Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 17-18 2024 WEEK 17-18
WEEK 17 en 18

Zondag 28 April
                 9.30 uur:  Prop. J. van Eijsden              Driebruggen
               18.30 uur:  ds. A. van der Werf                Wekerom
Zingen voor de dienst: vm. ps. 75 vers 1 nm. ps. 75 vers 6
Kinderoppas: Amanda Kemkes en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
Zondag 5 mei
                 9.30 uur:  prop. P. van der Schee          Hoevelaken
               18.30 uur:  ds. C. Hoogerwerf                 Doorn
Zingen voor de dienst: vm. ps. 119 vers 17 en 19 nm. ps. 119 vers 25
Kinderoppas: Carolien Lam en Iris Middelkoop
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse extra collecte, eveneens voor de kerk.
Hemelvaartsdag 9 mei
                  9.30 uur prop. J. de vries                       Papendrecht
Zingen voor de dienst:  Kroon Hem met koningskroon - WK 189 : 1-2-4. Vanaf een aardse heuveltop - WK 191 : 1-3. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft - WK 171 : 1-2-3   einde van de dienst, Vrede zij u - WK 359 : 1-2-3-4
Kinderoppas: Denise Burggraaf en Mirthe van Vliet
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: In zijn laatste preek die dominee Vis mocht houden in Zijderveld hield hij ons vanuit Gods Woord voor, dat we levende stenen mogen, ja moeten zijn in het Huis van God. Zo mogen we achter Jezus aan gaan, Hij is het Fundament. Daar waar het over Jezus gaat, daar is de kerk, het huis van God dat door Hem gebouwd wordt. In de avonddienst hoorde we van Jezus, die  in gesprek bleef met Thomas en dat deed Thomas belijden "mijn Heere en mijn God". Jezus zien en hem belijden, wil je dat? Dan moet je in Hem geloven. 

Overlijden: In de nacht van zaterdag op zondag is Mevr. H.C. Verdouw - van Ooijen (laatst gewoond hebbend Dorpsweg 56, 4122GH) overleden. Zij mocht de leeftijd van 90 jaar bereiken. Mevr. Verdouw was een optimistische, blijde vrouw, daarnaast was mevr. Verdouw tot op het laatst van haar leven trouw onder het Woord. We zullen haar als gemeente missen. We wensen Teuni en Coen Hoiting - Verdouw en de overige familie heel veel kracht en sterkte toe in de komende tijd. Dat de Heere God hen in deze tijd en in de toekomst, die niet gemakkelijk is mag ondersteunen.

Jubileum: 2 mei hopen Willem en Klazina Gerrie van Vuren - de Leeuw (Dorpsweg 32, 4122 GG) hun 50 jarig huwelijksjubileum te vieren. 50 jaar samen, dat is een halve eeuw en waar is die tijd dan gebleven, wat is het snel voorbij gegaan, verwonderd kijk je achterom. We wensen jullie een hele gezegende feestdag toe met allen die jullie lief en dierbaar zijn. Groot is Gods trouw al de jaren voor jullie geweest, ook al was daar verdriet vanwege verlies van geliefden. 

Jarig: Op 3 mei hoopt Bertus van Nifterik (Sidewendervelt 7, 4122 GM) zijn 91ste verjaardag te vieren. Wat een zegen om zoveel jaren te hebben mogen ontvangen uit de hand van onze goede God. Ook zoveel in het leven te hebben mogen doen. Bertus,
van harte Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Looft Hem al wat adem heeft. 

Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,
Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “Lingesteyn“ te Leerdam:
Mevr. J. van Hemert - den Hartog,
Lingesteynplantsoen 64, 4141GJ Leerdam.
In zorgcentrum "Careyn Maria-Oord"
Mevr. M. N. Brouwer - Vermaat
Herenweg 69, 3645DH Vinkenveen
In Huis Ter Leede te Leerdam
Dhr. P.C. van Eck en mevr. S.A. van Eck - Schoenmaker
Oranjehof 108, 4141GC Leerdam
In de Wittenberg te Haaften
Mevr. M. van Eck - Kemkes,
Bernhardstraat 4, 4175EE Haaften
We noemen hun namen opdat wij hen niet vergeten.

