PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 7 WEEK 7
Zondag 16 febr.                     
9.30 u.            ds. J. Broekman                     Lopikerkapel
18.30 u.          ds. A.J. Sonneveld                 Lopik

Zingen voor de dienst: vm. Ps. 67 : 1; nm. Ps. 67 : 3
Kinderoppas:  Rianne de Leeuw en Rico Lukassen
Collecten: De eerste collecten is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het Orgelfonds. Zie verderop collecte Orgelfonds.

Ziekte en zorg:  Maandag is Riek Verkerk – van Zomeren (Kerkweg 40b, 4121KR Everdingen) opgenomen in het ziekenhuis voor een katheterisatie. Wanneer alles naar wens verloopt, mag zij na de behandeling weer naar huis. Medische ingrepen blijven spannende momenten. We hebben zondag gebeden voor een goede behandeling en wensen je Gods nabijheid in deze onzekere periode. In het ziekenhuis in Tiel is onverwachts dhr. C.B. Sleeuwenhoek  (Linge`s zorglandgoed te Rumpt) opgenomen. Hij is heel ernstig ziek en het ziet er naar uit dat voor zijn levenseinde wordt gevreesd. Zo broos is het leven van een mens. Wanneer de dokter met lege handen komt te staan kunnen we alleen nog  met Ps. 84 de kracht en de hulp van Hem verwachten:  Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van Hem verwacht, die kiest de wel gebaande wegen.
Jarig: Zondag 16 febr. hoopt dhr. C.L. van Meeteren ( Kerkweg 16, 4122GC) de leeftijd van 84 jaar te bereiken en woensdag 19 febr. hoopt dhr. J.A, Ruitenburg (Zijderveldselaan 11, 4122GN) 87 jaar te worden. Hoge leeftijden waar we dankbaar voor mogen zijn. Beide jarigen gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met jullie dierbaren.
Zingen na de dienst: Zondagavond zingen we na de dienst nog een aantal liederen ter ere van onze God.               Iedereen blijft toch zitten om mee te zingen?
Gebedskring: Maandag 17 febr. komt de gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie. Een goed moment om te bidden voor elkaar; de gemeente en de noden wereldwijd.
Ouderenmiddag: “Het boerenlandleven van 70 jaar geleden”.  Er is weer een gezamenlijke ouderenmiddag georganiseerd. Ouderen uit Schoonrewoerd zijn dit keer te gast in Zijderveld om samen met u naar een meditatie te luisteren. Deze zal worden verzorgd door dhr. A. Bronkhorst in de Herv. Kerk. Daarna wordt in het Kerkelijk Centrum het programma voortgezet.  Hier staat voor u de koffie/thee klaar met een traktatie.
Dhr. Slob uit Hoornaar zal u het één en ander vertellen en laten zien uit het boerenleven
van net na de Tweede Wereldoorlog.  Om ongeveer 16.30 uur wordt de middag afgesloten. U bent van harte welkom op deze gezellige middag.
Wanneer: D.V.  dinsdag 18 februari  om 14.15 uur.   Waar: Hervormde Kerk te Zijderveld.
Kerkradio: Dinsdag 18 febr. kunt u weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. en de meditatie wordt die avond verzorgd door oud. Bart de Jong.
Gesprekskring: Dinsdag 18 febr. komt de Gesprekskring bij elkaar om 20.15 u. in de consistorie.
Vrouwenkring: 19 februari staat vanaf 9.45 de koffie en thee klaar!
Zoals eerder genoemd gaan we een taart maken. Denkt u/jij eraan €10 contant mee te nemen?      Tot woensdag!  
Gemeenteavond: Woensdagavond 19 februari wordt er een gemeenteavond gehouden over het thema Orgaandonatie, dit omdat er vanaf 1 juli dit jaar een nieuwe donorwet ingaat. Deze avond wordt verzorgt door de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) zij zullen ons uitleggen welke gevolgen deze nieuwe wet voor ons heeft en hoe wij als christenen hieraan invulling kunnen geven en zijn er vanuit de Bijbel aan/verwijzingen te vinden. De avond begint om 20.00 uur in het K.C. de Oude School. Ter info: Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in.  Als de nieuwe donorwet ingaat wordt iedere Nederlander van achttien jaar en ouder verzocht om een keuze te maken over orgaandonatie. Als mensen niet reageren op de vraag van de overheid om een keuze te maken, dan volgt er een herinnering om de keuze door te geven.  Als iemand zes weken na deze herinnering nog altijd niet heeft gereageerd, dan wordt hij of zij in het donorregister geregistreerd onder 'geen bezwaar'. Ook hiervan wordt de persoon op de hoogte gesteld. Mensen die geen orgaandonor willen worden, kunnen dit dus vast laten leggen door te reageren op de oproep. Het grote verschil met de oude situatie is dat iemand die geen donor wil worden en ook niet reageert op de oproep van de overheid, toch terechtkomt in het donorregister.
Collecte Orgelfonds:  Zoals u nog zult weten hebben we in de afgelopen tijd ervoor gekozen om ons huidige orgel te houden en te laten opknappen. Deze onderhoudsbeurt is goed verlopen en het orgel doet weer wat het hoort te doen.  De uitgave heeft ons opnieuw stilgezet bij bedragen die in de toekomst voor het orgel zullen moeten worden uitgegeven. Naast het reguliere onderhoud wordt verwacht dat we over een periode van 10 jaar een bedrag van € 20.000 nodig hebben voor groot onderhoud. Om die reden is er besloten om een orgelfonds in het leven te roepen om op die manier te sparen voor dat onderhoud. We zien dat het gevoel voor het in stand houden van het orgel leeft in de gemeente. Het gevormde orgelfonds is inmiddels al gevuld door diverse giften. De komende zondag te houden derde collecte zal ook bestemd zijn voor het orgelfonds. Wij willen deze bij u aanbevelen om zo goed voorbereid te zijn op toekomstige uitgaven.    De Kerkrentmeesters.
ZAJW Volleybaltoernooi: Zaterdag 29 februari is het weer tijd voor het jaarlijkse volleybaltoernooi! Geef je op als team van 5 à 7 personen en bedenk een leuke teamnaam. Eén persoon van het team is de teamcaptain. Van deze persoon ontvangen wij op de avond zelf graag het geld voor het gehele team (7 euro per persoon). Kun je geen team maken? Geef je dan individueel op, dan stellen wij een team voor je samen! Heb je zin om mee te doen? Geef je dan op via zajw@live.nl of bij Melanie Noteboom (06-22672622). Opgeven kan tot en met 26 februari. Supporters zijn van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen! We zien jullie graag om 19:30 uur in de Wiel in Asperen (Leerdamseweg 39). We gaan er samen weer een gezellige en sportieve avond van maken!
Zaaierberichten: De volgende Zaaier is voor twee weken. Wil ieder hier rekening mee houden voor het aanleveren van de kopij. Het aanleveren van de kopij kan tot maandag 17 februari 20.00 u.
Verantwoording: Bij het bezorgen van Lichtspoor is door is door Pie van Meeteren € 10,=  ontvangen. Tijdens huisbezoek is door ouderling Bart de Jong en dhr. Aart Bronkhorst een gift van € 50,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage.
Agenda in het kort:
Zondag           16 febr.           Jeugdvereniging
Maandag        17 febr.           Catechisaties / Gebedskring
Dinsdag          18 febr.           Ouderenmiddag / Kerkradio / Gesprekskring
Woensdag      19 febr.           Vrouwenkring / Jongensclub / Gemeenteavond
Donderdag      20 febr.           Tienerclub
Tenslotte:       Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.