Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 25 2023 WEEK 25
WEEK 25

Zondag 25 juni  
                               9.30 uur: Ds. W.G. van den Top                      Ede
                               Bediening Heilig Avondmaal.
                             18.30 uur: Ds. W.G. van den Top                      Ede
                               Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. ps. 63 vers 1 nm. ps. 66 vers 10.
Kinderoppas: Esther Kool en Geert van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De avondmaalscollecte is voor Stichting "De Hoop".

Bij de diensten: Jezus zoekt het verlorene, behoudt het gevondene en gebruikt dat, wat behouden is. Dit waren de punten aan de hand van de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Jezus kijkt in het hart van deze vrouw. Zo kijkt Hij ook naar alles van ons, niet om te veroordelen, maar om te behouden. De vrouw getuigt van Jezus de Zaligmaker, zo mogen wij dat ook doen. Jezus volgen, dat was de oproep in de avonddienst. 3 gespreken over het volgen van Jezus. a, Volgen van Jezus kan moeite met zich meebrengen in de toekomst. b, Volgen van Jezus betekent dat dan ook doen, niet nog eens over nadenken. c, Volgen van Jezus betekent je oude leven afleggen en vooruit kijken. Door de Heilige Geest zal dit gaan, bidt daar steeds maar om.    

Jubileum: Op DV maandag 26 juni zijn Robin en Barbera Groenesteyn - Middelkoop ('t Werfje, 30 4122 GT) 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd, we willen daar ook Stephanie en Enrico in betrekken. De God die jullie bij elkaar bracht, spaarde jullie ook de afgelopen jaren voor elkaar. Een hele goede dag, met jullie kinderen en met hen die jullie lief en dierbaar zijn.
 
Jarig: Op zondag 25 juni DV mag Gerard Moorelisse (Dorpsweg 48, 412GH) gedenken dat hij 90 jaar wordt. Wat een gezegende leeftijd. God is goed. Langs deze weg een hele goede dag toegewenst en van harte gefeliciteerd.  

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

24 uursactie: Weet u/ jij het nog? Paalzitten, bingo, stormbaan, talentenveiling, sjoelen etc? Na de actie werd een voorlopige opbrengst van €10.250 bekend gemaakt. Dat was al boven verwachting. Wij zijn dan ook blij te kunnen vermelden dat de netto opbrengst uitkomt op €13.666,33. Hiervan is €3500 overgemaakt naar Stichting Jarig Job. Van dit bedrag kunnen 100 kinderen blij gemaakt worden en hun verjaardag vieren. Het overige bedrag komt ten goede aan de verbouw van de pastorie. Hierbij willen we iedereen die aan deze actie bijgedragen heeft nogmaals bedanken. De voorbereidingscommissie.

Zendingsavond met familie v.d. Knijff: Donderdag 15 juni hebben wij kennis kunnen maken Kees en Esther van der Knijff. Zij zijn voor een aantal weken met verlof en hebben enthousiast verteld over hun leven en werk in Libanon. Ondanks de omstandigheden (denk aan: armoede, oorlog in de omringende landen en de taal) doen zij hun werk met vreugde en mogen zij het evangelie doorgeven. Kees geeft les op de Bijbelschool en liet zien dat studenten uit een grote regio opgeleid worden om een taak in de (soms vervolgde) kerk op zich te nemen. Esther mag als kinderarts laten zien dat alle kinderen gelijk zijn, ongeacht handicap of land van herkomst. Zij werkt in een kliniek die voor een lage prijs medische zorg kan bieden. Zij gaf als voorbeeld haar dagelijks loopje langs de fruitkraam. Ieder kind krijgt na een consult een stuk fruit. Voor veel ouders is dit niet betaalbaar. Het totaal van €49,- aan giften op deze avond is naar hen overgemaakt. Op de website van de kerk staan de nieuwsbrieven, waarin u/jij meer kunt lezen over hen.

Rommelmarkt: Zaterdag 1 juli a.s. houden wij onze rommelmarkt. U bent hartelijk welkom tussen 9.00 en 13.00 uur op Dorpsweg 8. Daar vindt u o.a. boeken, verse bloemen, antiek, speelgoed, servies, hamburgers en koffie. De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke Hervormde Gemeente en haar activiteiten. Wij zoeken nog mensen om te helpen verkopen. Iets voor u/ jou? Geef het door aan Anja 06-53119016
Stichting Rommelmarkt Zijderveld.

VBW: Het duurt nog even, maar in de laatste week van de zomervakantie vieren we weer onze jaarlijkse VakantieBijbelWeek. De organisatie van deze week kan niet zonder hulp plaatsvinden en daarom willen we een oproep doen. Wie wil ons helpen?  We zoeken: 
* chauffeurs die dinsdagmiddag 15 augustus willen rijden naar en van Benschop Speelplezier in Nieuwland.* pannenkoekenbakkers die woensdag 16 augustus pannenkoeken willen bakken. Helpt u mee? Opgave graag bij Amanda Kemkes, amanda_meerkerk@hotmail.com  of bel 06-34652556 of Marieke Kemkes, mkemkes80@kpnmail.nl of bel 06-12563264.


Waarheidsvriend: U kunt zondag het themanummer van De Waarheidsvriend over 'slavernij' meenemen. De aanleiding hiervoor is dat op 1 juli in Nederland en overzee stilgestaan zal worden bij de afschaffing ervan. Dat gebeurde in ons land op 1 juli 1863. De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor € 52,50.  Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10. 
www.gereformeerdebond.nl/dewaarheidsvriend/aanbieding
Verantwoording: Tijdens bezoek is door ds. J. de Jong een gift ontvangen van € 20,00 voor de kerk. Via de bank zijn een tweetal giften binnengekomen. Een gift van € 7.500,00 voor de verbouwing van de pastorie en een gift van € 2.500,00 voor het orgelfonds. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank.

Agenda in het kort:
Zaterdag 24 juni:       Verkoopbare spullen ophalen t.b.v. de rommelmarkt. 

Ten slotte:                 Een gezegende avondmaalszondag gewenst en
                                   een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.