Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 45 2023 WEEK 45
WEEK 45 

Zondag 12 november
                   9.30 uur: Ds. A.J. Sonneveld               Lopik
                 18.30 uur: Ds. T.J. Korten                       Boven-Hardinxveld
Zingen voor de dienst: vm. ps.122 vers 1, nm. ps. 122 vers 2
Kinderoppas: Jantine Sterk en Mirthe van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met als bestemming noodhulp voor Israël en Gaza. De tweede collecte is voor de kerk.

Doopdienst: Afgelopen zondag is Guus Cornelis Daan Burggraaf (Bickelenberg 3, 4122 GW) gedoopt. Het thema van de dienst was: "Doorgeven". Wat mogen we onze kinderen veel doorgeven van het rijke evangelie. Doorgeven wat Jezus voor ons, voor hen heeft gedaan. Alle zonde en schuld heeft hij op zich genomen. Maar er is meer, de deur naar Hem, naar God toe, staat altijd open. Dus ook als je andere wegen bent gegaan, er is een weg terug. Dat dit zo is, werd aan de kinderen uitgelegd met behulp van een markeerstift. God markeert met het teken en zegel van de doop, dat je bij Hem hoort.

Bij de diensten: "Geloof zónder of met..." Op een indringende wijze werd ons in de avonddienst voorgehouden dat het geloof zonder de werken dood is. Ziet men aan ons dat we geloven? Hoe komt dit tot uiting? Laten we met hulp van de Heilige Geest iets laten zien van ons geloof door het goede te doen voor onze naaste ver weg en dichtbij.

Ziekte en zorg: Levi Maaijen (Dorpsweg 18, 4122 GG) is weer thuis. Dankbaarheid is er dat de been operatie geslaagd is. Nu volgt een traject van revalideren. Dat God, die door de operatie heen heeft geholpen, ook het revalideren wil zegenen.

Jarig: Dinsdag 14 nov. DV mag dhr. Jan van Zuilen (Krooshofstraat 8, 4122 GL) zijn geboortedag gedenken. Jan hoopt 79 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met deze gedenkdag. Gods zegen toe gebeden voor het nieuwe levensjaar.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Bestemmingscollecte Diaconie zondag 12 november: Noodhulp voor Israël en Gaza:
Als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er vele slachtoffers te betreuren, zowel in Israël als in Gaza; via Kerk in Actie wordt er noodhulp gegeven zowel in Israël als ook in samenwerking met de plaatselijke kerken van Palestijnse christenen in Gaza aan de slachtoffers van deze oorlog. Deze collecte van harte aanbevolen. De Diaconie

Ambtsdragers verkiezingen: Zoals u bekend, zijn de vacatures voor ouderling en diaken nog niet ingevuld. U krijgt opnieuw gelegenheid namen in te dienen voor de vacatures van ouderling Bart de Jong en van diaken Cornelis van de Kraats. U kunt namen indienen tot 14 nov. a.s. De stemmingsvergadering is vastgesteld op DV dinsdagavond 28 nov.
Achter in de kerk liggen formulieren die u kunt invullen en inleveren bij de scriba, Zijderveldselaan 70.

Beroepingswerk: Opnieuw is de kerkenraad met het beroepingswerk van start gegaan. Zoals zondag reeds afgekondigd is, krijgt u ook de gelegenheid om namen van proponenten of predikanten voor te dragen. Schroom niet om dit te doen, het is goed om samen dit belangrijke werk te doen. Bovenal, wilt u bidden voor het beroepingswerk.

Voedselbank: Zaterdag 11 nov. kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer brengen naar Arie van Eck; Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

Gebedskring: Maandag 13 nov. DV komt de gebedskring weer bij elkaar in de consistorie. Aanvang 20.00 uur. Gebed wat is het nodig in deze verwarrende tijd.  Een tijd waar angst en zorgen de boventoon lijken te voeren. Met al onze nood, maar ook met onze dankpunten mogen we bij God komen. Komt u ook mee bidden?

Ouderenmiddag: Op D.V. dinsdag 14 november is er ouderenmiddag. Deze begint om 13.30 uur. Na het samen zingen, bidden en luisteren naar de meditatie gaan we een kerstshow bezoeken in IJsselstein. Na afloop staat er een heerlijke maaltijd met erwtensoep klaar in het K.C. “De Oude School” We sluiten de middag af om 18.00 uur.  Hartelijk welkom.
Ook is er weer de verkoop  van (Kerst) kaarten, waarvan de opbrengst voor de kerk is.

Vrouwenkring: Woensdag 15 november staat er weer een vrouwenkring op de agenda. Dit is de creatieve ochtend van het seizoen. D.V. gaan we een leuke ring maken, waar velen van jullie zich al voor opgegeven hebben. Zoals gebruikelijk staat de koffie om 9.45 uur klaar in K.C. “De Oude School", Kerkweg 11, Zijderveld. We hebben dan even tijd om met elkaar wat te praten, voor we met gebed en zang de ochtend openen. Er is een korte overdenking, daarna gaan we creatief aan de slag. Op andere ochtenden bent u/jij van harte welkom zonder u/je op te geven. I.v.m. de creatieve ochtend wel graag opgeven bij vrouwenkring@hervormdzijderveld.nl  We bidden weer om een gezegende en fijne ochtend met elkaar. Weet u/jij welkom.

Oliebollenactie: Op 17 november wordt de jaarlijkse oliebollenactie van de jeugdraad weer gehouden.  LET OP!!! Vanaf dit jaar wordt er niet meer huis aan huis verkocht!!!
Bestellen kan t/m 15 november via: amanda_meerkerk@hotmail.com of via WhatsApp, 06 34652556. Vanaf 10.00 uur – 14.00 uur is er de mogelijkheid om oliebollen te komen kopen of uw bestelling af te halen in de schuur op Dorpsweg 8 te Zijderveld. Uw bestelling bezorgen wij eventueel vanaf 15.00 uur bij u thuis dit kunt u aangeven op de antwoordstrook. Voor meer informatie zie de flyer.

Verantwoording: De maand collecte van oktober voor de diaconie is totaal €868,65.

De collecte van kerk en school op dankdag voor stichting bootvluchteling heeft €177,70 opgebracht. Tijdens het bezorgen van het presentje door de kinderen in het dorp is er €24,-- aan giften ontvangen eveneens voor stichting bootvluchteling. Totaal €201,70. Er is bij het bezorgen van Lichtspoor €10,- ontvangen door mevr. Sleeuwenhoek. Voor al deze giften namens de diaconie, onze hartelijke dank. De weekcollecten voor de kerk over de maand oktober 2023 bedragen totaal  € 1697,60. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 1 oktober, de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. De dankdag collecte van woensdag 1 november laat een totaalbedrag zien van € 3110,60. Dit bedrag is incl. de bedragen die via de bank zijn ontvangen. Door ouderling-kerkrentmeester A. van Herk is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerk. 

Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Agenda in het kort:  
Zaterdag    11 nov.    Goederen inleveren voedselbank
Maandag   13 nov.    Gebedskring
Dinsdag     14 nov.    Ouderenmiddag, Catechisatie en Gesprekskring
Woensdag 15 nov.    Vrouwenkring en Meisjesclub
Vrijdag       17 nov.   Oliebollen verkoop

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.