Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 46 WEEK 46
Zondag 21 nov.                    Eeuwigheidszondag
9.30 u.            ds. J. Niesing                         Kesteren
18.30 u.          dhr. R. Verkaik                      Hardinxveld-Giessendam

Zingen voor de dienst:  vm. Ps. 6 : 1;  nm.  Ps. 6 : 9
Kinderoppas:  Annika Maaijen; Levi Maaijen en Desiree Kool
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.

Bij de diensten: Zondagavond zal het een bijzondere dienst zijn. We zullen dan de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Steeds, bij dit soort momenten, rijst de vraag, wie zullen we volgend jaar op deze herdenkingslijst aantreffen? Het kan zomaar dat onze naam er op voorkomt. Laten we er op voorbereid zijn dat voor ons allemaal eens dit moment aanbreekt. Wat een dankbaar vooruitzicht als we mogen en kunnen leven met het vooruitzicht: Wat de toekomst brenge mogen, mij geleid der Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Gezegende diensten gewenst voor a.s. zondag.
Ziekte en zorg: We leven mee met allen die ziek zijn, zorgen hebben, rouw bedrijven om een geliefde. We kunnen te maken hebben met de gebrokenheid van het leven. Al deze dingen mogen we zuchtend bij de Heere brengen met Ps. 38  : Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen…. Maar op U, Heere, hoop ik; Ú zult verhoren, Heere, mijn God!
Overleden: Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik. In dit vertrouwen is op zaterdag 13 nov. door de Heere thuisgehaald: Trijnie Oskam – Klijn (Eiland 1 Leerdam), ruim 1,5 jaar na het overlijden van haar man. Zij mocht de leeftijd van 84 jaar bereiken. Trijnie was een persoon die nauw betrokken was bij de gemeente. In haar goede jaren bleef haar plaats in de kerk niet gemakkelijk leeg. Ze leefde haar leven met de Bijbel in haar hand. Ze heeft veel meegemaakt in haar leven. Verdriet is haar zeker niet bespaard gebleven als we denken aan het verlies van haar echtgenoot en 4 kleinkinderen. In dit alles mocht ze haar vertrouwen stellen op God, haar Hemelse Vader. Na een periode van afnemende gedachte was het niet meer mogelijk om thuis te wonen en verhuisde ze met haar man naar Leerdam, maar bleef betrokken bij de gemeente. We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen die een biddende moeder en oma hebben verloren.
Zaterdag 20 nov wordt er om 10.00 u. een afscheidsdienst gehouden in de kerk van Zijderveld, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats.
Eeuwigheidszondag: Tijdens de laatste dienst van het kerkelijk jaar zullen we de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen jaar naar de eeuwigheid zijn voorgegaan.
Jan Hendrik Kemkes                                       19 maart                               88 jaar
Teus van den Berg                                        27 april                                   83 jaar
Catharina den Besten- Versluis                     28 augustus                           93 jaar
Trijnie Oskam – Klijn                                      13 november                           84 jaar
Bij het gedenken van hen die ons ontvallen zijn, mogen we onze hoop vestigen op den Heere, onze God.

Kerkradio: Dinsdag 23 nov. kunnen u en jullie weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. en de meditatie zal dan verzorgt worden door oud. Marcel van Ballegooijen.
Verkiezing notabelen: Van de gekozen personen voor de commissie van notabelen heeft
Geert van Eck zijn verkiezing aanvaard. Arjan Kemkes en Mathijs de Groot hadden niet de vrijmoedigheid hun benoeming te aanvaarden.
Kerkelijke activiteiten: Nu de overheid de coronamaatregelen heeft aangescherpt, heeft de kerkenraad besloten alle doordeweekse kerkelijke activiteiten voorlopig te stoppen; behalve de belijdeniscatechisatie. De verantwoordelijkheid naar onze naasten krijgt hiermee daadwerkelijk gestalte.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten. In het K.C. mogen max. 30 personen aanwezig zijn.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen worden meegezongen.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de ruimte.

Verantwoording:  Door E. Vink is een gift van € 110,00 via VVV  bonnen ontvangen. Via de bank is nog een bedrag van € 150,00 voor de dankdag binnengekomen. Beide bedragen zijn bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Agenda in het kort:
Dinsdag          23 nov             Kerkradio / Belijdeniscatechisatie
Tenslotte:    Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.