PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 46 WEEK 46
Zondag 15 nov.              
9.30 u.            ds. I. Hoornaar                       Ermelo
18.30 u.          ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 105 : 3;  nm.  Ps. 105 : 24
Kinderoppas:  Rianne de Leeuw en Tessa Lukassen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het orgelfonds.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt.  Hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Vanaf vers 11 in hoofdstuk 2 wordt Petrus heel praktisch. De zaligheid van de ziel (zie 1:9) krijgt een heel concrete uitwerking in het dagelijks bestaan. We lezen tot het slot van 1 Petrus 2. Eigenlijk moet u nog een stukje verder lezen, want in hoofdstuk 3 gaat het ook over deze goede levenswandel.
Wat is in ons leven terug te zien van al het ‘goede’ waar de apostel ons toe oproept?
Ziekte en zorg: Op allerlei manieren lopen we op tegen wat ergens heet: het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dat we daar mee te maken hebben is niet vreemd. Laat u in uw lijden bij de hand nemen door Jezus Christus. Deze machtige werkelijkheid van te schuilen bij Hem in dit leven is onderdeel van het Evangelie. Waarbij deze versregel in mijn gedachten komt: ‘Laat Uw gena(de) ons met haar troost verrijken’
Groet: Met een hartelijke groet, Ds. D. Verkuil 

Gebedskring: Maandag 16 nov. komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie. We lezen een hoofdstuk uit het boekje van Andre Murray: “In de gebedsschool van Jezus”. We bidden met elkaar voor de noden van personen, gemeente en de noden wereldwijd.
Gesprekskring: Dinsdag 17 nov. is er een bijeenkomst van de Gesprekskring om 20.15 u. in het K.C.
Vrouwenkring: Woensdag 18 nov. is er bij de Vrouwenkring een creatieve ochtend met het maken van bloemstukjes. De koffie en thee staat klaar vanaf 9.45 u. De ochtend begint om 10.00 u.
Bijbelkring: Woensdag 18 nov. is het de avond van de Bijbelkring. We beginnen om 20.15 u. in het K.C. We behandelen hoofdstuk 10 uit het boekje over Jozef.
Open Jeugdwerk: Helaas is besloten dat de sportavond die gepland was op 7 nov., maar aangepast was naar 14 nov., i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgaat. Het is ons afgeraden om met de tieners van naast gelegen dorpen bij elkaar te komen.
We hopen volgend jaar weer met elkaar te kunnen sporten.     De organisatie sportavond.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Crècheoppas: Crècheoppas aanvragen kan tot vrijdagmiddag 15:00 uur. Indien je verwacht wordt om op te passen, ontvang je voor zaterdagmiddag 15:00 uur een berichtje. Bij geen bericht dus ook geen oppas.
Verantwoording: De dankdagcollecte van woensdag 4 nov.  bedraagt totaal
€ 3654,80. Dit is incl. de bedragen die via de bank en afgelopen zondag in de eredienst zijn ontvangen.  Tevens is er een gift via de bank van € 130,00 ontvangen voor de kerk. Iedereen hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.
Agenda in het kort:
Maandag        16 nov.                        Catechisaties / Gebedskring
Dinsdag          17 nov.                        Gesprekskring
Woensdag      18 nov.                        Vrouwenkring / Jongensclub / Bijbelkring
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.