PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 49 WEEK 49
Zondag 6 dec.               2e Advent
9.30 u.            ds. D. Verkuil            Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 u.          ds. E. Gouda              Nieuw Lekkerland
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 108 : 1;  nm.  Ps. 108 : 2
Kinderoppas:  Anita Middelkoop en Job van Lagen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is de maandelijkse Uitganscollecte.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt.  Hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: In de diensten rondom de viering van het Heilig Avondmaal lezen we de zogeheten ‘lofzang van Maria.’ (Lukas 1:46-55)  Samen met haar nicht Elizabeth staat Maria stil bij ‘wat haar van de kant van de Heere gezegd is’ (Luk. 1:45). Waar we dat doen, daar gebeurt er wat, ja veel. We luisteren zondagmorgen hoe de Heere door Zijn dienares heen ons bij de hand neemt. Op weg naar de viering van het Heilig Avondmaal.
Bezinningsbijeenkomst: Op dinsdagavond 8 december is er een bezinningsbijeenkomst met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal. U bent van harte welkom om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum.
Groet: Wat is het toch een geweldige zegen om te mogen leven vanuit Gods daden. Bidt om de krachtige werking van de Geest in de gemeente. Opdat we met Maria de Heere groot maken. En we door Hem te dienen onze weg door dit leven mogen vinden.  Met een hartelijke groet, Ds. Verkuil

Kerkradio: Dinsdag 8 dec. is er om 19.30 u. weer een uitzending van de Kerkradio te beluisteren. Deze uitzending is ingevuld met psalmen en geestelijke liederen.
Kerkenraadsvergadering: Donderdag 10 dec. vergadert de kerkenraad in het K.C. Laten we als gemeente biddend om onze kerkenraad en predikant heen staan. In deze turbulente tijd is het voor de broeders niet gemakkelijk de juiste weg te zoeken en leiding te geven aan de gemeente. Dat ze dit mogen doen in afhankelijkheid van hun Hemelse Opdrachtgever.
Verkoop collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 7 dec. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De kerkenraad biedt de mogelijkheid tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleefd worden via beeld en geluid. Op deze wijze is er een ruimere mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, ook in het K.C., kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Crècheoppas: Crècheoppas aanvragen kan tot vrijdagmiddag 15:00 uur. Indien je verwacht wordt om op te passen, ontvang je voor zaterdagmiddag 15:00 uur een berichtje. Bij geen bericht dus ook geen oppas.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Pie van Meeteren € 10,= ontvangen en door Maaike van Zuilen € 20,=.  De weekcollecten voor de kerk over de maand nov. bedragen totaal  € 1526,42. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 1 nov.; de bedragen die in de kerk ontvangen zijn; de netto bedragen die via Givt zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Via Givt is voor het orgelfonds nog een netto bedrag binnengekomen van € 7,50 en via de bank nog een bedrag van € 8,00 voor hetzelfde doel. In de  maand november is € 2039,00 ontvangen i.v.m. verkoop oud-ijzer. Alle personen die hieraan hebben bijgedragen onze hartelijke dank en ook een ieder bedankt voor uw financiële giften en collecten.    
Agenda in het kort:
Zondag           6 dec.                          Jeugdvereniging
Maandag        7 dec   .                       Catechisaties
Dinsdag          8 dec.                          Kerkradio / Bezinningsbijeenkomst
Woensdag      9 dec.                          Meisjesclub
Donderdag      10 dec.                        Kerkenraad
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.