Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 28 en 29 2024 WEEK 28 en 29
WEEK 28 en 29

Zondag 14 juli  
                 9.30 uur:  ds. W. Poldervaart                 Voorthuizen
               18.30 uur:  prop. P. van der Schee          Hoevelaken
Zingen voor de dienst: vm. ps. 104  vers 1 nm. ps. 104 vers 17
Kinderoppas: Esther Kool en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming de IZB. De tweede collecte is voor de kerk. 

Zondag 21 juli  
                 9.30 uur:  prop. A. Eckeveld                  Woerden
               18.30 uur:  ds. H.J. Donken                    Lunteren
Zingen voor de dienst: vm. ps.106 vers 1 nm. ps. 106 vers 26
Kinderoppas: Jantine Sterk en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk 

Bij de diensten: Groot is de blijdschap als kinderen gedoopt worden. God steekt Zijn hand uit naar de kinderen van de gemeente en sluit met hen een verbond. Zo mochten zondagmorgen Liselotte - en Diederick Verkroost in Gods verbond worden opgenomen. Voor ouders een heel belangrijke taak hen in de weg van het geloof op te voeden. Ja, wij allen: opa's oma's, vaders en moeders hebben daarin een taak. Vanuit de Bijbel mochten we horen dat het voor Timotheus tot zegen is geweest. Moeilijk ja, maar op het gebed wil God ons te hulp komen. Zo mogen we volharden in de weg van het geloof, gesteund door een menigte van gelovigen om ons heen. Daar mochten we zondagavond van horen.

Collecte zondag 14 juli: Diaconie collecte bestemd voor de IZB heeft als speciaal doel het Dabar werk. Het woord Dabar betekend in het Hebreeuws "Woord en Daad". In team verband zijn jongeren 1 of twee weken actief op de camping om door middel van sport en spel een band op te bouwen en zo tot open gesprekken te komen. In de vakantieperiode, als mensen even wat afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, is er tijd om na te denken over het leven. Zending in Nederland is urgent! Op steeds meer plaatsen verdwijnt de kerk uit beeld of heeft een te hoge drempel gekregen. Maar er is ook belangstelling voor religie en levensvragen. Dit werk kan niet zonder uw steun, daarom vragen we u om te geven voor dit stukje werk. Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw bijdrage in de collecte.

Ziekte en zorg: Op 16 juli zal Rianne de Leeuw - Kool (Rietveldseweg 30, 4107 Culemborg) een preventieve ingreep ondergaan voor nader onderzoek, naar aanleiding van de reeds verwijderde melanoom. We wensen haar de nabijheid van de Heere God toe in deze weg. Het gebed is, dat er geen verdere behandelingen meer nodig zullen zijn.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Nieuwsbrief: Familie v.d. Knijff heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Zondag ligt deze achterin de kerk klaar om meegenomen te worden. Zij schrijven daarin o.a. over de gespannen situatie in Syrië, hun werk en dagelijkse bezigheden. De nieuwsbrief is ook te vinden op de website van de kerk.

Kerkradio: Dinsdag 16 juli is er weer een kerkradio uitzending. Deze avond kunt u vanaf 19.30 uur weer luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een heel goed moment toegewenst bij het luisteren, of misschien wel meezingen, van de liederen die voor u gezongen worden.

Kerkenraad: Donderdag 18 juli hoopt de kerkenraad weer bij elkaar te komen. Opnieuw zal het beroepingswerk op de agenda staan. Graag uw voorbede.

Rommelmarkt: Zaterdag 6 juli jl. hebben wij onze jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Alle ophalers, sorteerders, opbouwers, verkopers, opruimers en sponsoren willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet. Uw/ jullie hulp was onmisbaar. Mogen we D.V. volgend jaar weer een beroep op u/jou doen? SRZ (Stichting Rommelmarkt Zijderveld)

Voedselbank: Goederen voor de voedselbank kunnen zaterdag 13 juli weer ingeleverd worden bij Arie en Maaike van Eck, Lentehof 7.


Verantwoording: De opbrengst van de maand collecte van juni voor de diaconie is € 858,80. De collecte voor ZOA van 23 juni heeft € 225,50 opgebracht
Door mevr. den Hertog en mevr. Arendonk is bij het bezorgen van Lichtspoor door hen allebei €10,- ontvangen en bij bezoekwerk van een diaken is ook €10,- ontvangen.
Gemeente, hartelijk dank voor uw financiële bijdrage namens de diaconie.
In de afgelopen periode zijn een viertal giften ontvangen, n.l. 2 giften van € 36,-; 1 gift van € 24,- en een gift van een echtpaar buiten de gemeente van € 100,- voor de rommelmarkt.  Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank.

Agenda in het kort:  

Zaterdag 13 juli         Goederen voor voedselbank
Dinsdag  16 juli         Kerkradio

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.