PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 51-52-53 WEEK 51-52-53
Zondag 20 dec.               4e Adventzondag
9.30 u.            ds. J. Vis                     Meerkerk
18.30 u.          ds. G. van Goch         Scherpenzeel
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 110 : 1;  nm.  Ps. 110 : 7
Kinderoppas:  Amanda Kemkes en Thirza van de Kraats.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de I.Z.B. Vereniging voor zending in Nederland binnen de PKN.

Vrijdag 25 dec.               1e Kerstdag
9.30 u.            ds. D. Verkuil           
Zingen voor de dienst:  vm. Kerstliederen
Kinderoppas:  Annika Maaijen; Judith van der Lee en Desiree Kool.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 27 dec.              
9.30 u.            ds. A.A.W. Boon        Veenendaal
18.30 u.          ds. S.J. Verheij           Barneveld
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 111 : 1;   nm. Ps. 111 : 5
Kinderoppas:  Sanne van Duuren; Aquilo Fokker en Jasper de Leeuw.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Donderdag 31 dec.               Oudejaarsavond
19.30 u.          ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst:  vm.   Ps. 112 : 1;  
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Vrijdag 1 jan.                        Nieuwjaarsdag
10.00 u.          ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 113 : 1
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 3 jan.              
9.30 u.            Prop. B. Visser           Houten
18.30 u.          Prop. A. van Dalen     Oud-Alblas
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 115 : 1;  nm.  Ps. 115 : 2
Kinderoppas:  Marieke Kemkes en Lindi Sterk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt.  Hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: We maken ons op om de geboorte van Christus te gedenken en te vieren. Evenals bij de eerdere feesten dit jaar doen we dit onder heel andere omstandigheden dan gebruikelijk. En dat raakt ons, tenminste mij wel. Nee, we gaan niet klagen. Hoewel, kinderen van God mogen ook hun pijn, moeite en vragen bij God brengen. Laten we alsjeblieft niet krampachtig zo gewoon mogelijk blijven doen. In ons gemis wat betreft onder andere een stuk gemeenschap, het gezamenlijk bezingen van Zijn grote daden zien we op naar de Heere. Opdat we mogen meemaken dat Hij dwars door alles heen dichtbij komt; dichtbij in Jezus, Die voor ons naar deze aarde is gekomen. Maranatha.
Ziekte en zorg: In het Anthoniusziekenhuis in Utrecht is mevr. M.N. Brouwer – Vermaat, t Werfje 21 (4122GS) opgenomen. Laten we biddend om haar heen staan. En om andere gemeenteleden die dat nodig hebben. Zo mogen we elkaar aan onze genadige God en Vader opdragen. Hoe rijk is dat.
Groet: Zo zijn dit alweer de laatste berichten van dit jaar. In allerlei opzichten is dit een veelbewogen jaar voor ons, voor de gemeente, voor ons land en wereld. Wat in dit alles een geweldige houvast en troost is, is dat de HEERE Dezelfde is! Hij is nabij wie tot Hem vluchten. Hem zij alle eer voor wie Hij is.
Goede en zegenrijke wensen met het oog op de kerstdagen en het nieuwe jaar komen binnen. Ik wil een ieder van u die aan ons denk en dacht dit jaar van harte daarvoor danken. Dat doet zo goed. Mede namens mijn vrouw groet ik een ieder van u hartelijk, Ds. Verkuil.

Jarig: Vrijdag 25 dec. hoopt dhr. A. van Vuren (Kerkweg 41a, 4121 KR  Everdingen) 80 jaar te worden; Maandag 28 dec. mevr. J. den Besten – van Beek, (Dorpsweg 47, 4122 GE) 90 jaar; woensdag 30 dec. mevr. J. van Hemert – den Hartog,( Dorpsweg 51b, 4122 GE) 78 jaar; Dinsdag 5 jan. dhr. P.C. van Eck, ( Zoowijkseweg 2a, 4107 LL  Culemborg) 87 jaar; dinsdag 5 jan. mevr. A.H. Bronkhorst – de Jong, (Zijderveldselaan 86, 4122 GR) 81 jaar en donderdag 7 jan. dhr. M. van der Zande, (Sidewendervelt 6, 4122 GM) 79 jaar. Alle genoemde jarigen van harte gefeliciteerd en een gezond nieuw levensjaar gewenst onder de zegenende handen van onze Hemelse Vader.
Jubileum: Woensdag 23 dec. hopen Floor en Greet Kortenoever – het Lam, ( Graaf Huibertlaan 23, 4121 EN  Everdingen), hun 50 jarig huwelijks jubileum te gedenken. Gefeliciteerd met deze mijlpaal in jullie leven. Een fijne dag gewenst met allen die in liefde rondom jullie heen staan. Dankt God voor jullie leven en:  Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. ( Fill. 4 : 6 en 7).
Geboorte: Wij mochten van U ontvangen, dit kindje klein en teer, vervult werd ons verlangen, aan U is alle eer. Met dit opschrift boven het geboortekaartje maken de trotse en dankbare ouders: Arthur en Denise Burggraaf - van de Ham, ( Bickelenberg 3 4122 GW), de geboorte van hun zoon bekend die op 14 dec. is geboren. Hij heeft de namen Teun Arjan Aart gekregen. Zijn roepnaam is Teun. Gefeliciteerd met de geboorte van Teun. Een rijk geschenk, waar jullie voor mogen zorgen en die jullie mogen opvoeden en vertellen van dat Kindje dat ook in december is geboren en wiens geboorte we binnenkort gedenken.
Ouderen van de gemeente: We denken ook aan de ouderen van de gemeente die elders wonen of verblijven: In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam, kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Ook de ouderen in hun thuis situatie mogen we niet vergeten. Zeker in deze tijd, waarin we gemakkelijk geïsoleerd raken en de eenzaamheid soms toeslaat. Een teken van leven door middel van een kaartje zal zeker op prijs gesteld worden.
Kerkradio: Dinsdag 22 dec. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie wordt die avond verzorgt door ouderling Floor Kool.
Dinsdag 5 jan. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio met psalmen en geestelijke liederen. Goede en fijne luistermomenten gewenst.
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 4 jan. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Coronamaatregelen: De kerkenraad heeft besloten de aangescherpte coronamaatregelen zo goed als mogelijk op te volgen. Dat betekend dat alle kerkelijke activiteiten zijn stilgelegd, behalve de kerkdiensten. Catechisatie, clubs, kringen en verenigingen komen voorlopig niet bij elkaar. Wijzigingen van het beleid of van de regelgeving zullen op de website worden vermeld.
OJW schaatsen:  Helaas gaat het OJW schaatsen van as. 8 januari niet door. Dit in verband met de aangescherpte Covid-19 regels.  We wensen jullie alvast mooie en gezegende feestdagen en hopelijk kunnen we  elkaar in 2021 weer ontmoeten!
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleefd worden via beeld en geluid. Op deze wijze is er een ruimere mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, ook in het K.C., kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Crècheoppas: Crècheoppas aanvragen kan tot vrijdagmiddag 15:00 uur. Indien je verwacht wordt om op te passen, ontvang je voor zaterdagmiddag 15:00 uur een berichtje. Bij geen bericht dus ook geen oppas.
Verantwoording: Bij het bezorgen van de tasjes in het kader van de ouderenmiddag op
15 dec. is door Marieke Kemkes € 20,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Maandag        4 jan.                           Collectebonnen
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.