PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 48 WEEK 48
Zondag 1 dec.                         1e Adventszondag                   
9.30 u.            ds. C.A. van der Sluis            Veenendaal
18.30 u.          ds. J.S. Heutink                     Ede
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 53 : 1 en 5;  nm. Ps. 53 : 6
Kinderoppas:  Amanda Kemkes en Daniëlle van Ballegooijen.
Collecten: Zondag 1 dec. is de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang is er de maandelijkse Uitgangscollecte eveneens bestemd voor de kerk
Bij de erediensten: De laatste maand van het kalenderjaar 2019 beginnen we met de Adsventsverwachting. We staan dan stil bij de hoop en verwachting van de geboorte van Christus. Ieder jaar mogen we weer stilstaan bij dit geweldige heilsfeit. Een Kind is ons geboren en u zult Hem vinden, liggend in de kribbe van Bethlehem. Reikhalzend mogen we uitzien naar het moment van Kerst.   Gezegende diensten gewenst a.s. zondag.

Groet ds. Verkuil: Graag laat ik via deze gemeenteberichten iets van mij horen. Helaas maakt ziekte het mij onmogelijk om in uw midden te werken. Hoe lang deze situatie aanloopt valt moeilijk in te schatten. Het is goed om ’s zondags samen onder het Woord te verkeren en ook daar te merken hoe God als Vader mij en mijn gezin kent en voor ons zorgt. Dat doet Hij onder andere door middel van het meeleven dat ik vanuit uw midden mag ontvangen. Wat ook dankbaar stemt is de voortvarende zorg van de kerkenraad om alle werkzaamheden doorgang te laten vinden. Het goede contact maakt dat ik in alle vertrouwen de werkzaamheden nu kan laten rusten. Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw, ds. D. Verkuil.
Pastoraat: Na overleg met Ds. J. de Jong uit Nijkerk is afgesproken dat hij telefonisch contact opneemt met gemeente leden voor een afspraak van een pastoraal bezoek. Ook is hij bereid, indien hij beschikbaar is, begrafenissen te leiden. Mocht u contact met ds. de Jong willen, dan kunt u dit regelen via de scriba (scriba@hervormdzijderveld.nl of 0345-642395) of via uw eigen wijkouderling.
Overleden: Na eenzame jaren en stil verdriet heeft God uit dit leven, op 21 nov., weggenomen, Geuvertje Maria den Hertog – Middelkoop. Gewoond hebbend: Zijderveldeselaan 48, 4122 GR. Zij mocht de leeftijd van 94 jaar bereiken. 20 jaar was zij weduwe en zij was de laatste van het gezin waarin zij opgegroeid was. Bij het bereiken van zo`n hoge leeftijd wordt het vaak stil om je heen. We condoleren Cees en Margreth en hun kinderen met het verlies van moeder, schoonmoeder en oma en wensen hun de nabijheid toe van de Hemelse Vader, waarin hun moeder een groot vertrouwen had. Woensdag heeft na een rouwdienst in het K.C. “De Oude School” de begrafenis plaats gehad op de begraafplaats in Zijderveld.
Ziekte en zorg: Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. We denken ook aan de zieken thuis en allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. Vaak weten we het niet van elkaar. Laten we bidden voor elkaar, zodat het ook ervaren mag worden dat er een gemeente is die rondom hen heen staat; dat God kracht naar kruis verleent om in moeilijke situaties staande te blijven.
Jarig: Vrijdag 6 dec. hoopt Gerrit van Dijk, (Kerkweg 22, 4122 GC), zijn 81e verjaardag te vieren. Ondanks de moeite en de zorgen waar u mee te kampen heeft, wensen we u een goede verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar onder de beschermende handen van onze Hemelse Vader.