Notabel: Zondag 28 April mogen we Adriaen van Oostenbrugge officieel welkom heten in het college van notabelen. We wensen Adriaen en zijn gezin een hele goede dienst toe. Daarnaast een goede tijd met alle collega's waar samen een stukje werk verzet mag worden in het koninkrijk van God. 

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Beroepingswerk: Maandagavond jl. heeft de kerkenraad weer gesproken over het beroepingswerk. De kerkenraad heeft het voornemen om een beroep uit te brengen op proponent P. van der Schee uit Hoevelaken. Proponent van der Schee komt op 5 mei op beroep preken en dan zullen we na de dienst kennismaken in het KC. Er zal dan koffie thee en fris zijn. De stemmingsvergadering zal gehouden worden op maandag 6 mei om 20.00 uur in het KC. Gemeente opnieuw een voornemen van beroep wat na een positieve uitslag van de stemming om gezet kan worden naar een beroep uitbrengen. Bid u mee dat God Zijn gemeente weer een nieuwe voorganger geeft. Bid u ook voor de fam. van der Schee voor wie een spannende en ook onzekere tijd is in gegaan.  

Kerkradio: Dinsdag 7 mei is er een kerkradio uitzending. U kunt dan luisteren naar een meditatie die verzorgd zal worden door ouderling Bart de Jong. Aanvang 19.30 uur. Een heel goed moment toegewenst.

Hemelvaartsontbijt: Op D.V. donderdag 9 mei wordt er voorafgaand aan de kerkdienst opnieuw een uitgebreid ontbijt georganiseerd. Inloop is vanaf 08.00 uur en om 08.15 uur starten we met gebed. Je kunt je tot en met vrijdag3 mei aanmelden via activiteitencommissie@hervormdzijderveld.nlVan harte welkom!

Gedenkdagen: Op 27 april hoopt onze koning, Willem Alexander jarig te zijn. Wat een zegen dat hij weer een jaar aan het leven krijgt toegevoegd, wat een zegen voor ons land dat we in vrijheid een koning mogen hebben. Van harte willen wij hem en allen die hem lief en dierbaar zijn feliciteren. Op 4 mei gedenken wij hen die gevallen zijn voor onze vrijheid, maar ook aan hen die bij vredesmissies het leven lieten. Laten we nooit vergeten dat onze vrijheid zo ontzettend veel levens heeft gevraagd, hoe kostbaar is dan de vrede. Die vrede mocht op 5 mei getekend worden, ook weer een dag om bij stil te staan. Wij mogen bevrijding vieren, maar op zoveel plekken in de wereld is die vrijheid er niet. Laten God met heel ons hart danken voor die gunst die Hij ons geeft, dat we in vrijheid mogen leven. 

Oud ijzer: Afgelopen woensdag hebben we de oud ijzer actie gehad.
Mooi om te zien dat gemeenteleden, jong en oud, meegeholpen hebben. Graag willen we iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage. In het bijzonder willen we Fam. A.C..
den Hartog bedanken voor deze avond. Wist u dat: Ehet hele jaar een container voor de kerk staat bij de Fam. den Hartog (Diefdijk 9) waar oud ijzer gebracht kan worden!!

Examen: Onze jongeren zullen weer flink aan het leren zijn. De eindexamens zullen spoedig beginnen. Al dat wat geleerd is zal worden getoetst. Beste jongeren, vouw je handen maar en vraag of God je helderheid van verstand wil geven om de examens te maken. Van harte de zegen van de Heere God toegewenst.


Agenda in het kort:

Maandag 6 mei          Stemmingsvergadering
Dinsdag 7 mei             Kerkradio-uitzending
Donderdag 9 mei       Hemelvaartsontbijt

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.