PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 51-52-1 WEEK 51-52-1
Zondag 22 dec.                         4e Adventszondag                   
9.30 u.            ds. W.C. Meeuse                   Sliedrecht
18.30 u.          ds. J. Noordam                      Nieuwendijk
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 57 : 1;  nm. Ps. 57 : 7
Kinderoppas:  Anita Middelkoop en Jesse Hogenhout.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de IZB. Vereniging voor zending in Nederland binnen de PKN. Zij staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.

Woensdag 25 dec.                      1e Kerstdag
9.30 u.            ds. H. Roseboom                   Kesteren
18.30 u.          Kerstviering met het thema “Josef de timmerman”. Deze kerstviering wordt 
                                                                          verzorgt door gemeenteleden; jong en oud.
Zingen voor de dienst: vm. Kerstliederen; nm. Liturgie
Kinderoppas:  Annika Maaijen; Tessa Lukassen en Geert van Eck
Collecten: De collecten op eerste Kerstdag zijn: de eerste voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 29 dec.                     
9.30 u.            ds. L. van Wingerden             `s Hertogenbosch
18.30 u.          ds. K. Groenendijk                 Bruchem
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 58 : 7; nm. Ps. 58 : 8.
Kinderoppas: Sophie van Eck; Lindi Sterk en Aquilo Fokker
Collecten: De collecten voor deze dienst zijn: de eerste voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

Dinsdag 31 dec.                   Oudjaarsdag
19.30 u.          ds. A.A.W. Boon                    Veenendaal
Zingen voor de dienst:  Ps. 59 : 10
Collecten: Oudejaarsavond zijn de collecten voor de diaconie en voor de kerk.

Woensdag 1 jan.                  Nieuwjaarsdag
10.00 u.          ds. W.F. Jochemsen             Noordeloos
Zingen voor de dienst:  Ps. 60 : 7
Collecten:  Nieuwjaarsdag zijn de collecten voor de diaconie en voor de kerk.

Zondag 5 jan.                     
9.30 u.            ds. A.A.W. Boon                     Veenendaal          Doopdienst
18.30 u.          dr. H.A. Post                           Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 61 : 7; nm. Ps. 61 : 4
Kinderoppas:  Marieke Kemkes en Lieke van Duuren
Collecten: De collecten zijn op deze 1e zondag van het nieuwe jaar: de eerste voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang is er de maandelijkse Uitgangscollecte ook bestemd voor de kerk.

