PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 6 WEEK 6
Zondag 11 februari
9.30 uur:         ds. J. Noordam   Nieuwendijk
18.30 uur:       ds. D. Verkuil
 
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 112 : 1; nm.  Ps. 112 : 5
Kinderoppas: Davina van Ballegooijen; Sophie van Eck; Janine Bruijnes
Collecten: Op deze 1e lijdenszondag is de eerste collecte voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.
Bij de erediensten: ‘Durf je vast te geloven dat jij in Gods ogen goed genoeg bent?’
Aan de hand van zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus ga ik zondagavond in op deze vraag. Wanneer wij God weer belangrijk zijn gaan vinden in ons leven, is dit geen vreemde vraag, integendeel. Een paar mogelijke antwoorden luiden: ‘Nee, want morgen of overmorgen ga ik waarschijnlijk weer de fout in.’ Of: ‘Ja, want ik geloof dat de cijfers van Jezus op mijn lijst staan.’
Laten we luisteren naar het hart van het Evangelie zondagavond. En zondagmorgen.
Ontvang een rijke zondag.
Ziekte en zorg: Jezus belooft aan Zijn gemeente de Trooster. Wat is dit een geweldige Naam van de Heilige Geest. Ondervind hoe Hij Zijn Naam waar maakt en u, jou in verdriet, pijn en vragen verbindt met Jezus Christus. Bidt voor hen die pijn kennen, met een handicap leven, verdriet moeten incasseren. Om zo met elkaar gemeente te zijn.
Groet: Merkt u en jij het? Wat? Zaken in de gemeente om dankbaar voor te zijn! Laat ons God danken, waar wij reden hebben óm te danken. Ik denk daarbij o.a. aan een nieuwe notabel in ons midden en aan de verblijdende voorlopige opbrengst van de actie Kerkbalans. Met een hartelijke groet uit de pastorie, ds. Verkuil 
Jarig: Op 16 februari hoopt dhr. C.L. van Meeteren (Kerkweg 16) 82 jaar te worden en op 17 februari dhr. A.T. Brouwer (`t Werfje 21) 76 jaar. We wensen u beide, met uw familie, een goed nieuw levensjaar toe onder de zegenende handen van de Heere.
Ouderenmiddag. D.V. dinsdag 13 februari a.s. beginnen we om 14.00 uur (!) in de Hervormde Kerk van Zijderveld. Deze middag zijn de Ouderen van de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd bij ons te gast. De middag wordt voortgezet in het K.C. "De Oude School", waar we met elkaar een Bijbelquiz gaan spelen, o.l.v. Ds. D. Verkuil.  We hopen u allen te mogen ontmoeten op deze bijzondere Ouderenmiddag. Weet u van harte welkom!                                                                              
Kerkradio. Dinsdag 13 februari is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio.
Ouderling F. Kool zal die avond de meditatie verzorgen. Allen die meeluisteren een gezegend half uur gewenst.
Vrouwenkring. Woensdag 14 februari willen we weer samenkomen, we hopen dat je ook komt!
We lezen opnieuw een gedeelte vanuit het leven van Elisa, 2 Kon. 6 vers 24 - 2 Kon. 7 vers 20. 
Leven uit Gods beloften. Vertrouw jij op God? Ook als je situatie uitzichtloos is?  
Welkom vanaf 9.45 in het Kerkelijk Centrum. 
Zingen na de dienst. Zondag 11 februari zingen we na de avonddienst samen weer een aantal liederen. Liederen waarin we God de lof en eer toezingen en waarmee we ons geloof zingend mogen belijden.                                                             
Kerkbalans. De actie Kerkbalans 2018 heeft voorlopig het mooie bedrag aan toezeggingen opgeleverd van € 54.516,50. Dat is ruim vierduizend euro meer dan de toezeggingen van vorig jaar.  De kerkrentemeesters en notabelen zijn u, zeker in het licht van de laatst gehouden gemeenteavond, zeer dankbaar voor uw toezeggingen.           
Mutaties. Deze rubriek zal, wanneer dit aan de orde is, aan de Zaaierberichten worden toegevoegd. Dit bericht is gekoppeld aan het L.R.P. het landelijk registratie systeem van de PKN. Onder het kopje Mutaties zal worden vermeld wie de kerkelijke gemeente van Zijderveld binnenkomen en wie verhuizen binnen de gemeente of naar elders. Vertrokken van Santcamp 4 naar Culemborg: G. Terlouw en zijn gezin. 
ZAJW:  Er staat weer een ZAJW-avond op de planning! Vrijdag 16 februari gaan we met elkaar naar jumpsquare in Nieuwegein. Zin in een gezellige, sportieve avond? Geef je dan op voor donderdag 8 februari bij Mariët (marietvaneck@hotmail.com) of via zajw@live.nl De kosten voor deze avond zijn 6 euro pp. We verzamelen om 20:15 u. in het Hervormd Centrum in Everdingen (Kerkstraat 5). Tot dan! 
Verantwoording:  De weekcollecten over de maand januari voor het kerk bedragen totaal  € 1510,21. Via de bank is voor de kerk een gift ontvangen van € 650,00. De opbrengst van de ZEC-collecte op 14 januari bedroeg € 284,80 en de opbrengst van de IZB-collecte van 21 januari bedroeg € 337,92. De Uitgangscollecte van 4 februari bedroeg: € 299.85.   Voor al de gaven namens de colleges hartelijk dank.                                                        Agenda in het kort: 
Maandag   12 februari:            Catechese 
Dinsdag     13 februari:            Ouderenmiddag/ Kerkradio
Woensdag 15 februari             Vrouwenkring/Meisjesclub
Donderdag 15 februari            Jeugdvereniging
Tenslotte: Namens de kerkenraad worden u en jullie goede diensten gewenst a.s. zondag.                             Met een hartelijke groet:  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.