Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 28 WEEK 28
Zondag 18 juli
9.30 u.            ds. A.D. Goijert                      Nijkerk
18.30 u.          ds. A.J. Sonneveld                 Lopik
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 148 : 1;  nm.  Ps. 148 : 5
Kinderoppas: Jantine Sterk en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Ziekte en zorg: Laten we als gemeente biddend om hen heen staan, die met zorgen en verdriet te maken hebben. We mogen ook danken met hen die in vreugde volle situaties verkeren. Voor elkaar danken en bidden geeft in de gemeente een warme saamhorigheid.
Geboorte: God heeft je laten groeien, je handjes en je haar. Je oogjes en je oortjes en toen was je klaar.  Loïs Kok is geboren op 7-7-`21. Welkom klein lief meisje schrijven de trotse en dankbare ouders Marc en Annelinde Kok – Meerkerk, (Krooshofstraat 41, 4122 GK). Gefeliciteerd met de geboorte van Loïs. Aan jullie als ouders de taak haar op te voeden en haar te vertellen van die God, die haar heeft laten groeien.
Gebedskring: Maandag 19 juli komt de Gebedskring weer bij elkaar om 20.00 u. in het K.C. Danken en bidden voor alles wat er om ons heen gebeurt in deze roerige tijden.
Kerkradio: Dinsdag 20 juli zal er om 19.30 u. weer een Kerkradio uitzending verzorgt worden met psalmen en geestelijke liederen.
Bezorgen Zaaier: Het bezorgen van de Zaaier in Zijderveld zal in het vervolg door de fam. Maaijen worden verzorgt. Fijn dat zij dit ter hand hebben genomen. Hun adres is Dorpsweg 18, 4122 GG. Tel. 0623069196.
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. blijft `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen weer worden meegezongen.
Verantwoording: Via de bank zijn 2 giften ontvangen. Een gift van € 50,- en van Verkroost Kaas en Kip een bedrag van € 30,-. Door Wil Bronkhorst is € 5,- ontvangen in het kader van de appeltaartjes die bij de ouderen van 70+ zijn bezorgd. Alle genoemde bedragen zijn bestemd voor de kerk. Bij het bezorgen van de appeltaartjes is door Cora Arendonk € 20,- ontvangen. Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Maaike van Zuilen € 10,- ontvangen en ook € 10,- bij het bezorgen van de appeltaartjes.  Iedereen hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.
Agenda in het kort:
Maandag        19 juli                          Gebedskring
Dinsdag          20 juli                          Kerkradio
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.