PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 44 WEEK 44
Zondag 3 nov.
9.30 u.            prop. A.M. van Mourik           Driebruggen
18.30 u.          ds. A.J. Sonneveld                 Lopik
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 48 : 1;  nm. Ps. 48 : 4
Kinderoppas:  Marieke Kemkes en Janine Bruijnes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. bij de uitgang is er de maandelijkse Uitganscollecte.

Woensdag 6 nov.        Dankdag voor gewas en arbeid
10.30 u.                                                                                        dienst van kerk en school
19.30 u.          ds. A.W. van der Plas    Waddinxveen                dankdagdienst
Zingen voor de dienst:   nm. Ps. 49 : 1
Kinderoppas: s`Morgens tijdens de dienst van kerk en school is er oppas in het Kerkelijk Centrum.
Collecten: Tijdens de dienst kerk en school zal er voor een project worden gecollecteerd. In de avonddienst zijn de collecten voor de diaconie en de kerk. de derde collecte is de z.g. Dankstond collecte.
Bij de erediensten: Zondag mogen we weer twee keer samen komen in de kerk waar het Woord van God verkondigt zal worden. Het lijkt zo heel gewoon en normaal om in vrijheid samen te mogen komen. In veel gedeelten van de wereld is dat niet mogelijk en moet men in het geheim samen komen; wordt men vervolgt om het geloof; worden kerken verwoest en christenen gevangen genomen of gedood. Wat een zegen dat wij hier in vrijheid iedere zondag diensten mogen beleggen om God te eren en ons geloof te versterken. Dankdag mogen we houden midden in de week. Laten we met elkaar danken voor alles wat wij uit Gods hand hebben ontvangen.  Gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We mogen danken met Tinie Bronkhorst – den Hartog (Zijderveldselaan 14, 4122GP) zij mocht weer thuiskomen na een opname voor revalidatie en met Gerrit van Bruggen (Schoolstraat 4, 4122GA) die na een operatie weer thuis kwam uit het ziekenhuis.  We denken ook aan de zieken thuis en allen die met zorgen en verdriet te maken hebben. Laten we bidden voor elkaar, zodat het ook ervaren mag worden dat er een gemeente is die rondom hen heen staat; dat God kracht naar kruis verleent om in moeilijke situaties staande te blijven.
Ouderen:  We denken aan onze ouderen die elders wonen of verblijven:                
In  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:  De fam. Sleeuwenhoek – den Braber,  Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
Fam. Oskam – Klijn ,  Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,  Hendrik kamer 308 bakboord en Trijnie kamer 309 bakboord.
In  “Lingestein “ te Leerdam:  Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
Het is fijn als ouderen die elders wonen of verblijven een levensteken ontvangen van de thuisgemeente.  Ook de ouderen die nog wel thuis kunnen wonen mogen we niet vergeten, ook zij zijn vaak afhankelijk van zorg. Een kaartje of een bezoekje is vaak heel erg welkom en maakt ook dat ouderen zich niet vergeten voelen.
Ambtsdragersverkiezing: Voor de nog open staande vacature van ouderling- kerkrentmeester roept de kerkenraad de gemeente op om namen in te dienen van mannelijke lidmaten  welke in aanmerking komen voor deze vacature. De stemmingsvergadering is op dinsdag 26 november. Achterin de kerk kunt u een formulier meenemen om namen in te vullen. Tot en met dinsdag 12 november kunt u namen indienen bij de scriba Floor Kool, Dorpsweg 40, 4122 GG Zijderveld.
Jeugdweekend: Wat een gaaf Jeugdweekend hebben we mogen mee maken dit jaar!
Op verschillende manieren, door spellen, Bijbelstudies en creatieve dingen hebben we met elkaar kunnen nadenken over ‘verbonden zijn’ (Connected) met elkaar en met God. Super om zo verbonden te kunnen zijn als jeugd, maar ook met jullie als gemeente! Bedankt!
We hebben een mooi bedrag van €106,95 opgehaald voor de MAF, zodat ook zij door kunnen gaan met het maken van verbindingen met mensen over de hele wereld!
Collectebonnen: Zaterdag 2 nov. worden er weer collectebonnen verkocht van 10.30 u – 11.30 u. in het K.C.  Collectebonnen kunnen ook vooraf digitaal besteld worden via de mail: kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl .
Open Jeugdwerk: Het Open Jeugdwerk houdt een sportavond voor de jeugd van 12 tot 15 jaar in de  gymzaal Sidewende in Zijderveld. De sportavond wordt gehouden op 2 November 2019  van 19:30 tot 22:00 uur. De kosten van de avond bedragen € 5,=.  Graag opgeven voor 30 oktober bij Marc Kok.  06 52189964.
ZAJW:  Het ZAJW gaat zaalvoetballen!! En wel op D.V. zaterdag 9 november 2019 om 19.30 uur bij de Wiel, Leerdamseweg 64 in Asperen.  Op deze eerste avond van het Zaterdag-Avond-Jeugdwerk seizoen hopen we met elkaar te gaan zaalvoetballen in De Wiel. De avond start om 19.30 uur. Geef jezelf met je team (minimaal 6 personen) alvast op via zajw@live.nl of 06-38207044. Geen compleet team? Geen nood, geef jezelf op en wij stellen een team samen. Tot dan!!
Verantwoording: Tijdens huisbezoek is door de ouderlingen Jaco Meerkerk en Floor Kool een gift van € 100,= ontvangen. Tevens is door ouderling kerkrentmeester Arwin van Herk een gift van € 20,= ontvangen en door notabel Cor de Gans een gift van € 10,=. De weekcollecten over de maand oktober bedragen totaal € 1083,91. Dit is incl. een huwelijksdienst. Alle genoemde bedragen  zijn bestemd voor de kerk. Ontvangen bij het bezorgen van Lichtspoor door Liesbeth Verhoeven € 10,=.  De najaarszendingscollecte voor de GZB  van 20 oktober 2019 heeft € 325,00 opgebracht.
Agenda in het kort:
Zaterdag         2 nov.                          Collectebonnen / Open Jeugdwerk
Zaterdag         9 nov.                          ZAJW
Woensdag      6 nov.                          Dankdag
Tenslotte: Met een hartelijke groet, Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 27-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.