PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 8 en 9 WEEK 8 en 9
Zondag 25 februari
9.30 uur:         ds. D. Verkuil      Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur:       ds. L. van Wingerden   `s Hertogenbosch

Zondag 4 maart
9.30 uur:        ds. D. Verkuil     Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur:      ds. D. Verkuil     Dankzegging Heilig Avondmaal

 Zingen voor de dienst:  25 febr.: vm. Ps. 114 : 1; nm.  Ps. 113 : 4.  4 mrt.: vm. Ps. 115 : 7; nm. Ps. 115 : 6
Kinderoppas: 25 febr.:
Annika Maaijen: Reina Versluis. 4 mrt.: Annemieke de Gans; Lieke van Duuren: Lize Kortlever
Collecten: Zondag 25 febr. zijn de collecten voor de diaconie en de kerk.

Zondag 4 mrt. is de eerste voor de diaconie; de tweede is voor de kerk en alleen `s morgens een derde collecte, de avondmaalscollecte met bestemming Hulp Oost Europa
Bij de erediensten: Zondagmorgen mogen we weer samenkomen in de kerk. In deze dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen we uit het lijdensevangelie. We horen hoe Jezus Petrus waarschuwt om daarna in Gethsémané aan te komen, Markus 14:27-42. Bidt om een open hart zodat we daar ook ónze Zaligmaker horen bidden en zien strijden voor ons behoud. De zondag daarna hopen we als gemeente het Avondmaal te vieren. Heb goede zondagen!
Ziekte en zorg: We dragen Eibert Buijserd, Kerkweg 3 (4122 GB) op in uw voorbede. Hij is eerder deze week geopereerd waarna een periode van vele weken volgt van herstel. We bidden hem en zijn gezin Gods onmisbare nabijheid toe rondom deze ingreep. Mevr. Della Oskam – Kleinjan Fazantenstraat 33 (4111LJ Zoelmond) heeft een tweede kuur gekregen. We bidden om een gunstige uitwerking en ook om op heel deze weg dichtbij de Heere Jezus te mogen leven.
Mevr. C.G. Kool -  Bogerd, Sidewendervelt 2 (4122 GM) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Met de dank aan onze God mogen we tegelijk bidden om Zijn kracht in uw leven. We leven mee met wie verdrietig zijn, omdat er open plaatsen zijn gekomen in gezin en familie. Laat de Heere Jezus u heel nabij mogen zijn: Hij kan bij ons zijn zoals niemand anders.
Groet: Met een hartelijke groet uit de pastorie aan een ieder van u en jou, Ds. Verkuil
 
Jarig: Op 25 febr. hoopt mevr. H. Bronkhorst – den Hartog ( Zijderveldselaan 14) 85 jaar te worden; 27 februari dhr. A. van Beusekom (Sidewendervelt 6) 87 jaar en dhr. H. Oskam (`t Werfje 22) 85 jaar; 3 mrt. mevr. M.N. Brouwer – Vermaat (`t Werfje 21) 75 jaar; 5 mrt. mevr. N. Moorelisse – de Gans (Dorpsweg 48) 78 jaar en 8 mrt. mevr. M. van Eck – Kemkes ( Gr. Huibertlaan 43a) 76 jaar.  We wensen u allen, met uw familie, een goed nieuw levensjaar toe onder de zegenende handen van de Heere, die we zo heel hard nodig hebben en die we zo vaak mogen ervaren.
Catechisaties: In verband met de voorjaarsvakantie zijn er in week 9 geen catechisaties. In week 10 zijn de catechisaties weer op de normale tijd en plaats.
Kerkradio: Dinsdag 27 febr. om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. U kunt dan luisteren naar psalmen en geestelijke liederen.
Jonge Lidmatenkring: De deelnemers aan deze kring worden woensdag 28 febr. om 20 00 u. verwacht in de consistorie.
Bezinningsbijeenkomst: Voor de viering van het Heilig Avondmaal wordt een bezinningsbijeenkomst gehouden op donderdag 1 mrt. om 20.00 u. in het K.C.
Gesprekskring: Dinsdag 6 mrt. komt de Gesprekskring bijeen om 20.15 u. in de consistorie.
Open Jeugdwerk: Voor het Open Jeugdwerk is een dropping georganiseerd, die gehouden wordt op vrijdag 9 mrt.. Verzamelen om 19.30 u. in het K.C. in Zijderveld.
Potgrondactie:  Op D.V. zaterdag 10 maart 2018 wordt weer de jaarlijkse potgrondactie gehouden waarvan de opbrengst o.a. bestemd is voor het financieren van de VBW.
Bent u niet thuis of wilt u vooraf de potgrond bestellen dan kan dit door het invullen van de bestelstrook onder aan de flyer welke in week 9 huis-aan-huis wordt bezorgt; u kunt uw bestelling ook digitaal opgeven via de mail: fam.jblokland@kpnplanet.nl.
Verdere informatie kunt u ook vinden op de website van de kerk.
Afsluiting Winterwerk: Elke 2 jaar doen we mee met de actie die vanuit de HGJB wordt georganiseerd met als thema ‘Open je ogen’.
Dit jaar organiseren we een gezellige kookworkshop; een heerlijk buffet door u/jou bereid en een bijzonder concert op zaterdag 7 april 2018.
Aanmelden kan via de brief die vanaf 26 februari huis aan huis verspreid wordt. Ook in deze brief meer informatie over de actie en de activiteiten.

ZAJW  Volleybaltoernooi:  Op 17 maart 2018 is het weer tijd voor het ZAJW volleybaltoernooi!!  Heb je zin om mee te doen met je vrienden of als kerkenraad, geef je dan snel op via zajw@live.nl of bij Melanie Noteboom (06-22672622 of melanie.noteboom@gmail.com). Opgeven kan tot uiterlijk 14 maart 2018. Geef je op als team van 5 à  7 personen. Wanneer je geen team kan maken, kan je je individueel opgeven. Wij gaan dan kijken of we vanuit deze aanmeldingen een team kunnen samenstellen. De kosten zijn 6 euro per persoon. Ook supporters zijn van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen. We beginnen om 19:30 in “De Wiel” (Leerdamseweg 39,  Asperen).
Verantwoording: De opbrengst van de GZB-collecte van 18 februari bedroeg          € 315,35.     Ontvangen bij bezorgen van Lichtspoor door mevr. van Zuilen € 10,= en door mevr. van der Gun € 14,=.  Voor al uw gaven: hartelijk dank.
Agenda in het kort:                              
Dinsdag 27 februari:           Kerkradio
Woensdag 28 februari:      Jonge Lidmatenkring
Donderdag 1 maart:            Bezinningsbijeenkomst
Dinsdag 6 maart:                 Gesprekskring
Vrijdag 9 maart:                   Open Jeugdwerk
Zaterdag 10 maart:              Potgrondactie
Tenslotte: Namens de kerkenraad worden u en jullie goede weken gewenst. Voor hen die op vakantie gaan, een fijne vakantie gewenst.                                          Met een hartelijke groet:  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.