Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 24 2023 WEEK 24
WEEK 24

Zondag 18 juni  
                               9.30 uur: Ds. H. Roseboom                 Kesteren
                               Voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
                             18.30 uur: Prop. P. van der Schee         Hoevelaken
Zingen voor de dienst: vm. ps. 111 vers 1 nm. ps. 111 vers 2.
Kinderoppas: Carolien Lam en Geert van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de jaarlijkse extra collecte voor de kerk.

Bij de diensten: Door de wereld gaat een Woord. Dat Woord gaat met kracht, maar er is ook tegenkracht. En toch, het Woord verbreidt zich over deze aarde. Daar gebruikt God mensen voor, mensen zoals Saulus, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds moord en dreiging blies. God zette hem stil en ging hem gebruiken voor het verkondigen van het evangelie. Zo mogen ook wij dat evangelie verkondigen aan hen, die op ons pad komen.

Ziekte en zorg: Zondagmorgen moest de kleine Hanna Horden (Dorpsweg 16, 4122 GG) met hoge koorts opgenomen worden in het ziekenhuis. Toch mocht ze diezelfde dag al weer mee naar huis en mag het weer goed met haar gaan. Dank aan God, die haar en haar ouders in deze situatie nabij wilde zijn.

Jubileum: Al jaren mag er bij Arie en Tasja den Hartog - de Raad de container voor het oud ijzer staan en helpt Arie bij de oud ijzer ophaal momenten. De opbrengst van de oude metalen is voor de Herv. Gem. Zijderveld. Zondag 18 juni DV hopen Arie en Tasja 25 jaar getrouwd te zijn. Langs deze weg willen wij hen dan ook van harte feliciteren met dit jubileum en danken voor de samenwerking.
 
Jarig: DV 20 juni hoopt Klaas Bronkhorst (Dorpsweg 66, 4122 GH) zijn verjaardag te vieren. Klaas mag dan 78 jaar worden. Van harte feliciteren we hem met zijn verjaardag.

Examens: Voor hen die geslaagd zijn, van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Mocht er een teleurstelling zijn, een her examen of opnieuw een jaar overdoen, van harte sterkte toegewenst om dit een plek te geven en weer nieuwe moed te vinden.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Gebedskring: DV maandagavond 19 juni komt de gebedskring weer bij elkaar, aanvang is 20.00 uur in de consistorie. Weet u welkom.

Kerkradio: DV dinsdagavond 20 juni is er weer een kerkradio uitzending, u kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Aanvang 19.30 uur. Een goed moment toegewenst.

Bezinningsuur: Om ons met elkaar te bezinnen op het Heilig Avondmaal is er op DV woensdag 21 juni een uur van bezinning. Even stil zijn, tijd maken om na te denken over het werk wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan en zo toe te leven naar het Avondmaal. 
Aanvang 20.00 uur. Plaats K.C. "De Oude School". 

Rommelmarkt: Zaterdag 1 juli a.s. houden wij onze rommelmarkt. U bent hartelijk welkom tussen 9.00 en 13.00 uur op Dorpsweg 8. Daar vindt u o.a. boeken, verse bloemen, antiek, speelgoed, servies, hamburgers en koffie. De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke Hervormde Gemeente en haar activiteiten. Wij zoeken nog mensen om te helpen verkopen. Iets voor u/ jou? Geef het door aan Anja 06-53119016
Stichting Rommelmarkt Zijderveld.

Jaarrekening: Jaarrekening van het college van de diaconie is besproken en vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van afgelopen 12 juni. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekening in te zien, of er daar vragen over te stellen.
Als u hem in wilt zien graag vooraf bellen om een afspraak te maken met 
Jaap Blokland.(06-11385261)

VBW: Het duurt nog even, maar in de laatste week van de zomervakantie vieren we weer onze jaarlijkse VakantieBijbelWeek. De organisatie van deze week kan niet zonder hulp plaatsvinden en daarom willen we een oproep doen. Wie wil ons helpen?  We zoeken: 
* chauffeurs die dinsdagmiddag 15 augustus willen rijden naar en van Benschop Speelplezier in Nieuwland.* pannenkoekenbakkers die woensdag 16 augustus pannenkoeken willen bakken. Helpt u mee? Opgave graag bij Amanda Kemkes, amanda_meerkerk@hotmail.com  of bel 06-34652556 of Marieke Kemkes, mkemkes80@kpnmail.nl of bel 06-12563264.


Verantwoording: De GZB Pinkster Zendingscollecte van 28 mei 2023 heeft € 246,00 opgeleverd. Hartelijk dank voor uw gave. Tijdens bezoek zijn door ds. J. de Jong twee giften ontvangen, n.l. een gift van € 50,00 voor de kerk en een gift van € 20,00 voor het orgelfonds.  Hartelijk dank.
 

Agenda in het kort:
Maandag        19 juni Gebedskring
Dinsdag          20 juni Kerkradio uitzending
Woensdag     21 juni Bezinningsuur

Ten slotte:     
                                   Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.