PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 49 WEEK 49
Zondag 9 dec.             2e Adventszondag
9.30 u.:           ds. D. Verkuil               Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 u.:         ds. I. Hoornaar                       Ermelo
Zingen voor de dienst:  vm. 9 dec.: Gez. 8 (Bedezang voor de predikatie), nm. Gez. 9    ( Morgenzang) : 6 en 7.  
Kinderoppas:  9 dec. Marieke Kemkes; Lieke van Duuren en Lize Kortlever.
Collecten:  Zondag 9 dec. is de eerste collecte voor de diaconie,  de tweede is voor de kerk. Collecten zijn een wezenlijk deel van de kerkdiensten. Laten we door middel van de collecten het werk van de diaconie niet veronachtzamen en zorgen dat de erediensten in stand gehouden kunnen worden.
Bij de erediensten: Aanstaande zondagmorgen laten we ons opnieuw leiden door wat God ons aanreikt in Genesis 49. De nadruk ligt nu op de verzen 11 en 12. De Messias die komen zou brengt veel zegeningen mee. Zegeningen die we ook mogen proeven aan de Avondmaalstafel; in deze dienst bereiden we ons namelijk voor op de viering van dit rijke sacrament. Laten we uitzien naar en bidden om rijke erediensten.
Ziekte en zorg:. Dhr. Van Dijk, Kerkweg 22 (4122 GC) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We bidden om de nabijheid van God in zijn leven. Doet u en jij dat ook voor hen van wie u weet dat zij het moeilijk hebben. Er is niemand die ons zo kent als onze Zaligmaker. Laat Hem delen in alles.
Tenslotte: Een hartelijke groet aan u allen,  D. Verkuil 

Jubileum:  Zaterdag 15 dec. zijn Marie en Gerrie de With – de Jong (Bickelenberg 2.  4122 GW) 40 jaar getrouwd. Een mijlpaal om dankbaar voor te zijn. Een fijne dag gewenst met kinderen kleinkinderen en familie. Loof den Heer, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor Eeuwig. 1 Kron.16 : 34. 
Ouderenmiddag:  Kerstmiddag met broodmaaltijd.  D.V. dinsdag 11 december staan we met elkaar stil bij de geboorte van onze Heere en Heiland Jezus Christus. De meditatie wordt verzorgd door Ds. D. Verkuil. Ook zal Marilou Krouwel met een groepje fluitisten enkele kerstliederen ten gehore brengen. We sluiten deze Kerstmiddag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. De collecte is bestemd voor Hope & Serve. Jan en Marjan Meerkerk uit Schoonrewoerd verlenen sinds enkele jaren onder de naam Hope & Serve vrijwilligerswerk onder Roma gezinnen in Roemenië.  Aanvang Kerstmiddag: 15.00 uur. K.C.: "De Oude School".
Vrouwenkring:  Op D.V. woensdagmorgen 12 december spreken we over 'Bemoedig elkaar'. Deze oproep staat in Hebreeën 10. De oproep is gedaan met het oog op de komst van Christus. We zingen liederen over deze verwachting.         Iedereen is welkom!
Bijbelkring: de Bijbelkring wordt gehouden woensdag 12 dec. om 20.00 u. in het K.C.  We gaan verder – nu Jozua is afgerond – met de geestelijke wapenrusting: Efeze 6: 10 – 18. In dit Bijbelgedeelte wordt beschreven hoe we ons moeten bewapenen met de geestelijke wapenrusting om weerstand te kunnen bieden aan de wereldse verleidingen. Bezinningsbijeenkomst: Donderdag 13 dec. wordt, i.v.m. het Heilig Avondmaal, om 20.00 u. in het K.C. een moment van bezinning gehouden. We gebruiken daarvoor het uittreksel van de voorbereidingspreek, die zondagmorgen achter in de kerk liggen. Laten we elkaar voeden; maar meer nog door Zijn Woord en het Avondmaalsformulier om de uitnodiging te verstaan en deel te nemen aan Zijn tafel.
 
Verantwoording:  Tijdens het bezorgen van Lichtspoor door Aantje Sleeuwenhoek ontvangen: € 5,=.  en door Gonny Vink ook € 5,=  Hartelijk dank hiervoor.
Agenda in het kort:
Zondag           9 dec.             Jeugdvereniging
Maandag        10 dec.            Catechisaties
Dinsdag          11 dec.        Ouderenmiddag                                                      Woensdag 12 dec.            Vrouwenkring / Jongensclub / Bijbelkring                Donderdag 13 dec.            Bezinningsbijeenkomst
Tenslotte:  Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Jeugdvereniging Daniƫl afgelast i.v.m. coronavirus
datum en tijdstip 29-03-2020 om 20.00
meer details

Creche afgelast i.v.m coronavirus
datum en tijdstip 29-03-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie 12 tot en met 15 jaar afgelast i.v.m. coronavirus
datum en tijdstip 30-03-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie 16 tot en met 19 plus afgelast i.v.m coronavirus
datum en tijdstip 30-03-2020 om 20:00
meer details

Ouderenmiddag afgelast i.v.m. coronavirus
datum en tijdstip 31-03-2020 om 14.15 u.
meer details

Gesprekskring afgelast i.v.m. coronavirus
datum en tijdstip 31-03-2020 om 20.15 u.
meer details

Jongensclub "Jedidja " afgelast i.v.m. coronavirus
datum en tijdstip 01-04-2020 om 18.30 u.
meer details

Tienerclub " GEEF HET DOOR " afgelast i.v.m. coronavirus
datum en tijdstip 02-04-2020 om 19:30
meer details

Creche afgelast i.v.m. Coronavirus
datum en tijdstip 05-04-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 06-04-2020 om 19.00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.