PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 44 WEEK 44
Zondag 1 nov.              
9.30 u.            prop. R.P. Hoogenboom        Woerden
18.30 u.          ds. W. Poldervaart                 Huizen
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 102 : 10;  nm.  Ps. 102 : 11
Kinderoppas:  Jolanda Bruijnes en Ingrid de Leeuw
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte.

Woensdag 4 nov.                Dankdag
19.30 u.          ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst:    nm.  Ps. 103 : 11
Collecten: De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is de Dankdagcollecte.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: Woensdag 4 november hopen we de jaarlijkse dankdag te beleven in dit veelbewogen jaar. In de avonddienst wil ik met u en jou lezen Openbaring 18 en het begin van hoofdstuk 19. Wat onder andere opvalt is enerzijds de stilte die over Babel valt en anderzijds de luide stem van een grote menigte in de hemel. Is het een stillere dankdag dan gebruikelijk? Of toch niet?
De dienst van Kerk en School gaat niet door wegens corona en daar is veel voor te zeggen. Iedereen loopt in deze tijd op tegen lastige beslissingen waar dit er één van is. De kinderen vieren Dankdag nu in de klas. En dat is net zo waardevol als in de kerk. We zien er naar uit dat ook dit in maart weer ‘normaal’ doorgang kan vinden. Niettemin danken we onze God voor de zegeningen die we nog wel degelijk ontvangen.
Ziekte en zorg: Dhr. Bas Hol, ’t Werfje 3 (4122GS) is opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We dragen hem en zijn vrouw op in uw voorbede; opdat de Heere hen in deze onzekere tijd nabij is en draagt.
Groet: Bij alles wat er gebeurt dragen we elkaar op aan de troon van Gods genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip, zoals we zo rijk lezen in het slot van Hebreeën 4.  Met hartelijke groet,  ds. D. Verkuil.

Jarig: Zondag 1 nov. hoopt dhr. T.A. van de Berg ( Dorpsweg 30, 4122 GG) 83 jaar te worden en maandag 2 nov. mevr. P.H. Kemkes – de Vries ( Vuurscheschans 75/77, 3432TX Nieuwegein. Afd. revalidatie kamer 34) wordt dan 85 jaar. Beide jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst. Met het ouder worden komen moeite en verdriet steeds meer op onze levensweg. In Filippenzen 4 : 6 en 7 lezen we de bemoediging: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Catechisaties: Follow me en Follow Me Next op maandag 9 november
Maandag 9 november krijgen we Operatie Mobilisatie op bezoek. De groepen komen dan gewoon op hun eigen tijd, 19.00 uur en 20.00 uur. Zij nodigen jullie van harte uit met het volgende bericht:
"Zending!? Iets voor jou of een ver van je bed show? Gerco en Rianne, tienerwerkers bij Operatie Mobilisatie willen in één avond zending heel dicht bij laten komen! Het begint allemaal bij de relatie tussen God en jou. Deze avond worden de tieners in beweging gezet om te ontdekken wat zij van God hebben gekregen."             Rokus Verkaik
Nieuw ingekomen: Nieuw ingeschreven als belijdend lid in de gemeente is Joost de Groot ( Hendrik van Nassaustr. 23, 4141 JH  Leerdam). Al jaren vanuit Everdingen mee geleefd met onze gemeente, nu officieel ingeschreven in de Herv. Gem. van Zijderveld.
Ook zijn als lidmaten ingeschreven: Martinus en Francis Gerber – Schenk (Dorpsweg 25, 4122 GE). Al enige tijd ontmoeten we jullie regelmatig in de kerk. Fijn dat nu de inschrijving in onze gemeente een feit is. Joost; Martinus en Francis welkom in de gemeente, we hopen en bidden dat jullie een gezegende tijd mogen hebben in ons midden.
Collectebonnen: De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 2 nov. tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Zijderveldselaan 40.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Opgave kerkdienst Dankdag:  Voor deze dienst moet worden aangemeld op de gebruikelijke manier. Dit kan van maandag tot uiterlijk woensdag 4 nov. 12.00 u.
Verantwoording: De collecte voor Christenen voor Israël van 11 okt.  heeft € 200,07 opgebracht. De collecte voor de GZB van zondag 18 okt. heeft het bedrag opgeleverd van € 104,50.
Agenda in het kort:
Maandag        2 nov.                          Collectebonnen
Woensdag      4 nov.                          Dankdag
Donderdag      5 nov.                          Tienerclub                             
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.