Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 46 2023 WEEK 46
WEEK 46

Zondag 19 november
                   9.30 uur: Ds. J. de Jong Themadienst Nijkerk
                 18.30 uur: Ds. A.A.W. Boon                   Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. OTH 363, nm. ps. 138 vers 1
Kinderoppas: Charlotte van Oostenbrugge en Romée Kemkes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.
De derde collecte is voor het orgelfonds.


Ziekte en zorg: Bij het schrijven van deze Zaaier zijn er geen ziekenhuisopnamen bekend. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Velen zijn er die te maken hebben met lichamelijke en/of psychische moeiten en zorgen. We weten dat God er bij is, maar het maakt het leven vaak niet minder moeitevol. Zie op Hem, de Heere Jezus die in alles (behalve in de zonde) gelijk is geworden aan ons. Maandag 20 nov. DV moet Aart Bronkhorst (Bickelenberg 12, 4122 GW) een medische ingreep ondergaan. We hopen en bidden dat deze ingreep mag slagen. Met psalm 46 vers 1 zingen we, soms met een gebroken stem:
God is een toevlucht voor de Zijnen,
Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen;
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar,
In zielsbenauwdheid, in gevaar;
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken;
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê,
Verzet wierd in het hart der zee.


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Themadienst:  Zondag zal er opnieuw een themadienst zijn. Het thema is "Mens erger je niet". De schriftlezing is Lukas 7 vers 18 tot en met 23. Weet u zich allen heel hartelijk welkom en breng eens iemand mee bij u, bij jou uit de omgeving of uit je vriendengroep.

Koffiedrinken: Na de themadienst van a.s. zondag willen we met elkaar koffie, thee of fris drinken in het Kerkelijk Centrum. Wat een voorrecht om elkaar in alle vrijheid te kunnen ontmoeten. Laten we hier dan ook dankbaar gebruik van maken.

Kerkradio: Dinsdag 21 nov. DV is er weer een kerkradio uitzending. Aanvang 19.30 uur. De meditatie zal worden verzorgd door ouderling Bart de Jong. Een heel goed moment toegewenst.

Ambtsdragers verkiezingen: De stemmingsvergadering voor de aanstaande vacatures is vastgesteld op DV dinsdagavond 28 nov. Aanvang 20.00 uur. Die avond zullen er ook 2 notabelen gekozen dienen te worden.

Beroepingswerk: In de kerkenraadsvergadering van 16 november zijn er weer dubbeltallen opgesteld. Tevens is er een lijstje met namen van beroepbare predikanten of proponenten gemaakt, waar we ons als kerkenraad nader in zullen verdiepen. In de kerkenraadsvergadering van 7 december hopen we dan een keuze te kunnen maken, hoe verder.


Verantwoording: Het verjaardagsfonds over de maanden september en oktober 2023  heeft het totaalbedrag van  € 363,10 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 1,60; 1x € 2,50; 1x € 3,00; 6x € 5,00; 5x € 10,00; 
1x € 16,00; 3x € 20,00; 2x € 25,00; en 3x € 50,00. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank.


Agenda in het kort:
Zondag       19 nov.   Jeugdvereniging       
Dinsdag      21 nov.   Catechisatie, Kerkradio
Woensdag  22 nov.   Jongensclub, Bijbelkring
Donderdag 23 nov.   Tienerclub


Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.