Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 50-51-52 WEEK 50-51-52
Zondag 19 dec.                  4e Advent
9.30 u.            ds.  H. Markus                       Leerdam
15.30 u.          ds. H.J. Donken                     Wierden
Zingen voor de dienst:   vm. De lofzang van Maria : 1;  nm.  De lofzang van Maria : 2
Kinderoppas:  Jantine Sterk en Lizette van der Lee
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.


Zaterdag 25 dec.                  1e Kerstdag
9.30 u.            Prop. P. van der Schee         Hoevelaken
Zingen voor de dienst: WK.  137 : 1-3-4              Wij gaan met haast naar Bethlehem
                                        WK   122 : 1-3-4               Heerlijk klonk het lied der engelen
                                        WK   133 : 1-2-3               Stille nacht, heilige nacht
Aan het einde van de dienst  WK  118                   Ere zij God
Kinderoppas:  Annelinde Kok; Geert van Eck en Richard Kool
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 26 dec.                    2e Kerstdag              
9.30 u.            dhr. R. Verkaik                       Hardinxveld-Giessendam
15.30 u.          ds. A.J. Sonneveld                 Lopik
Zingen voor de dienst:    vm. De lofzang van Zacharias : 1;  nm. De Lofzang van Zacharias : 4
Kinderoppas:  Amanda Kemkes en Aquilo Fokker
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.


Vrijdag 31 dec.                     Oudejaarsdag
15.30 u.          ds. J. de Jong                        Nijkerk
Zingen voor de dienst:  WK 355 : 1    Uren, dagen, maanden, jaren
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

Zaterdag 1 jan.                     Nieuwjaarsdag
10.00 u.          ds. J. van der Meijden           Bergambacht
Zingen voor de dienst:  WK 471 : 1   Wat de toekomst brengen mogen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 2 jan.
9.30 u.            ds. A.A.W. Boon                    Veenendaal
15.30 u.          prop.  A.M. van Mourik          Driebruggen
Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 11 : 1;  nm.  Ps. 11 : 4
Kinderoppas:  Rianne de Leeuw en Lieke van Duuren
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Zondag mochten we het Heilig Avondmaal vieren. Een bijzonder moment. De viering van het Avondmaal dat door Christus zelf is in gesteld. Christus. Wiens geboorte we in deze periode mogen gedenken. Die geboren werd in een stal. Hij is naar de wereld gekomen en heeft onze zonden op Zich genomen. Wat een genade is ons te beurt gevallen dat wij mogen leven met het vooruitzicht dat Hij, voor een ieder die in Hem gelooft, een voorspraak is in de Hemel bij onze Hemelse Vader. 
Men had Hem eeuwenlang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van Zijn hoge troon het heil der wereld ons, Zijn Zoon.    Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: Voor zover wij weten ligt er niemand in het ziekenhuis. Dat neemt niet weg, dat er geen zorgen en verdriet zijn. Laten we voor elkaar bidden en alle nood en zorgen brengen bij de kribbe van Bethlehem, waar Christus is geboren, Die ons het heil der wereld bracht.
Jarig: Een hele lijst met jarigen deze keer. Zaterdag 25 dec. hoopt dhr. A. van Vuren (Kerkweg 41a, 4121 KR  Everdingen) 81 jaar te worden; donderdag 30 dec. mevr. J. van Hemert – den Hartog, (Dorpsweg 51b, 4122 GE) 79 jaar; woensdag 5 jan. dhr. P.C. van Eck, (Zoowijkseweg 2a, 4107 LL  Culemborg) 88 jaar en mevr. A.H. Bronkhorst – de Jong, (Zijderveldselaan 86, 4122 GR) 82 jaar en vrijdag 7 jan. dhr. M. van der Zande, (Siderwendervelt 6, 4122 GM) 80 jaar. Van harte gefeliciteerd, allen een fijne “jaarwisseling” gewenst en een gezegend nieuw levensjaar. Dankt God met Ps. 90 voor al Zijn goedheid aan u bewezen in al die jaren.
Uw gunst sterkt meer dan d' uitgezochtste spijzen;
Laat, met het licht, haar licht voor ons verrijzen;
Zo zal ons hart op liefelijke wijzen,
Uw goedheid, al ons ov'rig leven, prijzen.
Verblijd ons naar de maat van onzen druk,
En naar den tijd van al ons ongeluk.

