PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 46 WEEK 46
Zondag 17 nov.
9.30 u.            ds. H.L. Versluis                     Veenendaal
18.30 u.          ds. H.J. Donken                     Wierden
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 51 : 5;  nm. Ps. 51 : 7
Kinderoppas:  Jacolien de Groot en Jasper de Leeuw
Collecten: Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor stichting “Serve & Hope”. Deze stichting zet zich in voor onder meer arme gezinnen in Roemenië. Geweldig belangrijk om als christen gemeente minder bedeelde in de wereld te helpen. Wij mogen geven van onze overvloed.  De tweede collecte is voor de kerk.
Bij de erediensten: We mogen zondag weer samen komen in de kerk en elkaar ontmoeten rondom het geopende Woord. God danken voor alle goeds dat Hij ons schenkt; bidden voor elkaar en de noden van deze wereld. Dat we onder de prediking vernieuwt mogen worden en aan Zijn dienst oprecht verbonden blijven. Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat neemt niet weg, dat er geen ziekte of zorgen zijn in de gemeente. Allen die vermoeid of belast zijn: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Geboorte:  Door een communicatie fout niet eerder opgenomen: 8 okt. zijn Vincent en Hester Visch verblijdt met de geboorte van hun zoon Daam-Willem en een broertje voor Danouck. Een grote verantwoordelijkheid is door God op jullie schouders gelegd. De kracht en wijsheid gewenst om jullie kinderen op te voeden in de vreze des Heeren.
Jubileum: Donderdag 21 nov. hopen Jan en Adrie Bronkhorst – de Jong (Zijderveldselaan 86, 4122 GR) 45 jaar getrouwd te zijn. Gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal die God jullie geschonken heeft. 45 jaar is een lange periode, waarin God jullie veel goede dingen geschonken heeft, maar ook een tijd waarin zorgen en verdriet een plaats hebben gekregen. Door al deze jaren heen mag u zich in de Heere verblijden en weest in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken bij Jezus Christus.
Gebedskring: Maandag 18 nov. hoopt de Gebedskring bijeen te komen om 20.00 u. in de consistorie. We komen samen om te bidden voor elkaar als gemeente, voor de samenleving en voor de noden in de wereld. Van harte uitgenodigd om mee te bidden.
Bijbelkring: Woensdag 20 nov. begint de Bijbelkring om 20.15 u. in het K.C. We zullen hoofdstuk 3 behandelen uit het boekje Josef. Het Bijbelgedeelte is: Genesis 37 : 23-36. God leidt Josef naar Egypte. Hoe Josef in de put belandt en verkocht wordt naar Egypte.
Oliebollenactie:  Op 22 november wordt de jaarlijkse oliebollenactie van de jeugdraad weer gehouden. Vanaf 16.00 uur begint de huis-aan-huis verkoop in het buitengebied (over het viaduct) en de Zijderveldselaan. Vanaf 18.30 uur in het dorp. Vooraf bestellen kan t/m 20 november via: amanda_meerkerk@hotmail.com of via WhatsApp, 06 34652556. Tussen 10.00 en 12.30 uur is er de mogelijkheid om oliebollen te komen kopen of uw bestelling af te halen in de schuur op dorpsweg 8 te Zijderveld. Voor meer informatie zie de flyer.
Verantwoording: De dankdagcollecte van woensdag 6 november bedraagt totaal € 2839,00. Dit is incl. de bedragen die via de bank en afgelopen zondag in de eredienst zijn ontvangen. Van een fam. buiten onze kerkelijke gemeente is een gift ontvangen van € 100,00 voor het werk van de kerkrentmeesters.  De collecte van de dienst kerk en school voor Lesbos bedraagt: € 211.41.  De diaconie collecte van zondag 10 nov. voor het hulptransport naar Lesbos bedraagt: € 440.66.   Iedereen hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.
Agenda in het kort:
Maandag        18 nov                         Catechisaties / Gebedskring
Woensdag      20 nov.                        Jongensclub / Bijbelkring
Vrijdag            22 nov.                        Oliebollenactie
Tenslotte:  Geleid door de Geest.  Dit was het thema van de meditatie op de ouderenmiddag. N.a.v. Filippus en de kamerling.  De Geest gaf Filippus de opdracht:  Ga op weg en voeg je bij die wagen. En Filippus deed het. Geleid door de Geest.  Hoe gaat het in ons leven; laten wij ons ook leiden door de Geest? Slaan we er überhaupt wel acht op of de Geest ons dingen laat weten, die van ons gevraagd worden? Als we er acht op willen slaan wat de Geest van ons verlangt, moeten we elke dag stil over het Woord van God gebogen zitten en te mediteren om al Gods grote daden te ontdekken. Dan zal God een toevluchtsoord zijn, voor wie `t van Hem verwachten. 
Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.