Bij de erediensten:  Veel diensten staan hierboven vermeld. Wel geteld 10 stuks. Reguliere diensten; kerstvieringen; oudjaarsavond en nieuwjaarsdag en voor 5 jan. een doopdienst, waarin Gijs van Duuren het teken en zegel van de Heilige doop mag ontvangen. Diensten en vieringen waar we naar mogen uitkijken, om ook in de laatste maand van 2019 gesterkt, bemoedigt en vertroost te worden. Laten we getrouw opkomen naar Zijn Huis, waar we luisteren naar Zijn Woord, samen Hem de lof mogen toezingen en met en voor elkaar mogen bidden.                  Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg:  We denken aan en bidden voor mevr. J.A. van Beusekom – den Hartog (Sidewendervelt 12, 4122GM) die heel ernstig ziek is. De zorgen om haar gezondheid zijn zeer groot. Zo groot dat voor haar leven wordt gevreesd. Vertroost u met de woorden van Ps 23:4  Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij: Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Jubileum: Maandag 6 jan. hopen Nico en Nelleke van der Lee – Verhoef ( Zijderveldselaan 5, 4122 GN) 25 jaar getrouwd te zijn. Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met jullie kinderen en kleinkind. Weest dankbaar en looft God met Ps. 9 : 2:  Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.
Jarig: Een 6 tal gemeenteleden hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren: Woensdag 25 dec. hoopt dhr. A. van Vuren (Kerkweg 41a, 4121KR, Everdingen) 79 jaar te worden; zaterdag 28 dec. mevr. J. den Besten - van Beek, ( Dorpsweg 47, 4122 GE) 89 jaar; zondag 5 jan. 2020 dhr. P.C. van Eck (Zoowijkseweg 2a, 4107 LL  Culemborg) 86 jaar: dhr. A.C. Burggraaff (Gr. Huibertlaan 19, 4121 EN  Everdingen) 85 jaar; Mevr. A.H. Bronkhorst – de Jong (Zijderveldselaan 86, 4122GR) 80 jaar en dinsdag 7 jan. dhr. M. van der Zande (`t Werfje 19, 4122 GS) 78 jaar. Alle jarigen fijne dagen gewenst en een gezegend nieuw levensjaar onder de beschermende handen van onze Hemelse Vader.
Kerkradio: Dinsdag 24 dec. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. Tijdens deze uitzending hoopt oud. Jaco Meerkerk de meditatie te verzorgen.
Dinsdag 7 jan. 2020 wordt er een kerkradiouitzending verzorgd met liederen. De uitzending begint om 19.30 u.       Fijne en gezegende luistermomenten gewenst.
Bijbelkring: Woensdag 8 jan. komt de Bijbelkring bijeen in het K.C. behandeld zal worden hoofdstuk 5, waar Jozef verzocht wordt in het huis van Potifar.
Catechese: We zijn al weer op de helft van het seizoen. 16 december hielden we de laatste catechese van 2019. Fijn dat jullie zo trouw waren en dank voor jullie inbreng. Nu hebben we een winterstop. Maar de Geest van God stopt niet. Denk aan alle kerkdiensten die er in de komende tijd mogen zijn. Vergeet ook de kerst zangdienst niet op 23 december. Allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020 gewenst!  Volgend jaar hopen we op maandag 6 januari weer verder te gaan.                                  Rook Verkaik
Collectebonnen: Door de verhuizing is Renate Buijserd gestopt met de verkoop van de collectebonnen. We bedanken haar voor de jaren dat ze dat heeft willen doen en wensen haar met Eibert en Chris een goede toekomst op hun nieuwe plek.
Janny van Duuren heeft aangegeven de verkoop van de collectebonnen over te willen nemen. Deze verkoop zal voortaan plaatvinden op een andere plaats en op een ander tijdstip.  De collectebonnen zijn voortaan op de eerste maandagavond van de maand te koop tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld. De eerstvolgende keer is dus op 6 januari 2020.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Kerstzangdienst in Zijderveld: In de Hervormde kerk wordt maandagavond 23 december 2019 de jaarlijkse kerstzangdienst gehouden. Deze avond wordt georganiseerd door de plaatselijke Chr. Gem. Zangvereniging "Laudate Dominum". Het koor staat onder leiding van Reijco Roseboom.
Gastkoor is dit jaar het kamerkoor "LingeVocaal" uit Leerdam en staat onder leiding van Marilou Krouwel.   De piano en het orgel voor begeleiding en samenzang worden bespeeld door Jaap den Besten en Reijco Roseboom.  Een bijzonder muzikaal intermezzo op de dwarsfluit wordt verzorgd door Marilou Krouwel en Anne Holster-van Lagen. 
Naast de koorzang is er veel ruimte voor samenzang van bekende kerstliederen.
Alle belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd om zich op deze avond zingend en luisterend voor te bereiden op het naderend Kerstfeest.
De zangavond begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.  De toegang is gratis, wel is bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Na afloop is er koffie, thee of fris in het kerkelijk centrum "De Oude School".
Oliebollen: Zaterdag 28 december a.s. bakken wij oliebollen. Deze zijn te koop tussen 10.00 een 15.00 uur op Dorpsweg 8. De opbrengst komt ten goede aan de Herv. Kerk en haar activiteiten. Voor nadere info zie de flyer die huis aan huis verspreid wordt.
Open Jeugd Werk: Heb je de leeftijd van 12 t/m 15 jaar?  Ga je dan gezellig mee schaatsen op vrij. 3 januari 2020 op de ijsbaan in Utrecht?      Vergeet je dan niet op te geven. Dit kan bij John Arendonk. (whatsapp/tel: 0634548618 of mail naar: johnarendonk@hotmail.com) Opgeven kan tot en met 31 dec. 2019.   We verzamelen om 19:30u in het kerkelijk centrum hervormde kerk Schoonrewoerd.     Kosten zijn 5 euro pp.
Thema-avond 13 januari 2020:  Hoe ga je als christen om met verslaving en met verslaafden? Wanneer ben je verslaafd en waarom worden mensen verslaafd?
Samen met u en jou willen we hier over nadenken. De Zendings- en Evangelisatie Commissie organiseert daarom samen met een aantal jongeren uit de gemeente en Stichting De Hoop een thema-avond over verslaving.  De avond wordt gehouden op maandag 13 januari 2020. Tijdens een afwisselend programma zal o.a. een ex-verslaafde zijn persoonlijke verhaal vertellen.   Jong en oud is van harte welkom! 
De wekelijkse catechisatieavond voor de jongeren komt te vervallen, zodat jullie ook naar deze avond kunnen komen. De avond begint om 19:30 uur en is rond 21:00 uur afgelopen, waarna er nog gelegenheid om is om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
Consulent: De kerkenraad laat u als gemeente weten, dat ds. E. v.d.  Poel uit Schoonrewoerd tijdens het ziek zijn van ds. Verkuil consulent zal zijn in Zijderveld. De pastorale contacten zullen door ds. J. de Jong uit Nijkerk worden verzorgt. Wenst u pastoraal contact, neem dan contact op met de scriba van de kerkenraad oud. Floor Kool of met een van de wijkouderlingen.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Marry van Dijk € 10,= ontvangen voor de diaconie. Tijdens bezoek is door ds. J. de Jong een gift van € 50 en een gift van € 20,= ontvangen voor de kerk. De opbrengst van de avondmaalscollecte voor Bartiméus heeft opgebracht € 169,65. Hartelijk dank voor uw gaven en collecte.
Agenda in het kort:
Zondag           22 dec.            Jeugdvereniging
Maandag        23 dec.            Kerstzangdienst
Dinsdag          24 dec.            Kerkradio
Zaterdag         28 dec.            Oliebollen
Dinsdag          7 jan.               kerkradio
Woensdag      8 jan.               Jongensclub / Bijbelkring
Donderdag      9 jan.               Tienerclub
Tenslotte:   
Uren, dagen, maanden, jaren                           Zijn Gods wegen donker, duister                    
vliegen als een schaduw heen                                  mens, omsluier uw gezicht
Ach, wij vinden, waar wij staren                                want wat komt is vol van luister
niets bestendigs hier beneen                                    oogverblindend, louter licht
Op de weg, die wij betreden                                     Waar, wanneer, kan niemand weten
staat geen voetstap die beklijft                                 dat het komen zal, staat vast
Al het heden wordt verleden                                     is voorzegt door de profeten
schoon 't ons toegerekend blijft                                licht dat wereldwijd verrast 
Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.