Gemeenteleden die elders wonen  of verblijven:                  
In zorgcentrum "Huis ter Leede" in Leerdam
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,  Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Zo rond advent, kerst en de jaarwisseling is het wel fijn als de ouderen van de gemeente niet vergeten worden. Een kaartje is gauw geschreven en de ontvangers zijn er blij mee. Niet alleen elders, maar ook binnen de gemeentegrenzen mogen we onze ouderen niet vergeten.
Kerstviering voor jong en oud:  D.V. zaterdag 18 dec. willen we een kerstviering uitzenden. Deze begint om 15.30 uur.  Deze viering word uit gezonden en zal dus alleen te luisteren en te bekijken zijn.    Het thema is: Kom ga jij ook mee?.....naar Bethlehem.
Kerkradio: Dinsdag 21 dec. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond verzorgt worden door Aart Bronkhorst.
Dinsdag 4 jan. is er om 19.30 u. een uitzending met psalmen en geestelijke liederen.
Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 3 jan. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Kerstzangdienst: In verband met het coronavirus kunnen wij ook dit jaar in onze gemeente geen Kerstzangdienst beleggen. Gezien het fijt dat wij met 5 leden van ons koor " Laudate Dominum " in Lopik zingen, en in de kerk daar meer ruimte is, kunnen we daar wel een zangdienst via een opname verzorgen. Deze opname is te beluisteren via de website die op 24 december vanaf 19.30 u. uitgezonden wordt. Zo  stellen wij u als gemeente in de gelegenheid om toch naar een Kerstzangdienst  te luisteren. U kunt inloggen met deze link: https:www.hervormdlopik.nl
De Zaaier: Dit kerstnummer van de Zaaier is uitgevoerd in een nieuwe lay-out. Alle gemeenteleden krijgen deze editie in de bus. De mogelijkheid bestaat, voor nieuwe abonnementen, de Zaaier een half jaar gratis te ontvangen; zo kunt u kennis nemen van de kerkelijke activiteiten van onze gemeente en in de regio. Aanmelden voor een gratis halfjaar abonnement kan via de kerkenraad of via zaaier@hervormdzijderveld.nl.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen worden meegezongen.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de  ruimte.

Verantwoording: Door Marrie van Dijk, als HVD dame, zijn 2 giften van elk € 10,-  ontvangen voor de diaconie als dank voor de leuke attenties van het afgelopen jaar. Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Pie van Meeteren € 10,- ontvangen. De avondmaalscollecte van zondag 12 dec. bestemd voor Bartiméus bedroeg € 121,80.
Door ds. J. de Jong is tijdens bezoek een gift van € 5,- ontvangen. Door Gonny Vink is tijdens het bezorgen van de Kerstgroet een gift van 20,- ontvangen en door Evert Vink is een gift van € 50,- ontvangen. Alle drie genoemde bedragen zijn bestemd voor de kerk. Ook is er nog een gift via de bank binnengekomen van € 400,- voor het orgelfonds. Hartelijk dank voor al deze gaven en collecten.
Agenda in het kort:
Zaterdag         18 dec.            Kerstviering jong en oud
Dinsdag          21 dec.            Kerkradio
Maandag        3 jan.               Collectebonnen
Dinsdag          4 jan.               Kerkradio
Tenslotte: De laatste weken van het jaar zijn aangebroken. Een jaar met heel veel turbulentie en onzekerheden. Maar we mogen terug zien op Gods trouw en aanwezigheid in de gemeente, maar hopelijk ook in ons persoonlijk leven. Gespaard en bewaard gebleven, kunnen en mogen we weer uitzien naar een nieuw jaar. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor Gods goedheid.

1 Dankt, dankt nu allen God                            2 Hij, d’ eeuwig rijke God,
Met blijde feestgezangen!                                  Wil ons reeds in dit leven
Van Hem is ’t heug’lijk lot,                                  Zijn vrede en heilgenot
Het heil, dat wij ontvangen.                                Door hartsvernieuwing geven.
Hij ziet in Christus ons                                        Hij zal ons, door Zijn Geest,
Altijd genadig aan,                                              Vermeerd’ren licht en kracht,
En heeft ons dag aan dag                                  en ons uit allen nood
Met goedheid overlaân.                                      Verlossen door Zijn macht.

                                                                     
 Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 18-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.