Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Week 45 Week 45
Zondag 14 nov.                   
9.30 u.            ds. I. Hoornaar                       Ermelo
18.30 u.          ds. L. van Wingerden             `s Hertogenbosch

Zingen voor de dienst:   vm. Ps. 5 : 8;  nm.  Ps. 5 : 11
Kinderoppas:  Renate Kok en Rico Lukassen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de GZB.
 Mensen bereiken met het Evangelie, dat is het verlangen van de GZB.  Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de diensten: Zondag mogen 2 (oud)predikanten het Woord in de gemeente bedienen. We krijgen dan het bevel en de opdracht ons aan Gods geboden te houden. Tijdens de avonddienst is het thema: De woorden horen en doen waar het om gaat. Deze opdracht vinden we in Deut. 6 : 1 – 9.  Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: Ernstig ziek is mevr. T. (Trijnie) Oskam – Klijn, (Eiland 1, Leerdam). Haar gezondheidssituatie gaat steeds verder terug. Laten we biddend rond om haar en haar familie staan. We leven mee met hen die en dierbare moesten verliezen; ook de zieken thuis; de ouderen en hen die met moeite en verdriet te maken hebben mogen we in onze gebeden niet vergeten. We mogen onze ogen opslaan naar de bergen, vanwaar onze hulp komen zal. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gebedskring: Maandag 15 nov. komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie. We lezen uit de Bijbel, zingen met elkaar en mogen danken voor alles wat we uit Gods hand mogen ontvangen en bidden voor de noden persoonlijk en wereldwijd.
Bijbelkring: Woensdag 17 nov. komt de Bijbelkring bij elkaar in het K.C. we beginnen de avond om 20.15 u. en we behandelen hoofdstuk 2 uit het boekje “In gesprek” van ds. H.J. van der Veen.
Verkiezing notabelen: In de lidmaten vergadering van woensdag 3 nov. zijn de volgende personen verkozen:
Voor de as. vacature Gerrit het Lam: Geert van Eck, Zoowijkseweg 2
Voor de as. vacature Winand Maaijen: Arjan Kemkes, Krooshofstraat 32
Voor de as. vacature Arthur Burggraaf: Mathijs de Groot. Tienhovenseweg 25b
Bij het verschijnen van deze kerkbode hebben de verkozenen hun beslissing al genomen en medegedeeld aan het college van notabelen.
Oliebollenactie:
Op 19 november wordt de jaarlijkse oliebollenactie van de jeugdraad weer gehouden. Vanaf 16.00 uur begint de huis-aan-huis verkoop in het buitengebied (over het viaduct) en de Zijderveldselaan. Vanaf 18.30 uur in het dorp. Vooraf bestellen kan t/m 17 november via: amanda_meerkerk@hotmail.com of via WhatsApp, 06 34652556. Vanaf 10.00 is er de mogelijkheid om oliebollen te komen kopen of uw bestelling af te halen in de schuur op Dorpsweg 8 te Zijderveld. Voor meer informatie zie de flyer.
Kerkdiensten:  i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen worden meegezongen.
Het advies blijft: bij binnenkomst handen ontsmetten en bij gezondheidsklachten thuis blijven.         Laten we rekening houden met elkaar en geef elkaar de ruimte.

Verantwoording:  De dankdag collecte van de dienst kerk en school bestemd voor de voedselbank heeft €185,75 opgebracht.  De weekcollecten voor de kerk over de maand oktober bedragen totaal  € 2042,85. In dit bedrag zijn inbegrepen: een huwelijksdienst op 1 oktober jl..; de uitgangscollecte van 3 oktober; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen.  De collecte voor het orgelfonds op 31 okt. bedraagt € 229,20. De collecte op dankdag bedraagt € 2701,20. In deze laatste 2 bedragen zijn ook inbegrepen: de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen. 
Door de ouderlingen A. Lam en B. de Jong is tijdens huisbezoek een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen. Heel hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.
Agenda in het kort:
Zondag           14 nov.            Jeugdvereniging
Maandag        15 nov             Catechisaties / Gebedskring
Dinsdag          16 nov             Belijdeniscatechisatie
Woensdag      17 nov.            Jongensclub / Bijbelkring
Vrijdag            19 nov.            Oliebollenactie
Tenslotte: Het is jammer dat i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen het niet meer mogelijk is de kerkdiensten vrij te bezoeken en dat we ons weer moeten aanmelden voor de diensten. Laten we er rekening mee houden dat de maatregelen t.z.t nog verder worden aangescherpt. Bidden en hopen dat we als kerken niet verder behoeven in te perken is op dit moment wel heel belangrijk. Er wordt nu weer veel gevraagd om de maatregelen het hoofd te bieden en toch als gemeente samen te komen. In al deze zorgen mogen we onze weg gaan en deze wegen bij Hem brengen.

Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan


Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 02-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 08-07-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.