Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 7 - 8 WEEK 7 - 8
Zondag 21 febr.               2e lijdenszondag
9.30 u.            ds.  T. de Ridder                    Ochten
18.30 u.          Meditatie: Door oud. B. de Jong       Uitzending digitaal
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 125 : 1 en 2
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het orgelfonds.

Zondag 28 febr.             3e lijdenszondag
9.30 u.            ds. W.G. van den Top                       Ede
18.30 u.          Meditatie: door oud. F. Kool            Uitzending digitaal
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 126 : 1
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie; deze is bestemd voor de ZEC. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Ziekte en zorg: Mevr. H. Bronkhorst – den Hartog (Zijderveldselaan 14, 4122 GP) is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Vrijdag is Cees van Dijk, (Dorpsweg 27a, 4122 GE) opgenomen in het UMC te Utrecht. Hij is gevallen op het ijs en met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels mocht hij weer thuiskomen. We denken aan de zieken thuis en aan allen die eenzaam zijn, zorgen en verdriet kennen. Werpt al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Deze woorden houdt Petrus ons voor in 1 Petrus 5. Het klinkt soms zo gemakkelijk, maar de werkelijkheid is vaak weerbarstiger; en toch… het is de enige plek waar we met onze zorgen en verdriet terecht kunnen. Christus is voor ons gestorven. Hij weet wat we nodig hebben. Hij kent onze menselijke situatie.
Jarig: Dinsdag 23 febr. hoopt mevr. W. van de Berg – de Vor, (Dorpsweg 30, 4122 GG) 78 jaar te worden. Donderdag 25 febr. is het de geboortedag van mevr. H. Bronkhorst - den Hartog, Zijderveldselaan 14, 4122 GP) zij hoopt dan de leeftijd van 82 jaar te bereiken. beide jarigen een goede dag gewenst met jullie dierbaren en een gezegend nieuw levensjaar.
Geboren: Heel blij en dankbaar laten Dennis en Lisanne Suijker ( Krooshofstraat 29, 4122 GJ) weten dat zij vrijdag 12 febr. de trotse ouders zijn geworden van hun dochter Liv. Een rijk geschenk wanneer het huwelijk bekroond mag worden met de kinderzegen. Gelijktijdig een verantwoordelijkheid om Liv op te voeden, nu, maar zeker ook later en haar wegwijs te maken met het evangelie van Christus, haar te onderwijzen en te helpen onderwijzen. Breng haar bij Jezus, die zelf gezegd heeft: Breng de kinderen tot Mij en verhinder ze niet.
Ouderen van de gemeente: We denken ook aan de ouderen van de gemeente die elders wonen of verblijven: In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam, kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Zullen we als gemeente naar hen omzien d.m.v. gebed en/of een kaartje. En ook de ouderen binnen de grenzen van de gemeente vergeten we toch niet?

Kerkradio: Dinsdagavond 2 mrt. is er om 19.30 u. weer een uitzending van de Kerkradio met psalmen en geestelijke liederen.
Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 1 mrt.. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.

Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtenddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten zal niet meer worden gezongen. Dit op advies van de hogere organen binnen de kerk. De psalmen en de liederen zullen als gemeentezang worden afgespeeld via de geluidsinstallatie.
Tenslotte:   Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 30-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.