PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 48 WEEK 48
Zondag 29 nov.               1e Advent
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          ds. K.E. Schonewille              Waardenburg / Neerijnen
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 107 : 1;  nm.  Ps. 107 : 16
Kinderoppas:  Annemieke de Gans en Sophie van Eck.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming Voedselbank. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt.  Hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: In de adventtijd mogen onze verwachtingen opgeschud worden. Een gelovige mag leven bij grote werkelijkheden, nu al en met het oog op alles wat in de toekomst gaat plaatsvinden. In de tijd van advent mag het stof weer van deze verwachtingen afgaan; zodat de verwachtingen die de Geest in ons schept, ook echt functioneren in ons geloof. Laten we bidden om een rijke tijd van advent.
Ziekte en zorg: Laten we ook steeds om de oudere gemeenteleden heen blijven staan. Kijk eens in gedachten om u heen; aan wie denkt u? Wat zou u kunnen doen? Om zo elkaar in het oog en hart te hebben en als lichaam van Jezus Christus vanuit Zijn liefde en ontferming te leven.
Groet: Met een hartelijke groet uit de pastorie, ds. D. Verkuil

Gesprekskring: Dinsdag 1 dec. komt de Gesprekskring bijeen om 20.15 u. in het K.C.
Bijbelkring: Woensdag 2 dec. de avond van de Bijbelkring, deze begint om 20.15 u. in het K.C. We behandelen deze avond het doopformulier.
Ouderen van de gemeente: We denken ook aan de ouderen van de gemeente die elders wonen of verblijven: In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam, kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Ook de ouderen in hun thuis situatie mogen we niet vergeten. Zeker in deze tijd, waarin we gemakkelijk geïsoleerd raken en de eenzaamheid soms toeslaat. Een teken van leven door middel van een kaartje of bezoekje zal zeker op prijs gesteld worden.
Kerkdiensten in het K.C.: De kerkenraad biedt de mogelijkheid met ingang van zondag 6 dec. tijdens de morgendiensten ook gebruik te maken van het Kerkelijk Centrum. Hier kunnen ook 30 kerkgangers deelnemen aan de morgendienst. In het K.C. kan de dienst meebeleefd worden via beeld en geluid. Op deze wijze is er een ruimere mogelijkheid samen naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook in het K.C. worden de strikte coronamaatregelen gehanteerd. Het aanmelden voor de diensten blijft zoals in onderstaande kopje “Kerkdiensten “ staat vermeld.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Crècheoppas: Crècheoppas aanvragen kan tot vrijdagmiddag 15:00 uur. Indien je verwacht wordt om op te passen, ontvang je voor zaterdagmiddag 15:00 uur een berichtje. Bij geen bericht dus ook geen oppas.
Verantwoording: De collecte voor het orgelfonds op 15 november in de kerk heeft  € 89,15 opgebracht. Via de bank is een bedrag van € 15,= ontvangen en via de diaconie een bedrag van € 100,=. Beide bedragen ook voor het orgelfonds. Door Ds. J.de Jong is tijdens bezoek een gift van € 10,= ontvangen voor het orgelfonds. Totale opbrengst voor het orgelfonds is € 214,15. Daarnaast zijn er via de bank voor de kerk een tweetal giften ontvangen, n.l. 1x € 50,= en 1x € 20,=. Voor de dankdag is nog een gift via de diaconie van € 100,= ontvangen. Voor al uw financiële betrokkenheid hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Maandag        30 nov.                        Catechisaties
Dinsdag          1 dec.                          Gesprekskring
Woensdag      2 dec.                          Jongensclub / Bijbelkring
Donderdag      3 dec.                          Tienerclub
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.