Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2023 WEEK 21 2023 WEEK 21
WEEK 21

Zondag 28 mei   Pinksteren
                               9.30 uur: Prop. J. de Vries                    Papendrecht
                             18.30 uur: Prop. A. van der Werf            Amersfoort
Zingen voor de dienst: vm. Heer, ik hoor van rijke zegen WK 194 : 1-3.
Geest van hierboven WK 192 : 1-2. Eens zal op de grote morgen WK 214 : 1-2-3.
Na de dienst: Vrede zij u WK 359 : 1-2-3-4.  nm. Ps. 72 vers 9
Kinderoppas: Anne-Linde Kok en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de GZB, de zgn. Pinksterzendingscollecte. De tweede collecte is voor de kerk. 

Bij de diensten: Hem, de Heere Jezus niet gezien hebbende, hebt u Hem toch lief. Ook nu nog zien wij de Heere Jezus niet, maar geloven toch in Hem. Verheugt u dan met onuitsprekelijke vreugde. Jezus zei: "Zalig bent u als u Mij niet ziet en toch gelooft". In de avonddienst werden we gewaarschuwd niet op te gaan in ons bezit. Maar ook niet bezorgd te zijn. Kijk naar de raven, zij hebben eten en drinken, naar het gras, de lelies, wat een schoonheid. Wij gaan hen vele malen te boven. Zou onze God dan niet voor ons zorgen, zodat wij ook voor de ander kunnen zorgen? 

Ziekte en zorg: Op donderdag 18 mei is de moeder van Davina van Ballegooijen - van Gammeren  overleden. We wensen Davina, Marcel en de kinderen in deze tijd van afscheid nemen, Gods nabijheid toe. We denken aan Bas Hol, ('t Werfje 3, 4122 GS). Hij is geopereerd aan zijn gebroken arm. De operatie is goed gegaan. Bas is dinsdag 23 mei voor revalidatie naar het Gasthuis in Gorinchem gegaan. We wensen hem voorspoedig herstel toe.

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,
Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn “ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
We wensen hen alle goeds toe in hun woonomgeving, ook zij mogen weten dat God voor hen zorgt ten alle tijden.

Jubileum: Op DV 30 mei hoopt het echtpaar A. van Ochten - den Hartog (Kerkweg 25, 4122 GB) 60 jaar getrouwd te zijn. Wat een bijzondere mijlpaal in jullie leven. Hoogte- en dieptepunten zijn ook jullie niet bespaard, maar de God en Vader van onze Heere Jezus is en wil altijd bij jullie zijn. Ook in de toekomst, Hij zorgt, houdt u daar maar aan vast. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag. 
Geeft den God des hemels eer;
Lof zij aller scheps'len HEER;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Psalm 136 vers 26 


Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Verantwoording: De collecte van 14 mei, bestemd voor het werelddiaconaat, heeft           € 237,35 opgebracht. Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is via mevr. Van Zuilen €10,- ontvangen, ook mevr. van Meeteren ontving €10,-. Tevens is er een gift van € 25,- ontvangen, met als bestemming de GZB. Voor alle giften namens de diaconie hartelijk dank. Uit dankbaarheid is via de bank een gift van € 1000,00 ontvangen voor de kerk. De collecte voor het orgelfonds op 21 mei 2023 heeft een totaalbedrag van € 185,25 opgebracht. Voor al uw bijdragen heel hartelijk dank.  De kerkrentmeesters.


Ten slotte:                 Zondag is het Pinksterfeest, uitstoring van de Heilige Geest, 
                                   Op velerlei wijze en plaatsen wordt er aandacht aan besteed.
                                   Zo ook in onze gemeente mag het klinken, de boodschap van het                                   evangelie, gevoed door de Heilige Geest.

                                   Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.


 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.