Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2022 WEEK 2 2022 WEEK 2
Zondag 16 jan.
9.30 u.            ds. E. Meijer                           Werkhoven
15.30 u.          ds. C. Hoogerwerf                 Doorn
Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 17 : 3; nm. Ps. 17 : 4

Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de I.Z.B. 
Doel van de I.Z.B. is om kerkelijke gemeenten en gemeenteleden te helpen met zendings- en evangelisatiewerk binnen Nederland.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Digitale kerkdiensten betekend dat de kerk leeg is; zij het dat er een aantal noodzakelijke mensen aanwezig zijn. Thuis de kerkdienst meebeleven zal ook zondag weer zo zijn. Ook op deze manier mag het Woord tot ons komen als vertroosting en bemoediging. We mogen thuis mee zingen en mee bidden en zo verbonden blijven met elkaar. Voor zondag weer goede en gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: Onze consulent ds. J. de Jong (De Gruno 66, 3862 DD Nijkerk) heeft een geslaagde operatie ondergaan; is weer thuis uit het ziekenhuis en krijgt deze week de uitslag van de onderzoeken.
Mevr. J. van Hemert – den Hartog is na een heup operatie tijdelijk opgenomen voor revalidatie in: Herstellingsoord Overbosch, Soestdijkerstraatweg 102, 1213 XH  Hilversum.
We leven mee met alleen die met moeite, verdriet en zorgen te maken hebben. Laten we ook hen in onze gebeden niet vergeten. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. ( Fil. 4 : 6 en 7).
Jarig: Dinsdag 18 jan. hoopt Maaike van Zuilen – Kool, (Santcamp 10, 4122 GV) de leeftijd van 78 jaar te bereiken. Donderdag 20 jan. is het de geboortedag van Pie van Meeteren – de Jong, (Kerkweg 29, 4122 GB) zij hoopt dan 84 jaar te worden. Beide jarigen gefeliciteerd met deze dag en een gezond nieuw levensjaar gewenst, met allen die in liefde rondom jullie heen staan. Dankt God met Ps. 9 : 3: In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste.
Kerkradio: Dinsdag 18 jan. kunnen u en jullie om 19.30 u. weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond verzorgt worden door oud. Bart de Jong.
Vanuit de kerkenraad: Afgelopen zondag hebben we als gemeente afscheid genomen van vier broeders van de kerkenraad. We namen afscheid van Floor Kool als ouderling, Arie Donker en  Dirk Aart de Leeuw als ouderling-kerkrentmeester en Dirk Oskam als diaken. We willen hen hartelijk danken voor de vele werkzaamheden die zij hebben verricht in de opbouw en het onderhoud van dit kleine hoekje van de wijngaard van onze Hemelse Vader, hier in Zijderveld. Wij wensen hen Gods zegen en nabijheid toe op hun verdere levensweg, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Daarnaast mochten we vier nieuwe broeders welkom heten in het midden van de kerkenraad; Jaco Meerkerk als ouderling, Arthur Burggraaf en Winand Maaijen als ouderling-kerkrentmeester en Joost de Groot als diaken. Ook mocht Jos Lam als ouderling zijn termijn verlengen. Ook voor deze broeders God zegen en nabijheid toegewenst bij het werk in Zijn gemeente te Zijderveld. Hartelijke groeten, de kerkenraad.
Vanuit de kerkrentmeesters: Afgelopen zondag heeft er in de ochtenddienst een wisseling van notabelen plaatsgevonden. Na jarenlang zich te hebben ingezet als notabel hebben we afscheid genomen van Gerrit het Lam en Wim van Duuren. Verder zijn Winand Maaijen en Arthur Burggraaf gestopt als notabel, omdat zij vanaf nu als ouderling-kerkrentmeester aan de slag zijn gegaan. Voor Arend-Jan Lam zat zijn eerste termijn erop, maar hij heeft gelukkig aangegeven nog een periode van 4 jaar verder te willen gaan.
We zijn hen allen heel dankbaar wat zij als notabel hebben gedaan en nog doen voor onze gemeente in Zijderveld. Gelukkig is een tweetal vacatures alweer ingevuld door Geert van Eck en Cor de Gans. We wensen hen een mooie tijd in het college van kerkrentmeesters en notabelen.
Er resteert nu nog een tweetal vacatures waarvoor er in de toekomst wellicht ook een beroep op u zal worden gedaan.                De kerkrentmeesters
Kerkbalans 2022: De landelijke actie Kerkbalans met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” komt er binnenkort weer aan. In Zijderveld zullen de kerkrentmeesters en notabelen daarvoor bij u aan de deur komen. Dat zal zijn in de periode tussen 15 januari 2022 en 29 januari 2022. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze leden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we, net als voorgaande jaren, weer op u mogen rekenen.
                                                                                         De kerkrentmeesters.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen zijn de kerkdiensten voorlopig digitaal en zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.
Verantwoording:  Het verjaardagsfonds over de maanden nov. en dec. 2021  heeft het totaalbedrag van € 342,00 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 2,50; 7x € 5,00; 1x € 7,00; 1x € 8,00; 9x € 10,00; 1x € 15,00; 4x € 20,00; 1x € 22,50; 1x € 32,00 en 1x € 50,00.  Tevens is er via de bank een gift van € 200,00 ontvangen voor de kerk. Voor al uw bijdragen onze welgemeende dank.  De kerkrentmeesters.
Agenda in het kort:
Dinsdag          18 jan.             Kerkradio
Zaterdag         15-29 jan         Kerkbalans
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.