vrijdag            26 mrt.                        Paasviering ouderen online
Ma. t/m Do.     29 mrt t/m 1 apr.        Stille week
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.