Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 47 WEEK 47
Zondag 28 nov.                    1e Advent
9.30 u.            ds. W.G. van de Top             Ede
18.30 u.          ds. A.J. Sonneveld                 Lopik

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 7 : 4;  nm.  Ps. 7 : 9
Kinderoppas:  Jolijn Meerkerk en Marlinde van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, met bestemming Hope & Serve. Een christelijke organisatie die hulp
verleent en ondersteuning biedt aan Roma gezinnen in Roemenië. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.

Bij de diensten: We mogen weer toeleven naar Kerst. Zondag is het al weer de 1e advent zondag. Ondanks de vervelende maatregelen waar we mee te maken hebben, mogen we straks toch gedenken, dat onze Hemelse Vader Zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld.      Gezegende diensten gewenst in deze advents tijd.
Ziekte en zorg: We leven mee met onze oud predikant ds. I. Hoornaar en zijn gezin. Onderzoeken in het ziekenhuis hebben uitgewezen dat hij een zeer ernstige vorm van een hersentumor heeft, die mogelijk, moeilijk of niet te behandelen is. Laten we hem en zijn gezin in onze persoonlijke gebeden niet vergeten en hem opdragen aan zijn Grote Opdrachtgever. Voor een persoonlijke reactie, zijn adres: Herderlaan 3, 3851 BC Ermelo.
e-mail: ihoornaar@hotmail.com         Inmiddels is bekend geworden, dat ds. Hoornaar is overleden.
We denken ook aan hen die de afgelopen weken met rouw en verdriet te maken kregen, als er een geliefde de eeuwigheid is ingegaan. In al onze zorgen en verdriet mogen we met psalm 23 op God vertrouwen: Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
 Jubileum 1: Woensdag 1 dec. hopen Evert en Gonny Vink – de Gans (Dorpsweg 42, 4122 GH) 55 jaar getrouwd te zijn. Een lange periode waarin jullie lief en leed mochten delen. Een tijd die jullie voor een groot deel mochten en mogen besteden aan intensief kerkenwerk. Gefeliciteerd met dit jubileum. We wensen dat jullie nog vele jaren voor elkaar gespaard mogen blijven in goede gezondheid. Dankt God voor de jaren en: Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Tess. 5 : 16 – 18).
Jubileum 2: Zaterdag 4 dec. hopen Jan en Wilma den Dunnen – Bijleveld (`t Werfje 5, 4122 GS) hun 40 jarig huwelijk te gedenken. Vanaf deze plaats gefeliciteerd met jullie jubileum. Een fijne dag gewenst samen met jullie kinderen en kleinkinderen. Het is goed de Heere te loven voor Zijn goedheid met 1 Kron. 16 : 34. Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Gemeenteleden die elders wonen of verblijven:
In Zorgcentrum "Huis ter Leede" te Leerdam:
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber,  Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,  Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam.
Ook alle ouderen die binnen de gemeentegrenzen wonen mogen we niet vergeten. Een teken van meeleven wordt zeker op prijs gesteld en gewaardeerd.
Oliebollenactie:  We mogen terug kijken op een geslaagde oliebollenactie met als resultaat een netto opbrengst van € 1622.25 We willen iedereen bedanken die geholpen heeft met deze actie. Ook de kopers van de oliebollen willen we via deze weg bedanken!
Informatieavond D.V. 2 december:  Sinds enkele maanden is de kerkenraad bezig met het vaststellen van het nieuwe beleidsplan 2022-2025.
In dit plan wordt vastgelegd hoe wij als kerkenraad en gemeente, in afhankelijkheid van onze Hemelse Vader, de komende jaren vorm willen geven aan het gemeente-zijn. Ook zijn we aan het nadenken over de mogelijkheden die er zijn om opnieuw een predikant te beroepen. Uiteraard spelen hierbij ook de financiën een rol. We willen de gemeenteleden van harte uitnodigen voor het bijwonen van de informatieavond op 2 december a.s. waar we het beleidsplan willen presenteren en uitleg willen geven over de financiële situatie in samenhang met het beroepingswerk. I.v.m. de Coronamaatregelen zal dit helaas in beperkte vorm plaats kunnen vinden. De avond wordt gehouden in het K.C. en is verdeeld in twee tijdsblokken waarin telkens maximaal 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Het eerste tijdsblok is tussen 19.00 uur-20.30 uur. Het tweede tijdsblok is tussen 20.45 uur-22.15 uur. U kunt zich vanaf vrijdag 26 november voor een van deze tijdsblokken opgeven bij scriba Floor Kool (email: scriba@hervormdzijderveld.nl). Ook kunt u vanaf vrijdag 26 november het beleidsplan ter inzage opvragen bij scriba Floor Kool.       Hartelijke groeten van uw kerkenraad.
Crèche: Iedere zondagochtend is er de mogelijkheid om uw kinderen naar de crèche te brengen. Opgeven daarvoor is niet nodig. Degenen die staan ingeroosterd als crècheoppasser vragen we om volgens rooster aanwezig te zijn. Wanneer je verhinderd bent om op te passen,  dan graag zelf ruilen.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen worden meegezongen.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de ruimte.

Verantwoording:  De GZB-collecte van 14 nov. heeft € 160,00 opgeleverd. Het verjaardagsfonds over de maanden sept. en okt.  heeft het totaalbedrag van € 585,00 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie:
1x € 2,00; 2x € 2,50; 1x € 3,00; 1x € 4,00; 11x € 5,00; 6x € 10,00; 1x € 15,00; 1x € 16,00; 6x € 20,00; 1x € 25,00; 1x € 30,00 en 5x € 50,00.  Betreft dankdag is via de bank nog een gift van € 75,00 ontvangen. Voor al deze collecten en bijdragen onze welgemeende dank. 
Agenda in het kort:
Dinsdag          30 nov             Belijdeniscatechisatie
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 18-06-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.