Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 17- 18 WEEK 17- 18
Zondag 2 mei             
9.30 u.            ds. L. Kruimer                                    Ede
18.30 u.          ds. J. Niesing                                     Kesteren
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 136 : 1 en 3;  nm.  Ps. 136 : 22 en 26
Kinderoppas: Annelinde Kok; Geert van Eck en Richard Kool
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.De derde is de maandelijkse Uitganscollecte.

Zondag 9 mei             
9.30 u.            ds. G. van Meijeren                           Rotterdam
18.30 u.          ds. C. Hoogerwerf                             Doorn
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 138 : 1;  nm.  Ps. 138 : 3
Kinderoppas: Sanne van Duuren; Lieke van Duuren en Lize Kortlever
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie; deze is bestemd voor het Werelddiaconaat. Het Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood.  De tweede collecte is voor de kerk.

Donderdag 13 mei               Hemelvaartsdag
9.30 u.            ds. J. Tadema                                    Nijkerk
Zingen voor de dienst:  Liederen
Kinderoppas:  Esther Kool en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten:  We leven stap voor stap toe naar Hemelvaartsdag en proberen ons er een voorstelling van te maken hoe het geweest moet zijn om Christus te zien opvaren naar de hemel. Ga mee naar Bethanië en kijk wat daar gebeurd: Heer we kijken omhoog en denken aan U. U was hier bij ons en waar bent U nu? U lijkt soms zo ver te zijn.   Heer, U bent nu bij God, Hij gaf u de macht. U heerst overal, bij dag en bij nacht; van nu tot in eeuwigheid.
Goede en fijne diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We denken in deze moeilijke periode aan de zieken thuis en allen die met verdriet en zorgen te maken hebben. Laten we hen niet vergeten in onze gebeden. In alle zorgen die u omringen: Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem, Híj zal het doen. ( Ps. 37 : 5).
Jarig: Maandag 3 mei hoopt dhr. A. van Nifterik, (Sidewendervelt 7, 4122 GM) 88 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze dag. Een gezegend nieuw levensjaar gewenst onder Gods beschermende handen.
Kerkradio: Dinsdag 11 mei wordt door oud. Floor Kool om 19.30 u. een Kerkradiouitzending verzorgt met meditatie.
Koningsdag: Dinsdag hebben we koningsdag “gevierd”. Koning Willem-Alexander is 54 jaar geworden.  Dat is de reden dat we zondag na de morgendienst 2 coupletten van het Wilhelmus zullen “zingen”. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Met deze bede uit het zesde couplet wensen we de koning een gezegend nieuw levensjaar toe, samen met zijn gezin en bidden dat deze bede voor hem een leidraad mag zijn in het werk dat hij voor land en volk mag verrichten.

Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 3 mei. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op deze wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Verantwoording: De collecte voor de IZB van zondag 18 april heeft het bedrag opgeleverd van € 109,70.  De diaconie collecten van de maand april bedraagt in totaal € 485,69.   I.v.m. verkoop oud-ijzer zijn 2 bedragen ontvangen.  € 60,00 via de collecte in de kerk en € 50,00 via de bank. Door ds.J.de Jong is tijdens bezoek een gift van € 20,00  voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank voor uw gaven en collecten.
Agenda in het kort:
Maandag        3 mei               Collectebonnen
Dinsdag          11 mei             Kerkradio
Tenslotte:  Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, 4 en 5 mei, liggen nog voor ons. Met dodenherdenking denken we aan de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en de gevallen militairen van de vredesmissies. We hangen de vlag half stok en eren daarmee de gevallenen. Bevrijdingsdag de vlag in top om in dankbaarheid te gedenken dat we bevrijd zijn van het juk van de bezetter. Zijn we bevrijd? Zeker, wel in de zin van oorlog, maar niet van de pandemie corona. In de oorlog kon en mocht er ook niet veel. Toen was er ook een avondklok en veel beperkende maatregelen. Ook in deze tijd hebben we er mee te maken, zij het, dat er wel enige licht straalt aan de horizon. Welk licht? Ons licht? Of Gods licht? Gods licht, waar we op mogen vertrouwen. Het Licht. Laten we God danken voor alles dat Hij ons nog schenkt en bidden voor het juk dat ons heden in z`n greep houdt. Dat we ook daarvan bevrijd mogen worden en dagelijks Bevrijdingsdag mogen vieren.   
Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.