PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 50 WEEK 50
Zondag 13 dec.               3e Adventzondag
9.30 u.            ds. D. Verkuil            Viering Heilig Avondmaal
18.30 u.          ds. D. Verkuil              Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 109 : 16;  nm.  Ps. 109 : 18
Kinderoppas:  Caroline de Wildt en Janine Bruijnes.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte de avondmaalscollecte is bestemd voor Bartimeüs.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt.  Hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Maria belijdt het krachtige werk van de Heere, Lukas 1 vers 51.
Zij heeft Zijn krachtig werk op unieke wijze meegemaakt. Tegelijk zou zij de zaligheid die ‘haar Kind’ zou brengen net zo hard nodig hebben als wij. En wat een krachtig werk is dat! Gered te worden van je zonden; in de vrijheid te leven die in Christus is.
We bidden om een verlevendiging en verdieping van dit krachtig werk van Hem door brood en beker aanstaande zondag.
Ziekte en zorg: Al langere tijd zijn hier geen zieke gemeenteleden te melden. Dat stemt dankbaar. Maar wellicht kent u die of gene bij wie niettemin zorgen zijn; om de gezondheid, om andere werkelijkheden waar we mee te maken hebben. Draag elkaars lasten waar dat kan! En vervul zo de wet van Christus, aldus een apostolische opdracht aan ons.
Groet: In deze tijd van het jaar zijn de uren waarin het licht is minder dan de uren van de duisternis. Jezus waarschuwt ons ervoor dat de duisternis ons overvalt. Daar passen we wel voor op als we met een klus bezig zijn. Pas ook op voor de duisternis  wat betreft ‘de geestelijke klus’ die we te klaren hebben. We staan bekend als kinderen van het licht. Wat mooi; wat een opdracht is het ook om Zijn licht te verspreiden.
Het ga u allen goed, ds. Verkuil

Jubileum: Dinsdag 15 dec. hopen Frans en Esther Lukassen - Oskam ( Krooshofstr. 25, 4122 GJ) 25 jaar getrouwd te zijn. Gefeliciteerd met deze mijlpaal in jullie leven. Fijn om samen met jullie kinderen dit te mogen gedenken. Als gemeente zijn we dankbaar voor jullie  inzet en betrokkenheid bij het werk in de gemeente. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. (Kol. 3 : 17)
Gebedskring: Maandag 14 dec. komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie.
Kerstviering ouderen: Samen KERSTFEEST vieren. We leven toe naar de kerstdagen. Samen gedenken we hoe Gods belofte vervuld werd door de geboorte van Jezus onze Verlosser.
D.V. dinsdag 15 dec. zijn de ouderen en alleenstaanden welkom in het Kerkelijk Centrum.
Er zijn twee vieringen: de OCHTENDVIERING vanaf 10.00 uur met koffie/thee aanvang 10.30 uur
en de MIDDAGVIERING vanaf 14.30 uur met koffie/thee aanvang 15.00 uur.
Opgeven is verplicht, vervoer kan worden geregeld.
Er wordt een collecte gehouden voor “Christenen  voor Israël”.   WELKOM!
Gesprekskring: Dinsdag 15 dec. is de avond van de Gesprekskring. De deelnemers van de Gesprekskring komen bij elkaar om 20.15 u. in het K.C.
Vrouwenkring:  We hopen jullie weer te ontmoeten op D.V.  woensdag 16 december.
Deze keer bespreken we psalm 146. God eren en alles van Hem verwachten!
Om 9.45 uur staat de koffie klaar.
Bijbelkring: Woensdag 16 dec. komt de Bijbelkring weer bij elkaar om 19.45 u. in het K.C. Let op de gewijzigde aanvangstijd!!. We gaan verder met het doopformulier n.a.v. de brochure “Doop en geloof”. Vanuit Rom. 6 zullen we dit gedeelte verder behandelen.
Kerstviering: Normaal gesproken wordt er kerstfeest gevierd in de avonddienst van 1e Kerstdag.   Door de corona-perikelen gaat dat niet door. Nu wordt er in samenwerking met de Jongens- en Meisjesclub een kerstviering in de kerk voorbereid voor jong en oud. Deze kerstdienst zal woensdag 16 dec. om 18.30 starten met kerstmuziek en 18.45 uur starten met de dienst. De dienst is eveneens bij "kerkdienst gemist" te zien en te luisteren. Aanmelden voor deze dienst is niet mogelijk.
Viering Heilig Avondmaal: In verband met de coronamaatregelen zal het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 13 dec in aangepaste vorm worden gevierd. Gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen vieren, zullen dat doen vanuit de bank waarin zij op dat moment zitten. Het zal dus als het ware 1 tafel zijn. Het brood en de wijn zullen in de banken klaar staan. Ook in het Kerkelijk Centrum zal de avondmaalsviering plaatsvinden. Daar zullen brood en wijn eveneens klaar staan.
In verband met het maximaal toelaatbare aantal gemeenteleden zal in de avonddienst nogmaals het Heilig Avondmaal gevierd worden en zal er dus een voortzetting en dankzeggingsdienst zijn. Er kan op de inmiddels bekende manier aangemeld worden.
Sponsorkind: De Herv. Gem. Zijderveld  heeft een sponsorkind in Colombia. Zijn naam is Miguel Felipe Murcia Martinez. Op D.V. 14 januari 2021 hoopt hij 9 jaar te worden. Wilt u hem voor zijn verjaardag als gemeentelid een kaart/ foto of brief versturen, dan kan dit via Woord & Daad: www.woordendaad.nl/sponsortool. Benodigde gegevens op deze site: registratienummer: 32108103; postcode: 4121KR. Het versturen van een kaart/ foto kost € 2,25 en een brief € 0,50. Omdat er wel enige tijd overheen gaat voordat de brief/ kaart/ foto wordt bezorgd bij Miguel  is het verstandig om dit een aantal weken (tot een maand) voor zijn verjaardag al te doen.                 De Diaconie
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleefd worden via beeld en geluid. Op deze wijze is er een ruimere mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, ook in het K.C., kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Crècheoppas: Crècheoppas aanvragen kan tot vrijdagmiddag 15:00 uur. Indien je verwacht wordt om op te passen, ontvang je voor zaterdagmiddag 15:00 uur een berichtje. Bij geen bericht dus ook geen oppas.
De Zaaier: De volgende Zaaier is voor 3 weken. Wil ieder die copy aan wil leveren er rekening mee houden. Graag de copy aanleveren voor maandag 13 dec. 20.00 u.
Verantwoording:  Door Gonny Vink ontvangen tijdens het bezorgen van Lichtspoor € 5,- . De diaconiecollecte over de maand november bedraagt: € 653,02.  De collecte voor de voedselbank heeft € 265,30 opgebracht. De diaconie verdubbeld dit bedrag.  Hartelijk dank voor genoemde giften en collecten.
Agenda in het kort:
Maandag        14 dec .                       Catechisaties / Gebedskring
Dinsdag          15 dec.                        Kerstviering ouderen / Gesprekskring
Woensdag      16 dec.                        Kerstviering Jongensclub - Meisjesclub  /  Bijbelkring
Donderdag      17 dec.                        Tienerclub
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.