PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 49 WEEK 49
Zondag 9 dec.             2e Adventszondag
9.30 u.:           ds. D. Verkuil               Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 u.:         ds. I. Hoornaar                       Ermelo
Zingen voor de dienst:  vm. 9 dec.: Gez. 8 (Bedezang voor de predikatie), nm. Gez. 9    ( Morgenzang) : 6 en 7.  
Kinderoppas:  9 dec. Marieke Kemkes; Lieke van Duuren en Lize Kortlever.
Collecten:  Zondag 9 dec. is de eerste collecte voor de diaconie,  de tweede is voor de kerk. Collecten zijn een wezenlijk deel van de kerkdiensten. Laten we door middel van de collecten het werk van de diaconie niet veronachtzamen en zorgen dat de erediensten in stand gehouden kunnen worden.
Bij de erediensten: Aanstaande zondagmorgen laten we ons opnieuw leiden door wat God ons aanreikt in Genesis 49. De nadruk ligt nu op de verzen 11 en 12. De Messias die komen zou brengt veel zegeningen mee. Zegeningen die we ook mogen proeven aan de Avondmaalstafel; in deze dienst bereiden we ons namelijk voor op de viering van dit rijke sacrament. Laten we uitzien naar en bidden om rijke erediensten.
Ziekte en zorg:. Dhr. Van Dijk, Kerkweg 22 (4122 GC) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We bidden om de nabijheid van God in zijn leven. Doet u en jij dat ook voor hen van wie u weet dat zij het moeilijk hebben. Er is niemand die ons zo kent als onze Zaligmaker. Laat Hem delen in alles.
Tenslotte: Een hartelijke groet aan u allen,  D. Verkuil 

Jubileum:  Zaterdag 15 dec. zijn Marie en Gerrie de With – de Jong (Bickelenberg 2.  4122 GW) 40 jaar getrouwd. Een mijlpaal om dankbaar voor te zijn. Een fijne dag gewenst met kinderen kleinkinderen en familie. Loof den Heer, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor Eeuwig. 1 Kron.16 : 34. 
Ouderenmiddag:  Kerstmiddag met broodmaaltijd.  D.V. dinsdag 11 december staan we met elkaar stil bij de geboorte van onze Heere en Heiland Jezus Christus. De meditatie wordt verzorgd door Ds. D. Verkuil. Ook zal Marilou Krouwel met een groepje fluitisten enkele kerstliederen ten gehore brengen. We sluiten deze Kerstmiddag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. De collecte is bestemd voor Hope & Serve. Jan en Marjan Meerkerk uit Schoonrewoerd verlenen sinds enkele jaren onder de naam Hope & Serve vrijwilligerswerk onder Roma gezinnen in Roemenië.  Aanvang Kerstmiddag: 15.00 uur. K.C.: "De Oude School".
Vrouwenkring:  Op D.V. woensdagmorgen 12 december spreken we over 'Bemoedig elkaar'. Deze oproep staat in Hebreeën 10. De oproep is gedaan met het oog op de komst van Christus. We zingen liederen over deze verwachting.         Iedereen is welkom!
Bijbelkring: de Bijbelkring wordt gehouden woensdag 12 dec. om 20.00 u. in het K.C.  We gaan verder – nu Jozua is afgerond – met de geestelijke wapenrusting: Efeze 6: 10 – 18. In dit Bijbelgedeelte wordt beschreven hoe we ons moeten bewapenen met de geestelijke wapenrusting om weerstand te kunnen bieden aan de wereldse verleidingen. Bezinningsbijeenkomst: Donderdag 13 dec. wordt, i.v.m. het Heilig Avondmaal, om 20.00 u. in het K.C. een moment van bezinning gehouden. We gebruiken daarvoor het uittreksel van de voorbereidingspreek, die zondagmorgen achter in de kerk liggen. Laten we elkaar voeden; maar meer nog door Zijn Woord en het Avondmaalsformulier om de uitnodiging te verstaan en deel te nemen aan Zijn tafel.
 
Verantwoording:  Tijdens het bezorgen van Lichtspoor door Aantje Sleeuwenhoek ontvangen: € 5,=.  en door Gonny Vink ook € 5,=  Hartelijk dank hiervoor.
Agenda in het kort:
Zondag           9 dec.             Jeugdvereniging
Maandag        10 dec.            Catechisaties
Dinsdag          11 dec.        Ouderenmiddag                                                      Woensdag 12 dec.            Vrouwenkring / Jongensclub / Bijbelkring                Donderdag 13 dec.            Bezinningsbijeenkomst
Tenslotte:  Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.