Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
2024 WEEK 16 2024 WEEK 16
WEEK 16

Zondag 21 April
                 9.30 uur:  ds. J. Vis                     Meerkerk
               18.30 uur:  ds. C. van Dis            Nieuwegein
Zingen voor de dienst: vm. ps. 150 vers 1 nm. ps. 150 vers 2
Kinderoppas: Anita Middelkoop en Joanne Hogenhout
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Bij de diensten: Zondagmorgen mochten we het winterwerk afsluiten. Het thema was: "Hou vol! Maar hoe?" Op indrukwekende wijze werd ons voorgehouden hoe satan te werk gaat om ons af te houden van het dienen van God. Hoe satan zoveel dingen van ons leven kan gebruiken, die het oprecht Jezus volgen kan verstoren. Hoe hou je het dan vol? Jezus ging ons daarin voor. Hoe dan? Door te bidden, telkens opnieuw met God Zijn Vader te spreken. Dat is voor ons dan ook de enige weg om het vol te houden!

Afscheid: Aanstaande zondagmorgen gaat onze oud-predikant dominee J. Vis voor.
Het zal voor dominee Vis de laatste dienst zijn, die hij als onze oud-predikant in onze gemeente mag leiden. Uit handen geven wat je lief is, gaat niet altijd gemakkelijk. We wensen dominee Vis een goede voorbereiding voor de dienst van aanstaande zondagmorgen. We bidden hem toe dat hij en ook zijn vrouw, zich gedragen mogen weten door de liefde van Heere God. 

Ziekte en zorg: Mevr. H.C. Verdouw - van Ooijen (Dorpsweg 56, 4122GH) is opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem. Plotseling heeft haar leven een zeer ingrijpende wending gekregen. Ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis. Maar ook nu mag zij weten dat God bij haar is, we wensen haar Zijn onmisbare kracht en zegen toe in de weg die voor haar ligt.

Uw aandacht voor: Wat kunnen er veel zorgen en verdriet zijn. Ziekte die in stilte gedragen wordt. Geliefden die ons ontvallen. Menigmaal draag je dit in stilte. Geloof dat er een God is die van alles weet. Ook willen we als kerk heel graag meeleven, voor elkaar bidden. Als u dat op prijs stelt, laat het alstublieft weten! Gemeente, als u weet of hoort van verdriet moeite en zorgen, stel het voor aan diegene die het betreft, vraag het, zullen we voor je bidden, zullen we vragen of er voorbede voor je gedaan wordt in de kerk? Zal ik vragen of er iemand naar je toekomt? Bedenk dat de kerkenraad niet alles kan weten, zeker niet als we het qua familieverbanden niet helder hebben. Weet ook, dat we als kerk heel graag om elkaar heen willen staan. Zo mogen we met elkaar gemeente zijn.

Zaaierberichten: Berichten voor de Zaaier kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar: Zaaier@hervormdzijderveld.nl

Kerkenraadsvergadering: Doordat verschillen ambtsdragers donderdagavond andere verplichtingen hadden is de kerkenraadsvergadering verzet naar maandag 22 april.

Kerkradio: Dinsdag 23 april is er een kerkradio uitzending. U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Aanvang 19.30 uur. Wat kunnen liederen en psalmen ons goed doen. Allereerst mogen we God er mee loven, het mag ons geloof versterken. Een heel goed moment toegewenst.

Hemelvaartsontbijt: Op D.V. donderdag 9 mei wordt er voorafgaand aan de kerkdienst opnieuw een uitgebreid ontbijt georganiseerd. Inloop is vanaf 08.00 uur en om 08.15 uur starten we met gebed. Je kunt je tot en met vrijdag03 mei aanmelden via activiteitencommissie@hervormdzijderveld.nlVan harte welkom!


Verantwoording: De weekcollecten voor de kerk over de maand maart 2024 bedragen totaal  € 1982,80. In dit bedrag zijn inbegrepen: de extra collecte van zondag 3 maart; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Door ds. J. de Jong zijn tijdens bezoek een drietal giften ontvangen: n.l. 1x €50,00; 1x € 10,00 en 1x € 20,00. Eveneens bestemd voor de kerk. De  inhoud van de maquette voor het onderhoud van de kerk over het eerste kwartaal van 2024 bedraagt  
€ 134,35. Heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen. De kerkrentmeesters. 
De diaconie collecte van zondag 14 april met bestemming de HGJB heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 313,85. Namens de diaconie hartelijk dank.


Agenda in het kort:

Maandag 22 april      Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 23 april        Kerkradio-uitzending

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Ten slotte:     Een hartelijke groet van uw, jouw kerkenraad.
                        

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.