PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 5 WEEK 5
Zondag 4 februari
9.30 uur:         ds. D. Verkuil,
18.30 uur:       ds. C.M. Baan Nieuwpoort
 
Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 111 : 1; nm.  Ps. 111 : 6
Kinderoppas: Anita Middelkoop; Tessa Lukassen; Marieke Kool
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.

Bij de erediensten: Het Bijbelgedeelte waar ik voor zondagmorgen mee bezig ben is Johannes 3 vers 14 tot en met vers 21. In het gesprek met Nicodemus wijst Jezus op de geschiedenis die we lezen in Numeri 21 vers 4 t/m vers 9: laat wie gebeten is door een gifslang zien op de koperen slang die bevestigd is aan een paal. Deze werkelijkheid van toen betrekt Jezus op Zichzelf. Wie het gedeelte in Johannes leest raakt onder de indruk van hoe God ons behoud zoekt. We komen in aanraking met de spanning tussen veroordelen – behouden. Is het een vraag wat God wil? Voor velen om ons heen toch wel. En voor jou, u?
Ziekte en zorg: Afgelopen zondag hebben we voorbede gedaan voor J.C. Leuvenink, Bickelenberg 22 (4122 GW). Hans voelt zijn krachten minder worden; tegelijk is het wonderlijk hoe hij zich tot op dit moment mag voelen. We hebben daar onze God voor gedankt. Hij sta voortdurend om je heen met Zijn barmhartigheid in Jezus Christus. Bidt voor een ieder van wie u weet dat zij een moeilijke tijd doormaken. We dienen een machtig God, Die naar ons omziet.
Bijbellezen: Op vrijdag 2 februari beginnen we met een nieuw Bijbelboek. Dat wordt in deze tijd van het kerkelijk jaar een Evangelie en wel Mattheüs. Wilt u / jij ook mee gaan doen een heel Bijbelboek achter elkaar te lezen? Kijk op de website en doe mee.                                                                                            Groet: Overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn nu de werktijd is teruggegaan naar 90% verzorg ik dit gedeelte van de kopij. Ik groet u en jullie vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw,  D. Verkuil
Jarig: Op 7 februari hoopt mevr. J.A. van Beusekom – den Hartog (Sidewendervelt 6) de leeftijd van 85 jaar te bereiken. We wensen u een goed nieuw levensjaar toe onder de zegenende handen van de Heere.
Open Avond: Heb je zin in een gezellige en sportieve avond en ben je tussen de 12-15 jaar? Kom dan op zaterdag 3 februari van 19:30-22:00 uur naar de zeskamp in ‘de Copper’ in Hei- en Boeicop (Pleinstraat 1). De kosten zijn €5,- per persoon. Opgeven kan tot zaterdag 27 januari bij elvala@live.nl of melissabevelander@gmail.com Tot 3 februari !!                        
Gesprekskring: Dinsdagavond 6 februari komt de Gesprekskring weer bij elkaar om 20.15 u. in de consistorie.                                                         
Bijbelkring: Woensdagavond komt de Bijbelkring bijeen in het K.C. om 20.00 u. we lezen verder in Jozua 7.

ZAJW:  Er staat weer een ZAJW-avond op de planning! Vrijdag 16 februari gaan we met elkaar naar jumpsquare in Nieuwegein. Zin in een gezellige, sportieve avond? Geef je dan op voor donderdag 8 februari bij Mariët (marietvaneck@hotmail.com) of via zajw@live.nl De kosten voor deze avond zijn 6 euro pp. We verzamelen om 20:15 u. in het Hervormd Centrum in Everdingen (Kerkstraat 5). Tot dan!
Collectebonnen: Zaterdag 3 februari kunt u collectebonnen kopen in het K.C. van 10.30-11.30 uur. Vooraf zijn ze al te bestellen voor wie wil: kerkbonnenzijderveld@hotmail.com.
Verkiezing notabel: Fijn dat Jacco Kok de vrijmoedigheid had om zijn verkiezing als notabel te mogen aanvaarden. Hiermee is het college van notabelen weer compleet en mag ook dit werk in de gemeente doorgaan.
Kopij de Zaaier: Kopij aanleveren voor de Zaaier kan tot maandagavond bij A. Bronkhorst; 0345-642259. Het liefst digitaal:
zaaier@hervormdzijderveld.nl
Wijziging scriba: Met ingang van heden is het adres van de scriba: dhr. F. Kool, Dorpsweg 40. 4122 GG Zijderveld. Tel. 0345-642395.   
Het e-mailadres is: scriba@hervormdzijderveld.nl
Verantwoording:  Op bezoek is door ouderling F. Kool een gift van € 100,00 ontvangen voor de kerk. De diaconiecollecten over de maand januari hebben € 918,75 opgebracht. Namens de colleges van kerkrentmeesters en diakenen hartelijk dank voor uw gaven.                                                             
Agenda in het kort: 
Zaterdag 3 februari:               Collectebonnen / Open avond tieners             
Maandag 5 februari:              Catechese 
Dinsdag  6 februari:               Gesprekskring
Woensdag 8 februari             Jongensclub / Bijbelkring
Donderdag 8 februari             Tienerclub
Tenslotte: Namens de kerkenraad worden u en jullie goede diensten gewenst a.s. zondag.                             Met een hartelijke groet:  Aart Bronkhorst

 
terug
 
 

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.