PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 45 WEEK 45
Zondag 10 nov.
9.30 u.            ds. H.P. Brendeke                 Hagestein
18.30 u.          dr. W.H.Th. Moehn                Hilversum
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 50 : 1;  nm. Ps. 50 : 9
Kinderoppas:  Elisabeth Verkuil; Jolijn Meerkerk en Sophie van Eck.
Collecten: In de dienst der offerande is de eerste collecte is voor de diaconie. Eind november vertrekt er een vrachtauto met hulpgoederen naar het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos in Griekenland.  De meesten van u zullen daar ook een flyer voor in de brievenbus ontvangen hebben. Wij als diaconie ondersteunen deze actie van harte. We gaan de diaconiecollecte van zondag 10 november daar voor bestemmen!  Hartelijk aanbevolen! De tweede collecte is voor de kerk.
Bij de erediensten: Zondag mogen we op de normale tijden weer samen komen in de kerk. We luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Samen danken en bidden; samen zingen tot Gods eer. Iedere week is het weer een zegen om van de rustdag te mogen genieten en opgescherpt te worden in het geloof. “Uit Sion, zo volkomen schoon, verschijnt God vol van glans, om op Zijn troon te stijgen: Hij, onze God, Hij komt en zal niet zwijgen”. Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We leven mee met allen die te maken hebben met zorgen, verdriet en ziekte. Vaak weten we niet wat er speelt in andermans leven. In alle omstandigheden mogen we onze zorgen bij het kruis van Christus neer leggen. Hij weet wat lijden betekend. We mogen al onze bekommernissen bij Hem brengen, want Hij zal voor ons zorgen.
Geboorte:  Pim en Sanne van Duuren (Grutto 45, 4231 EN  Meerkerk) hebben vol trots gemeld dat God hun een tweede zoon geschonken heeft, die de namen Gijs Benjamin Harmen heeft gekregen. Gijs is het broertje van Siem. Gefeliciteerd met jullie gezinsuitbreiding. Veel wijsheid gewenst in de opvoeding van jullie kinderen. Breng ze aan de voeten van Jezus die gezegd heeft: Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet.
Ouderenmiddag:  D.V. dinsdag 12 november komt Dhr. Klaas Verbaan een 3D-presentatie verzorgen over de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.  Het belooft een bijzondere middag te worden.  Weet u welkom!!      De middag begint om 14.15 uur in het K.C.  “De Oude School”.
Kerkradio: Dinsdag 12 nov. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. Deze avond kunt u luisteren naar een uitzending van Psalmen en geestelijke liederen.
Gesprekskring: Dinsdag 12 nov. komt de Gesprekskring bijeen om 20.15 u. in de consistorie.
Vrouwenkring:  Woensdag 13 november komt Lucy van der Griendt. Zij is een spreekster van Gevangenenzorg Nederland. Deze ochtend neemt zij ons mee naar het leven in een gevangenis, horen we hoe het is om je man, vrouw of kind niet meer om je heen te hebben doordat hij/zij in de gevangenis zit.  Waarschijnlijk voor velen van ons een onbekend onderwerp, des te meer reden om te horen hoe deze vrijwilligers de gevangenen bezoeken vanuit een Bijbelse opdracht. Vanaf 9.45 staat de koffie en thee voor jullie klaar.
Neem gerust iemand mee, alle vrouwen zijn hartelijk welkom!
Gevangenenzorg Nederland is afhankelijk van giften, daarom zal er een collecte worden gehouden.
Amtsdragersverkiezing: Voor de nog open staande vacature van ouderling- kerkrentmeester roept de kerkenraad de gemeente op om namen in te dienen van mannelijke lidmaten  welke in aanmerking komen voor deze vacature. De stemmingsvergadering is op dinsdag 26 november. Achterin de kerk kunt u een formulier meenemen om namen in te vullen. Tot en met dinsdag 12 november kunt u namen indienen bij de scriba Floor Kool, Dorpsweg 40, 4122 GG Zijderveld.
ZAJW:  Het ZAJW gaat zaalvoetballen!! En wel op D.V. zaterdag 9 november 2019 om 19.30 uur bij de Wiel, Leerdamseweg 64 in Asperen.  Op deze eerste avond van het Zaterdag-Avond-Jeugdwerk seizoen hopen we met elkaar te gaan zaalvoetballen in De Wiel. De avond start om 19.30 uur. Geef jezelf met je team (minimaal 6 personen) alvast op via zajw@live.nl of 06-38207044. Geen compleet team? Geen nood, geef jezelf op en wij stellen een team samen. Tot dan!!
Verantwoording: De uitgangscollecte van zondag 3 november bedraagt € 269,80. De diaconiecollecten over de maand okt. bedragen: € 542.02. De diaconiecollecte van 13 okt. voor Christenen voor Israël heeft € 229.35 opgebracht. Voor al deze collecten hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zaterdag         9 nov.                          ZAJW
Zondag           10 nov.                        Jeugdvereniging
Maandag        11 nov                         Catechisaties
Dinsdag          12 nov.                        Ouderenmiddag / Kerkradio / Gesprekskring
Woensdag      13 nov.                        Meisjesclub
Donderdag      14 nov.                        Tienerclub
Tenslotte: Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.