PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 49 WEEK 49
Zondag 8 dec.                         2e Adventszondag                   
9.30 u.            ds. A.P. Voets                        Hoevelaken    Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 u.          ds. A.A.W. Boon                    Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 54 : 1 en 5;  nm. Ps. 54 : 4
Kinderoppas:  Lizette van de Lee; Thirza van de Kraats en Job van Lagen
Collecten: De eerste collecte is zondag voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
Bij de erediensten: Op de 2e Adventszondag mogen we ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Een week van voorbereiding. Is een week van voorbereiding niet te kort; moeten we niet altijd voorbereid zijn? Als we voorbereid zijn en ons richten op datgene wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft, zal Hij ons in genade aannemen en mogen we uitzien naar een gezegende voorbereidingsdienst.
Na de avonddienst zingen we met elkaar weer een aantal liederen tot eer van God. Ook in het zingen van liederen worden we voorbereid de uitnodiging aan te nemen en te komen tot Zijn tafel en de genade van brood en wijn te ervaren.
Ziekte en zorg:  In het weekend is Nel van Meeteren - de Vor (Kerkweg 16, 4122GC) opgenomen geweest in het ziekenhuis met galsteenklachten. Inmiddels is zij weer thuis, maar moet wachten op een oproep voor verdere behandeling. Dankbaar is zij dat het geen ernstiger ziekte is. Zij mag zich gedragen en beschermd weten door haar hemelse Vader en is daar heel dankbaar voor. Blijf geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig met dankzegging.
Jubileum: Donderdag 12 dec. hopen Eddy en Ria Faber – Bronkhorst (Krooshofstr.11, 4122 GJ) 45 jaar getrouwd te zijn. Ook via deze weg van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Een fijne dag gewenst en dankt God met Ps. 9 : 2 en 3 :  Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, ik zal Uw wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste.  
Kerkradio:  Dinsdag 10 dec. kunt u weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. Tijdens deze uitzending zullen er Psalmen en geestelijke liederen ten gehore worden gebracht. De liederen zullen uiteraard een relatie hebben met advent en kerst.                                                                                                                 
Vrouwenkring: Woensdag 11 december is er Vrouwenkring.   We leven toe naar het Kerstfeest, naar Zijn komst. Deze ochtend zullen we hierbij stilstaan. Daarna een moment om gezellig met elkaar bij te praten.  Komt u/jij ook?  Vanaf 9.45 staat de koffie en de thee klaar, welkom!                                  Hartelijke groeten van Ina, Yvette, Corita en Renate.
Bezinningsbijeenkomst: Woensdag 11 dec. wordt het bezinningsuur gehouden om 20.00 u. in het K.C.  Samen nadenken over de voorbereiding en elkaar bemoedigen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
Kerkenraad: Donderdag 12 dec. vergadert de kerkenraad. Laten we als gemeente biddend om onze kerkenraad heen staan; dat zij in rust en wijsheid leiding mogen geven aan de gemeente.
Censura morum:  Bij de viering van het Heilig Avondmaal is het zaak toe te zien dat geen openlijke zonden deze viering verontreinigen en de zegen ontnemen. Mochten zulke zonden bij belijdende leden gevonden worden dan vragen wij u dat te melden bij de kerkenraad. Dat kan tot uiterlijk dinsdagavond 10 dec.  bij één van de ouderlingen.
Ambtsdragersverkiezing: Van de gekozen broeders heeft Hans Bok gemeend zijn verkiezing tot ouderling-kerkrenmeester niet te kunnen aannemen. Arthur Burggraaf heeft zijn verkiezing als lid van de commissie van notabelen mogen aanvaarden.  Beide broeders wensen we de rust en vrede toe op hun genomen beslissing.
Collectebonnen: Zaterdag 7 dec.. worden er weer collectebonnen verkocht van 10.30 u – 11.30 u. in het K.C.  Collectebonnen kunnen ook vooraf digitaal besteld worden via de mail: kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl .
Oliebollen: Zaterdag 29 december a.s. bakken wij oliebollen. Deze zijn te koop tussen 10.00 een 15.00 uur op Dorpsweg 8. De opbrengst komt ten goede aan de Herv. Kerk en haar activiteiten. Voor nadere info zie de flyer die huis aan huis verspreid wordt.
Verantwoording: De weekcollecten over de maand november voor de kerk bedragen totaal € 1232,07. De uitgangscollecte van zondag 1 december 2019 bedraagt € 256,50. Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.
Agenda in het kort:
Zaterdag         7 dec.              Collectebonnen
Zondag           8 dec.              Jeugdvereniging
Maandag        9 dec.              Catechisaties
Dinsdag          10 dec.            Kerkradio
Woensdag      11dec.             Meisjesclub / Bezinningsbijeenkomst
Donderdag      12 dec.           Tienerclub
Zaterdag         29 dec.            Oliebollen
Tenslotte:     Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.