PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 50 WEEK 50
Zondag 15 dec.                         3e Adventszondag                   
9.30 u.            ds. M. Baan                Veenendaal         Viering Heilig Avondmaal
18.30 u.          ds. A.J. Sonneveld     Lopik                   Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 56 : 4;  nm. Ps. 56 : 5 en 6
Kinderoppas:  Jacolien de Groot en Jasper van de Kraats.
Collecten: De eerste collecte is zondag voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Alleen in de morgendienst is er een derde collecte, de avondmaalscollecte, deze is bestemd voor stichting Bartiméus. Een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn.
Bij de erediensten: Zondagmorgen zal de uitnodiging klinken, deel te nemen aan de tafel van de Heere. Bijzonder om in de tijd van verwachting (Advent) uitgenodigd te worden aan de avondmaalstafel. We mogen komen zo als we zijn, om ons te laten reinigen van onze zonden door het bloed van Christus. Brood en wijn mogen het teken zijn van de afwassing van onze zonden. Christus heeft voor ons betaald en roept ons aan Zijn tafel. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens Zijn laatste Avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het Zijn discipelen en zei: ‘Neem, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doe dat tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo nam Hij na het Avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: ‘Drink allen daaruit; deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden; doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot Mijn gedachtenis.           Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg:  Maandag 9 dec. is Cora Arendonk – van Zanten (Achterkade 20, 4133RA  Vianen) opgenomen in het ziekenhuis voor een medische ingreep onder narcose. Wanneer alles naar wens is verlopen, is zij inmiddels weer thuis. Beterschap gewenst. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Jubileum: Donderdag 19 dec. hoopt het echtpaar Brouwer – van Dam Graaf Huibertlaan 39, 4121EN  Everdingen)  50 jaar getrouwd te zijn. Ook via deze weg van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Een fijne dag gewenst en dankt God met de woorden uit Rom.11 : 36: Want uit Hem en door Hemen tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Gebedskring: Maandag 16 dec. komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie. De gebeden mogen ook die avond weer opgezonden worden naar de hemel en neergelegd worden bij de kribbe van Bethlehem.
Ouderenmiddag: KERSTVIERING 2019.  Jezus Christus is geboren!  KERSTFEEST vier je niet alléén!       We leven toe naar de kerstdagen. De Diaconie en de dames van de Hervormde Vrouwen Dienst willen graag dat u dit niet in eenzaamheid doet, maar gezellig met elkaar.  Op D.V. dinsdag 17 december worden alle ouderen en alleenstaanden van harte uitgenodigd om het kerstfeest te vieren.  Fijn om met elkaar de geboorte van Gods Zoon te gedenken. De middag wordt afgesloten met een lekkere broodmaaltijd.
Aanvangstijd: 15.00 uur in het Kerkelijk Centrum “De Oude School”,  vanaf 14.30 uur is er koffie/thee.  Opgeven voor deelname vóór 15 december bij Mevr. A. van de Kraats  tel: 0345-641365.                 Ook vervoer kan worden geregeld.
Gesprekskring: De Gesprekskring komt dinsdag 17 dec. bij elkaar om 20.15 u. in de consistorie.
Kerstzangdienst in Zijderveld: In de Hervormde kerk wordt maandagavond 23 december 2019 de jaarlijkse kerstzangdienst gehouden. Deze avond wordt georganiseerd door de plaatselijke Chr. Gem. Zangvereniging "Laudate Dominum". Het koor staat onder leiding van Reijco Roseboom.
Gastkoor is dit jaar het kamerkoor "LingeVocaal" uit Leerdam en staat onder leiding van Marilou Krouwel.   De piano en het orgel voor begeleiding en samenzang worden bespeeld door Jaap den Besten en Reijco Roseboom.  Een bijzonder muzikaal intermezzo op de dwarsfluit wordt verzorgd door Marilou Krouwel en Anne Holster-van Lagen. 
Naast de koorzang is er veel ruimte voor samenzang van bekende kerstliederen.
Alle belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd om zich op deze avond zingend en luisterend voor te bereiden op het naderend Kerstfeest.
De zangavond begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.  De toegang is gratis, wel is bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Na afloop is er koffie, thee of fris in het kerkelijk centrum "De Oude School".
Oliebollen: Zaterdag 28 december a.s. bakken wij oliebollen. Deze zijn te koop tussen 10.00 een 15.00 uur op Dorpsweg 8. De opbrengst komt ten goede aan de Herv. Kerk en haar activiteiten. Voor nadere info zie de flyer die huis aan huis verspreid wordt.
Ringweekend 2020: Het is bijna weer zo ver, Ringweekend 2020. Dit jaar is het thema: Timless. Wij vinden het fantastisch als je er ook dit jaar weer bij bent!   Ben je nog nooit meer geweest, maar ben je 15 jaar of ouder en wil je dit geweldige weekend ook mee maken? Je bent van harte Welkom.  Houd dan 21 t/m 24 februari 2020 vrij en geeft je op!! Mail naar ringweekend@live.nl. Volg ons op Facebook(facebook.com/ringweekend) en Instagram (instagram.com/ringweekend)                De Ringweekendcommissie 
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Aantje Sleeuwenhoek € 5,= ontvangen en door Teuni van der Gun € 10,=. Hartelijk dank voor deze gaven.
Zaaier: De volgende verschijningsdatum voor de Zaaier is 20 dec. Deze Zaaier is voor drie weken, dus tot en met 10 jan. 2020. Voor het aanleveren van copy voor de Zaaier is het belangrijk hier rekening mee te houden.

Agenda in het kort:

Maandag        16 dec.            Catechisaties / Gebedskring
Dinsdag          17 dec.            Ouderenmiddag / Gesprekskring
Woensdag      18dec.             Meisjesclub / Jongensclub
Maandag        23 dec.            Kerstzangdienst
Zaterdag         29 dec.            Oliebollen
Tenslotte:     Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.