PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 47 WEEK 47
Zondag 22 nov.               Eeuwigheidszondag
9.30 u.            ds. W.F. Jochemsen             Noordeloos
18.30 u.          ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 106 : 1;  nm.  Ps. 106 : 25
Kinderoppas:  Renate Kok en Jolijn Meerkerk
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt.  Hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze eeuwigheidszondag herdenken we de gemeenteleden die dit afgelopen jaar zijn overleden. We luisteren naar de belofte van Jezus die Hij door de Geest geeft aan wie in Hem geloven, namelijk dat zij zullen eten van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. (Op. 2:7)
Ziekte en zorg: Voor zover ik weet liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Tegelijk bidden we voor hen die we kennen en van wie weten dat zij gebukt gaan onder ouderdom, zwakte, zorgen. Draagt elkaar lasten!
Groet: Het zogeheten kerkelijk jaar loopt weer ten einde. Wat is het rijk dat we als gemeente van God mogen leven in Zijn tijd! Dat alleen al is een geweldige bemoediging te midden van alles wat naar ons toekomt. Laat het op deze eeuwigheidszondag toch voor ons geen vraag zijn wat ‘eeuwigheid’ is, waar we naar op weg zijn. ‘Wie oren heeft, zo begint Openbaring 2:7; luister naar Jezus’ stem en LEEF. Met een hartelijke groet, ds. Verkuil

Jubileum: Woensdag 25 nov. hopen Gerrit en Tina van Wijk – van Bezooijen, (Bickelenberg 6, 4122 GW) 55 jaar getrouwd te zijn. Een gedenkwaardige periode, waarin jullie lief maar ook veel leed hebben meegemaakt. Het overlijden van jullie zoon Bert heeft een zware wissel getrokken in jullie leven. En toch mag er dankbaarheid zijn, dat God jullie een leven lang aan elkaar verbonden heeft. Dank Hem er voor, zoals we lezen in Openbaring 5 : 13:
“Elk schepsel dat in de hemel, op aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem Die op de troon zit en aan het Lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid.”  Een goede en een gezegende dag gewenst, in de hoop, dat God jullie nog vele jaren met en voor elkaar mag sparen en bewaren.
Kerkradio: Dinsdag 24 nov. is er weer een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. De meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Bart de Jong.
Eeuwigheidszondag: Zondag 22 nov. gedenken we tijdens de avonddienst 10 gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen:
Geuvertje Maria den Hertog - Middelkoop      21 nov. 2019 in de leeftijd van 94 jaar
Janna Adriana van Beusekom - den Hartog  17 dec. 2019             86 jaar
Aart Leendert van Weverwijk                         15 jan. 2020              76 jaar
Adrianus Cornelis Burggraaff                         27 jan. 2020              85 jaar en zijn echtgenote
Martha Burggraaff - Middelkoop                     30 mei 2020              84 jaar
Cornelis Bastiaan Sleeuwenhoek                  16 feb. 2020              78 jaar
Trijnie van Dijk - Versluis                                 23 mrt. 2020             84 jaar en haar echtgenoot
Gerrit van Dijk                                                  5 mei 2020                81 jaar
Hendrik Oskam                                             15 Apr. 2020              87 jaar
Hendrik Jan Kemkes                                       1 sep. 2020               90 jaar
Bij het gedenken van hen die ons ontvallen zijn, mogen we onze hoop vestigen op den Heere, onze God.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Crècheoppas: Crècheoppas aanvragen kan tot vrijdagmiddag 15:00 uur. Indien je verwacht wordt om op te passen, ontvang je voor zaterdagmiddag 15:00 uur een berichtje. Bij geen bericht dus ook geen oppas.
Verantwoording: De collecte voor Hope & Serve van 8 nov. heeft € 203,05 opgebracht.
Het verjaardagsfonds over de maanden sept. en okt.  heeft het totaalbedrag van € 526,80 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie:
2x € 2,00; 2x € 4,00; 12x € 5,00; 6x € 10,00; 2x € 15,00; 1x € 16,00; 7x € 20,00; 2x € 25,00; 1x € 28,80; 2x € 40,00 en 1x € 50,00.  Via de bank zijn nog een tweetal giften ontvangen betreft dankdag n.l. 1x € 200,00 en 1x € 100,00. Via Givt is voor dit laatste doel € 23,45 netto ontvangen. Het totaal voor de dankdag is € 3978,25. Hartelijk dank voor deze gaven en collecten
Agenda in het kort:
Zondag           22 nov.                        Jeugdvereniging
Maandag        23 nov.                        Catechisaties
Dinsdag          24 nov.                        Kerkradio
Woensdag      25 nov.                        Meisjesclub
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.