PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 7 WEEK 7
Zondag 18 februari
9.30 uur:         ds. A.A.W. Boon  Papendrecht
18.30 uur:       ds. D. Verkuil
 
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 113 : 1; nm.  Ps. 113 : 3
Kinderoppas: Jantine Sterk; Lindi Sterk; Jolijn Meerkerk
Collecten: Op deze 2e lijdenszondag is de eerste collecte voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de GZB, de voorjaarszendingscollecte. Met deze collecte steunen we het werk van de Gereformeerde Zendings Bond, die wereldwijd op velerlei wijze het evangelie mag verkondigen.
Bij de erediensten: ‘Geloven’, dat blijft iets ongrijpbaars houden. Het is onmisbaar zo hoorden we zondagavond vanuit Zondag 23 van de Catechismus. Tegelijk moet ons geloven ook niet de nadruk krijgen. We zouden als we dat wel doen op onze weg naar God, het alleen maar gaan zien als een soort prestatie.  Maar – en daarmee komt Zondag 24 om de hoek kijken – maar als je zó de nadruk legt op Christus en Zijn werk voor ons gedaan, waar blijft dan ons leven en onze levenswandel?
Welke plaats neemt onze levenswandel dan in, in het leven van het geloof?  Zondag 24 gaat in op deze hoogst belangrijke vraag.
Ziekte en zorg: In het Anthoniusziekenhuis te Nieuwegein verblijft mevr. C.G. Kool -  Bogerd, Sidewendervelt 2 (4122 GM), na hier een operatie ondergaan te hebben. Hopelijk is het mogelijk om weer snel naar de voor u vertrouwde plaats te gaan. Laat voortdurend de Heere en Zijn genade u voor ogen mogen staan.
Overlijden: Donderdagmorgen 8 februari j.l. mocht Johannes Cornelis Leuvenink rustig de laatste adem uitblazen hier op aarde. Daarmee verhoorde God het gebed om voor verdere benauwdheid gespaard te blijven, uitgesproken de vorige avond rondom zijn sterfbed, dat nog zo snel kwam. Maar niet te snel; met zijn vrouw Willemien heeft hij in de maanden daarvoor mogen spreken over het afscheid dat naderbij kwam. Hans voelde zijn krachten minder worden; jarenlang al moest hij zijn vlugge geest de wacht aanzeggen vanwege de beperkingen van zijn lichaam. Een weg die hij zocht te gaan in afhankelijkheid van zijn God en Vader. In december hebben we aan huis avondmaal gevierd en daar psalm 108 gezongen. Woorden uit deze psalm staan ook boven de rouwkaart: ‘O God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen, ook zal mijn eer U loven.’  Zondagavond tijdens het zingen na de dienst mocht op indrukwekkende wijze verwoord worden hoe Hans’ verwachting om thuis de liederen mee te zingen, door God anders werd ingevuld: THUIS, bij God, mag hij nu ongestoord God de eer brengen. Wie zou niet jaloers zijn? Dat hoeft niet: een ieder kan deze God leren kennen om voor Hem te leven.
We bidden Willemien de onmisbare troost en nabijheid van de Heere toe: dat Hij als een Vader om haar heen mag staan. Voor wie mee wil leven volgt hier het adres: Bickelenberg 22, 4122GW. Woensdagmorgen 14 februari hebben we het lichaam van Hans Leuvenink mogen zaaien in de aarde, verwachtend de opstanding van de doden. Want Jezus leeft.
Vanuit de kerkenraad: Met het oog op de voortgang van het huisbezoek is dhr. A. Bronkhorst, Bickelenberg 12 bereid gevonden mee te gaan op huisbezoek als bezoekbroeder. Daarmee is het mogelijk om weer met twee koppels dit stuk gemeentewerk te verrichten. Ook zal hij meedraaien in het rooster van de kerkradio.
Groet: Het heengaan uit ons midden van Hans Leuvenink zet ons stil; stil bij onze eigen vergankelijkheid; stil bij ons levensdoel; stil bij Gods werk dat Hij verricht in mensenharten – en levens. En dat niet omdat zij dat waard zijn, maar omdat God genadig is. De Heere zij alle eer.  D. Verkuil
 
Jarig: Op 19 februari hoopt dhr. J.A. Ruitenburg ( Zijderveldselaan 11) 85 jaar te worden en op 23 februari mevr. W. van de Berg – de Vor (Dorpsweg 30) 75 jaar. We wensen u beide, met uw familie, een goed nieuw levensjaar toe onder de zegenende handen van de Heere.
Gebedskring: Maandag 19 febr. komt de Gebedskring bijeen om 20.30 u. in de consistorie. Tijd nemen voor gebed is belangrijk voor ons geestelijk leven. We lezen uit de Bijbel en bidden voor elkaar, voor de gemeente en voor de noden wereldwijd.
Bijbelkring: Woensdag 21 febr. is er om 20.00 u. weer een bijeenkomst van de Bijbelkring. We lezen verder bij Jozua 8 over de ondergang van Ai.
Ringweekend: Het Ringweekend 2018 zal plaats vinden van 23 t/m 26 februari. Het thema van het Ringweekend dit jaar is ENJOY. 
Geniet jij van het leven? Wat is nu echt 'genieten'? Welke rol speelt God hier in?
Over zulke vragen zullen we dit weekend nadenken en we willen graag met jullie kijken wat God over dit thema tot ons te zeggen heeft. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en staan er super leuke activiteiten op de planning, die je zeker niet mag missen! Mochten er nog vragen zijn, of dingen zijn die je door wilt geven, dan kun je mailen, bellen, sms'en of Whatsappen naar Christian(0629413044) of Mirjam (0639623840)
Mutaties: Via het LRP is gemeld dat de fam. D.C. Sleeuwenhoek – Mourik (Diefdijk 28) met hun 2 kinderen zijn overgeschreven naar de Herv. Gem. van Everdingen. Wij wensen jullie een zegenrijke tijd toe in jullie nieuwe gemeente.
Verantwoording:  Door G. Bruijnes is een gift van € 16,= ontvangen voor de kerk. Voor al de gaven namens de colleges hartelijk dank.                     Agenda in het kort: 
Maandag   19 februari:            Catechese / Gebedskring
Dinsdag     20 februari:            Ouderenmiddag/ Kerkradio
Woensdag 21 februari             Jongensclub / Bijbelkring
Donderdag 22 februari            Tienerclub
Tenslotte: Namens de kerkenraad worden u en jullie goede diensten gewenst a.s. zondag.                   Met een hartelijke groet:  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.