Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 9 WEEK 9
Zondag 7 mrt.               4e lijdenszondag
9.30 u.            ds. J. Vis                                Meerkerk
18.30 u.          ds. F. Maaijen                        Zwijndrecht
Zingen voor de dienst: vm.  Ps. 127 : 1; nm.  Ps. 127 : 4
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.

Woensdag 10 mrt.         Biddag
19.00 u.          Prop. P. van der Schee         Hoevelaken
Zingen voor de dienst:  nm.  Ps. 128 : 1 en 4
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de biddag collecte.
De avonddienst tijdens de biddag begint, i.v.m. de avondklok, om 19.00 u. Iedereen, ook de voorganger, kan dan op tijd thuis zijn.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Ziekte en zorg: In het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem is opgenomen Nel van Vuren, (Dorpsweg 74, 4122 GH). Deze week zal zij een ingrijpende operatie moeten ondergaan. Er zullen 5 tenen van haar voet worden geamputeerd. Een onzekere toekomst; maar in die onzekere toekomst mogen we, met Ps. 39 : 8,  het vertrouwen op God stellen: En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop is op U.
Meeleven: We leven mee met Wilco en Els van Eck en hun kinderen, (Hoogeind 38, 4143 LZ,  Leerdam). Door brand zijn zij hun woonhuis en al hun bezittingen kwijtgeraakt. Een heftige gebeurtenis in hun leven, die zeker diepe sporen nalaat. Voorlopig wonen ze in Meerkerk, waar ze een gemeubileerde woning kregen aan geboden. Inmiddels is er een woonunit geplaatst op hun eigen terrein, waar ze binnenkort  zullen gaan wonen.
We hopen en wensen dat de herbouw van de woning t.z.t. spoedig mag verlopen en dat zij hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen.  Voor nu en in de toekomst Gods liefde en nabijheid toegebeden voor jullie en de kinderen.
 Jarig: Deze week waren/zijn de volgende gemeenteleden jarig; woensdag 3 mrt. mevr. M.N. Brouwer – Vermaat (`t Werfje 21, 4122 GS), 78 jaar; vrijdag 5 mrt. mevr. N. Moorelissen – de Gans, (Dorpsweg 48, 4122 GH), 81 jaar en maandag 8 mrt. hoopt mevr. M. van Eck – Kemkes, (Gr. Huibertlaan 43a, 4121 EN Everdingen) 79 jaar te worden. De jarigen wensen we een goede verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
Ouderen van de gemeente: We denken ook aan de ouderen van de gemeente die elders wonen of verblijven: In zorgcentrum “Huis ter Leede” te Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam, kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Zullen we als gemeente naar hen omzien d.m.v. gebed en/of een kaartje. En ook de ouderen binnen de grenzen van de gemeente vergeten we toch niet?

Potgrondactie: Zaterdag 6 mrt. wordt de bestelde potgrond en de viooltjes bij u thuis afgeleverd.
Paasviering ouderen: De Paasviering voor de ouderen en alleenstaanden wordt gehouden op woensdag 24 mrt. `s morgens om 10.15 u. Het zal een digitale uitzending zijn.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleeft worden via beeld en geluid. Ook de avonddiensten zullen weer op de normale wijze plaatsvinden. Op de wijze is er een ruime mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtenddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Pie van Meeteren € 10,= ontvangen. De opbrengst van de ZEC-collecte op 28 februari bedroeg € 67,=
Door ds. J. de Jong is tijdens bezoekwerk een gift van € 20,= ontvangen voor de kerk en een gift van € 10,= voor het orgelfonds. De collecte voor het orgelfonds op 21 februari heeft € 97,= opgebracht. Dit bedrag is incl. de bedragen die in de kerk en via de bank zijn ontvangen. De weekcollecten over de maand februari laten een totaal bedrag zien van € 960,60. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 7 februari; de bedragen die in de kerk ontvangen zijn en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.
Agenda in het kort:
Zaterdag         6 mrt.                         Potgrondactie
Woensdag      24 mrt.                        Paasviering ouderen online
Tenslotte:   Bij het schrijven van deze berichten is het prachtig weer. De zon schijn aan een helder blauwe lucht. Het weer is vriendelijk en laat zich van haar mooiste kant zien. En toch… en toch leven we in de lijdenstijd. Een tijd waarin niet alles vreugde en blijdschap is, maar wel een tijd waarin we denken aan de weg die Jezus voor ons gegaan is. Een weg via Dolorosa. Een weg naar het kruis om voor onze zonden en ongerechtigheden te lijden en voor ons verzoening te doen, zodat wij eeuwig leven kunnen beërven. Zo heeft Jezus voor ons gestreden.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
Is op Hem die voor mij strijdt.

Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 21-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.