PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 45 WEEK 45
Zondag 8 nov.              
9.30 u.            ds. M. van der Poel               Utrecht
18.30 u.          prop. A. Schouten                  Benschop
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 104 : 1;  nm.  Ps. 104 : 17
Kinderoppas:  Esther Kool en Daniëlle van Ballegooijen.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming Hope & Serve. Een stichting die hulp en ondersteuning verleent aan Roma gezinnen in Roemenië.
De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Op Dankdag luisterden we naar een Woord uit Openbaring. We werden onder andere op rijke wijze meegenomen naar de hemel. En dat heeft een gelovige steeds weer nodig. Laat ook deze zondag met de verkondiging die mag plaatsvinden een middel zijn om de blik in de hemel te slaan, waar God troont. Hij regeert en Jezus leeft. Ontvang rijke erediensten.
Ziekte en zorg: Dhr. Bas Hol, ’t Werfje 3 (4122GS) is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Het is ons gebed met hem dat hij onder Gods zegen weer verder mag herstellen.
Groet: Vergeet het niet, bij alles wat onze aandacht vraagt: De lofzang is in stilte tot U, o  God, in Sion’.  Met een hartelijke groet, ds. Verkuil 

Catechisaties: Follow me en Follow Me Next op maandag 9 november
Maandag 9 november krijgen we Operatie Mobilisatie op bezoek. De groepen komen dan gewoon op hun eigen tijd, 19.00 uur en 20.00 uur. Zij nodigen jullie van harte uit met het volgende bericht:
"Zending!? Iets voor jou of een ver van je bed show? Gerco en Rianne, tienerwerkers bij Operatie Mobilisatie willen in één avond zending heel dicht bij laten komen! Het begint allemaal bij de relatie tussen God en jou. Deze avond worden de tieners in beweging gezet om te ontdekken wat zij van God hebben gekregen."             Rokus Verkaik
Kerkradio: Dinsdag 10 nov. is er om 19.30 u. weer een uitzending van de Kerkradio. U en jullie kunnen dan luisteren naar een uitzending van psalmen en geestelijke liederen.
Ouderenmiddag: Gezien de situatie i.v.m. de coronapandemie is besloten de ouderenmiddagen voorlopig niet door te laten gaan. Het is jammer dat deze sociale ontmoetingen gestopt moeten worden. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten gaan we de ouderenmiddagen weer opstarten.
Nieuw ingekomen: Overgeschreven vanuit de Herv. Gem. van Everdingen naar de Herv. Gem. van Zijderveld als belijdend lid Mathijs (Matthias Christiaan) de Groot, Tienhovenseweg 26b, 4121 KS  Everdingen. Welkom Mathijs. Je leeft al een heel aantal jaren met de gemeente mee; nu als volwaardig lid van de gemeente. We hopen dat je een fijne tijd hebt in ons midden.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Verantwoording: de collecteopbrengst voor de diaconie over de maand okt. bedraagt: € 550,64.  De weekcollecten voor de kerk over de maand okt. bedragen totaal  € 996,17. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 4 okt.; de bedragen die in de kerk ontvangen zijn; de netto bedragen die via Givt zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. Bedankt voor uw financiële ondersteuning.
Agenda in het kort:
Zondag           8 nov.                          Jeugdvereniging
Maandag        9 nov.                          Catechisaties
Dinsdag          10 nov.                        Kerkradio
Woensdag      11 nov.                        Meisjesclub
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.