Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 40 2023 WEEK 40
WEEK 40

Zondag 8 oktober
                   9.30 uur: Ds. A.A.A. Prosman Amersfoort
                 18.30 uur: Ds. M.J. Middelkoop Wijk bij Duurstede

Zingen voor de dienst: vm. 106 vers 3, nm. ps. 106 vers 26
Kinderoppas: Anita Middelkoop en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: De HEERE doet wat Hij belooft, dat mocht zondagmorgen centraal staan.
Aan Abraham werd het hele land Israël beloofd en Abraham geloofde, ook al zag hij het niet. Abraham zag uit naar het Hemels Jeruzalem. Zien wij ook uit naar die stad door God gebouwd en gefundeerd? In de avonddienst mochten we zien dat Gods Geest tot leven wekt. In het dal vol dorre beenderen, schept God leven. Dat geeft hoop. 

Ziekte en zorg: Op dit moment is er voor zover we weten niemand opgenomen in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen, dat er geen zorgen en ziektes zijn. Een ieder die met de moeite en de zorg van het leven te maken heeft, heel veel sterkte. Weet dat God u kent en ziet. Weet dat Hij bewogen is met al wat op deze aarde plaats vindt. Vertrouw op Hem!   

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Koffiedrinken: Zondagmorgen is er na de dienst weer koffiedrinken. Een heel goed moment om met elkaar bij te praten. Allen hartelijk welkom.

Zingen: Zondagavond hopen we na de dienst weer enkele liederen te zingen met elkaar
Blijft u nog even na de dienst om mee te zingen tot eer van onze God. 

Gebedskring: Maandagavond 9 okt. DV komt de gebedskring weer bij elkaar. Een heel klein groepje. komt u, kom jij ook eens met ons mee bidden hardop of zachtjes. Aanvang 20.00 uur in de consistorie.

Ambtsdragers verkiezingen: Gemeente, u hebt in ruime mate gehoor gegeven aan de oproep om namen in te dienen voor de aanstaande vacatures in de kerkenraad. Hartelijk dank voor dit stukje meeleven. In de kerkenraadsvergadering van jl. 28 sept. zijn de volgende dubbeltallen in alfabetische volgorde opgesteld: In de vacature ouderling Bart de Jong: Henk van Lagen en Cees van der Lee. In de vacature ouderling kerkrentmeester Arwin van Herk: Wim Kemkes en Dirk Aart de Leeuw. In de vacature ouderling kerkrentmeester Winand Maaijen: Geerd van Eck en Jacco Kok. In de vacature diaken Cornelis van de Kraats: Gerrit Bruijnes en Dirk Oskam. De stemmingvergadering is op DV dinsdagavond 10 okt. om 20.00 uur in het KC "De Oude School". Alle belijdende leden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Voor ouderling Marcel van Ballegooijen en diaken Jaap Blokland zijn geen tegenkandidaten ingediend. Zij zijn dus weer herkozen.

Notabelen verkiezing: In aansluiting op de verkiezing van ambtsdragers zullen er ook notabelen gekozen worden. Coen Hoiting en Jacco Kok zullen volgens het rooster het college van notabelen verlaten. Door middel van een vrije stemmig zullen twee nieuwe notabelen gekozen worden.

2e kans kleding -en speelgoedbeurs: Op zaterdag 7 oktober 2023 wordt de 2e kans kleding -en speelgoedbeurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur in Kerkelijk Centrum “De Oude School”.

Catechisatie: Beste jongelui de catechisatie gaat weer van start. Op D.V. dinsdag 10 oktober hopen we elkaar voor het eerst te ontmoeten. De groep van 12 t/m 14 jaar start om 19:00 uur en duurt tot 19:45 uur. De 15+ groep start om 20:00 uur en duurt tot 20:45 uur. Dit jaar zal ik als catecheet de catechese verzorgen. Mijn naam is Matthijn van Felius, ik ben 23 jaar oud en woon in Leerdam. Kerkelijk ben ik betrokken bij de hervormde wijkgemeente centrum-oost van de protestantse gemeente Leerdam. In het dagelijks leven studeer ik theologie, dit jaar ben ik begonnen met de masteropleiding tot gemeentepredikant binnen de PKN. Ik zie ernaar uit om jullie te ontmoeten, laten we er met zijn allen een mooi seizoen van maken waarin we veel van de Heere en de Bijbel, maar ook van elkaar mogen leren. 
Spreuken 4:11; Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden.