Gemeenteleden die elders wonen  of verblijven: In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam: Fam. Oskam – Klijn ,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,  Hendrik kamer 308 bakboord;  Trijnie kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,     Eiland 112, 4143 EV Leerdam
In Linge`s zorglandgoed te Rumpt:  Dhr. C.B. Sleeuwenhoek,  Waaiakkerlaan 2,  4156 AV  Rumpt.     kamer 24
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:  Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73,  4141 GJ  Leerdam.
Gemeente vergeet onze ouderen niet die niet meer thuis kunnen wonen. Een levensteken van de thuisgemeente wordt zeer op prijs gesteld.
Diaconie:  We willen u bedanken voor de mooie bijdragen t.b.v. het hulpgoederentransport naar Lesbos.
De overgemaakte giften van binnen maar ook buiten de gemeente, de collecten en een bijdrage van de Diaconie hebben het bedrag gebracht op €4,761,50. GEWELDIG!!
Afgelopen maandag zijn in alle vroegte Bert Zomer van de Dorpsweg samen met zijn broer/collega Gerard aan de reis begonnen.
Als u dit leest en de reis is volgens planning verlopen zijn de goederen donderdag op Lesbos aangekomen, de planning is dat ze volgende week dinsdag weer terug zijn!
Bedankt allemaal!!
Ambtsdragersverkiezing: Tijdens de stemmingsvergadering van dinsdag 26 nov. is Hans Bok (Dorpsweg 38) verkozen in de openstaande vacature voor ouderling-kerkrentmeester. Als lid voor de commissie van notabelen is gekozen Arthur Burggraaf (Bickelenberg 3)   Beide verkozen broeders hebben hun verkiezing in overweging en hebben bedenktijd tot uiterlijk 3 dec.
Oliebollenactie:  We mogen terug kijken op een geslaagde oliebollenactie met als resultaat een netto opbrengst van € 1557,50. We willen iedereen bedanken die geholpen heeft met deze actie. In het bijzonder diegene waardoor het allemaal begonnen is, Attie van de Kraats, die na 14 trouwe jaren stopt met organiseren en bakken.
En natuurlijk ook de kopers van de oliebollen willen we via deze weg bedanken!

Collectebonnen: Zaterdag 7 dec.. worden er weer collectebonnen verkocht van 10.30 u – 11.30 u. in het K.C.  Collectebonnen kunnen ook vooraf digitaal besteld worden via de mail: kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl .
Verantwoording: Tijdens huisbezoek is door de broeders F.Kool en A.Lam € 20,00 ontvangen voor de kerk. Het verjaardagsfonds over de maanden september en oktober 2019  heeft het totaalbedrag van € 592,70 opgebracht. Specificatie: 1x € 0,50; 1x € 1,30; 5x € 2,00; 1x € 2,50; 1x € 3,00; 1x € 3,40; 1x € 4,00; 13x € 5,00; 1x € 6,00; 10x € 10,00; 2x € 16,00; 8x € 20,00; 1x € 25,00; 2x € 50,00 en 1x € 80,00.  Voor al uw bijdragen hartelijk dank.
 Agenda in het kort:
Maandag        2 dec.              Catechisaties
Woensdag      4 dec.              Jongensclub / Bijbelkring
Zaterdag         7 dec.              Collectebonnen
Tenslotte:     Het kalenderjaar 2019 loopt met rasse schreden naar het einde. De dagen zijn kort geworden en de nachten lang. Het duurt niet lang meer of we bereiken de tijd van advent. Advent. In het Latijns Adventus. Wat komst betekend; de komst van het Licht. Nee niet de kerstlichtjes en de lichtgevende kerststerren, maar de komst van het Grote Licht. We mogen naar dat Licht uitzien in deze donkere wereld. Het Licht van Christus die voor ons in deze wereld is gekomen en voor ons een weg heeft gebaand naar het eeuwig Licht. In Joh. 8 staat het zo uitnodigend opgetekend: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Als we zo de laatste periode van 2019 ervaren, dan hebben we licht dat nooit meer uitgaat.
Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.