Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 49 WEEK 49
Zondag 12 dec.                    3e Advent
9.30 u.            ds. G. van  Meijeren              Rotterdam     Viering Heilig Avondmaal
15.30 u.          ds. G. Boer                             Rhenen        Dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst:   vm. Ps. 9 : 1;  nm.  Ps. 9 : 2
Kinderoppas:  Sanne van Duuren en Jasper de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. Tijdens de morgendienst is de derde collecte, de avondmaalscollecte, bestemd voor Bartiméus.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.

Bij de diensten: Zondag mag het Heilig Avondmaal gevierd  worden. Zal de nodiging uitgaan brood en wijn uit Christus hand te ontvangen. Opdat wij dan met het hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uitwendige van brood en wijn blijven staan, maar laten wij onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus, onze Voorspraak, zit aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Laten wij er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest net zo waarachtig naar de ziel met Zijn lichaam en bloed gevoed worden als wij naar het lichaam het heilige brood en de heilige drank ontvangen tot Zijn gedachtenis.  Als we zo brood en drank mogen ontvangen, dan mogen we in de middagdienst danken voor al de goede gaven die we van Christus wegen ontvangen hebben.     Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We denken aan en bidden voor de ouderen; de eenzamen en allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. Voor de moeilijke situatie waarin we als volk verkeren. Laat het bidden voor elkaar niet verstommen, opdat we niet vervallen in geesteloosheid en de Geest van ons wijkt.
Jubileum 1: Vrijdag 17 dec. hopen Mannes en Lenie Jakobs – van Weverwijk,  (Bolgerijsekade 5, 4121 ER  Everdingen) 50 jaar getrouwd te zijn. Een halve eeuw waarin jullie aan elkaar verbonden mochten zijn. Huwelijks jaren die in het teken mochten staan van dienstbaarheid aan kinderen, kleinkinderen en familie. Gefeliciteerd met dit jubileum. Dankt God voor al deze jaren en prijst Hem er voor: Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. (1 Kron. 16 : 34).
Jubileum 2: Vrijdag 17 dec. hopen Goof en Elly van Rijnsbergen – Temminck, (Krooshofstraat 55, 4122 GK) 50 jaar door het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Een lange tijd, die niet altijd over rozen is gegaan. Verdriet en zorgen gingen jullie niet voorbij. Maar zeker ook mooie en dankbare momenten hebben jullie leven gekenmerkt. Gefeliciteerd met deze mijlpaal; een fijne dag gewenst met kinderen en kleinkinderen. Voor al deze jaren mag God gedankt en gelooft worden met Ps. 9 : 2, Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.
Viering Heilig Avondmaal: In verband met de coronamaatregelen zal het Heilig Avondmaal  in aangepaste vorm worden gevierd. Gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen vieren, zullen dat doen vanuit de bank waarin zij op dat moment zitten. Het zal dus als het ware 1 tafel zijn. Het brood en de wijn zullen in de banken klaar staan.
In verband met het maximaal toelaatbare aantal gemeenteleden in de kerk zal, zo nodig, ook in het K.C. het Heilig Avondmaal gevierd worden. Tijdens de middagdienst zal de dankzegging op het Heilig Avondmaal plaatsvinden.

Kerstviering ouderen: Samen KERSTFEEST vieren. We leven toe naar de kerstdagen. Samen gedenken we hoe Gods belofte vervuld werd door de geboorte van Jezus onze Verlosser.  D.V. dinsdag 14 dec. is er een prachtige uitzending die begint om 15.00 uur.
Samen online in Hem verbonden!
Kerstviering voor jong en oud:  D.V. zaterdag 18 dec. willen we een kerstviering uitzenden. Deze begint om 15.30 uur.  Deze viering word uit gezonden en zal dus alleen te luisteren en te bekijken zijn.    Het thema is: Kom ga jij ook mee?.....naar Bethlehem
Deelgenoot zendingsechtpaar:  Sinds kort is de gemeente van Zijderveld via de GZB zgn. deelgenoot geworden van een zendingsechtpaar uit Libanon. Op deze manier krijgt het zendingswerk meer een gezicht zoals in het verleden ook het geval was bij Marije Puper.
Nadere informatie over dit zendingsechtpaar kunt u vinden op: www.gzb.nl/lichtvoorlibanon. En op de website van de kerk.
Komende zondag 12 december kunt u ook een informatieblad uit de kerk meenemen.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen worden meegezongen.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de  ruimte.

Zaaierberichten:  De volgende Zaaier is de kersteditie. De eerste uitgave in de nieuwe lay-out. In het vervolg zal de Zaaier in kleur verschijnen. De eerstvolgende Zaaier is voor 3 weken. Graag de kopij inleveren voor maandagavond 20.00 u.
Verantwoording: De diaconiecollecte van november heeft totaal €1036,45 opgebracht
De collecte van 28 nov. voor Hope en Serve bedraagt  € 133,37.  Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Maaike van Zuilen  € 10,- ontvangen.
De weekcollecten voor de kerk over de maand november bedragen totaal  € 2139,91. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 7 november; een huwelijksdienst op 12 november; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Ook is er nog een extra bedrag van € 35,- voor de dankdag, een gift van € 200,- en een gift van € 100,- voor de kerk via de bank ontvangen.    Heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.
Agenda in het kort:
Dinsdag          14 dec.            Ouderenmiddag (digitaal) /  Belijdeniscatechisatie
Zaterdag         18 dec.            Kerstviering jong en oud
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 25-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.