Kerkradio: Dinsdagavond 10 okt. is er om 19.30 uur een kerkradio uitzending. U kunt dan weer luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een goed moment toegewenst.

Bijbelkring: En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, Aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, Aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 2 Petrus 1:5,6,7 en 8. Dat mag komend seizoen weer beoefend worden op de Bijbelkring. Er staat van het vorige seizoen nog een hoofdstuk open van het boekje de Bergrede, dit is hoofdstuk 9 "De hoge weg" met als schriftlezing Mattheüs 7:13-29.  
Weet u welkom op DV 11 okt. om 20.00 uur in het KC.

 
Jeugdweekend ‘Hou vol!’ 2023: D.V. Vrijdagavond 13 oktober vertrekken we met de jeugd weer richting Uddel waar we ontzettend veel zin in hebben! We hopen op een gezellig weekend waarin we aan de slag gaan met het Bijbelboek Esther. De uitnodiging hiervoor is terug te vinden op de site of vraag ernaar bij Marc Kok (06-52189964). Heb jij je al opgegeven?

Activiteitencommissie: Op 13 oktober vertrekken de jongeren van de gemeente naar Uddel voor een gezellig jeugdweekend! Graag nodigen we de achterblijvers uit de gemeente van harte uit op zaterdag 14 oktober voor een gezellige maaltijd in het Kerkelijk Centrum. De maaltijd begint om 17.30 uur en u kunt zich aanmelden via activiteitencommissie@hervormdzijderveld.nl of door een bericht te sturen naar 
06-50868290. We zien uit naar uw/jouw komst!

Organist: We zijn op zoek naar een organist om het team van organisten in Zijderveld te versterken. Mocht u af en toe op het orgel in Zijderveld willen spelen en de zang begeleiden of kent u iemand die dat zou willen doen, zou u dan contact willen opnemen met een van de kerkrentmeesters?

Begrotingen 2024: De begrotingen voor 2024 liggen in week 41 ter inzage.
Voor die van de diaconie is dat bij diaken Jaap Blokland (06-11385261), Krooshofstraat 28 te Zijderveld en voor de kerkrentmeesters is dat bij Evert Vink (0345-642152), Dorpsweg 42 te Zijderveld. Graag even van tevoren telefonisch contact opnemen.
Groet van Diaconie en Kerkrentmeesters

Voedselbank: Zaterdag 14 oktober kunt u uw hulpgoederen voor de voedselbank weer inleveren bij Arie van Eck, Lentehof 7 te Zijderveld. Hartelijk dank voor uw steun.

Verantwoording: De diaconie collecte van zondag 24 september met als doel hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstroming in Libië heeft het mooie bedrag van €1803,95 opgeleverd. Dit bedrag is naar Operatie Mobilisatie overgemaakt die partnerorganisaties heeft in Marokko. Eenzelfde bedrag is ook overgemaakt naar ZOA  voor Libië, dit is een gevaarlijk en instabiel land, waar hulporganisaties moeilijk veilig kunnen werken. Maar dit is geen reden om de Libiërs in de steek te laten: ZOA werkt overal in de wereld in de gevaarlijkste gebieden. De maand collecte van september is totaal €333.60. Voor al uw giften heel hartelijk dank. Het verjaardagsfonds over de maanden juli en augustus 2023  heeft het totaalbedrag van € 689,00 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 0,50; 1x € 3,00; 1x € 4,00; 10x € 5,00; 2x € 8,00; 1x € 8,50; 12x € 10,00; 2x € 15,00; 1x € 17,00; 8x € 20,00; 2x € 25,00; 1x € 30,00 en 4x € 50,00. De weekcollecten voor de kerk over de maand september bedragen totaal  € 1457,95. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 3 september, de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Via de bank is een gift  ontvangen van € 200,00. Tijdens bezoek is door ouderling J. Meerkerk een gift van € 50,00 ontvangen in de vorm van collectebonnen.  Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.  De kerkrentmeesters.


Agenda in het kort:  
Zaterdag 7 oktober                2e kans kleding -en speelgoedbeurs
Zondag 8 oktober                  Jeugdvereniging
Maandag 9 oktober               Gebedskring              
Dinsdag 10 oktober              Catechisatie, Kerkradio, Stemmingvergadering
Woensdag 11 oktober          Jongensclub en Bijbelkring

Ten slotte:                             Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.      
                                   

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.