PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 42 - 43 WEEK 42 - 43
Zondag 18 okt.              
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          prop. H.B. van der Knijf         Stolwijk
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 100 : 1;  nm.  Ps. 100 : 3
Kinderoppas:  Sanne van Duuren; Lieke van Duuren en Lise Kortlever
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. de derde collecte is de G.Z.B. collecte. De G.Z.B. is een Nederlandse vereniging die werkzaam is in de zending wereldwijd.

Zondag 25 okt.
9.30 u.            ds. H.J. Donken                     Wierden
18.30 u.          ds. H.J. Donken                     Wierden
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 101 : 1;  nm.  Ps. 101 : 3
Kinderoppas:  Annelinde Kok; Geert van Eck en Richard Kool.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: In 1 Petrus 2 vers 4 en 5 gaat het over een levende Steen en levende stenen. Hetgeen samen een geestelijk huis maakt. Aanstaande zondagmorgen luisteren we naar de boodschap die Jezus door deze woorden meegeeft. Want we geloven dat Hij leeft en spreekt en Zijn gemeente leidt. Ontvang een rijke zondag, thuis of in de kerk.
Ziekte en zorg: Ik citeer hier dit keer woorden uit 1 Korinthe 12:26,27 ‘En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk Zijn leden.’
Groet: Hartelijk dank voor uw meeleven rondom ons 25 jarig huwelijk. Vele wensen bereikten de pastorie. Dat heeft ons goed gedaan! Komende week, de herfstvakantie, laat ik het werk even rusten. Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, Ds Verkuil


Jarig: Donderdag 22 okt. hoopt  Evert Vink (Dorpsweg 42, 4122 GH) zijn 82e verjaardag te vieren. Gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst onder de beschermende handen van je hemelse Vader. Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.( 1 Kron. 16 : 34)
Jubileum: Woensdag 28 okt. hopen Klaas en Riet Bronkhorst – Middelkoop, (Dorpsweg 66 4122 GH) 55 jaar getrouwd te zijn. Een lange periode waarin jullie samen lief en leed hebben mogen delen, en mogen jullie nog van een goede gezondheid genieten. Gefeliciteerd met deze mijlpaal en ook allen die in liefde rondom jullie heen staan. Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Tess. 5 : 18).
Gebedskring: Maandag 19 okt. komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie. De Gebedskring komt samen om te bidden voor de gemeente, gemeenteleden, zieken en zoveel andere noden. Maar ook mogen we danken voor het goede dat we van God mogen ontvangen.
Kerkradio: Dinsdag 27 okt. is er om 19.30 u. een uitzending van de Kerkradio. De meditatie wordt die avond verzorgt door Aart Bronkhorst.
Gesprekskring: Dinsdag 27 okt. komt om 20.15 u. de Gesprekskring bij elkaar in de kleine zaal van het K.C.
Vrouwenkring: Woensdag 28 okt. de ochtend van de Vrouwenkring met het thema: God waakt. Om 9.45 u. staat de koffie klaar. Allen hartelijk welkom.
Bijbelkring: Woensdag 28 okt. wordt de Bijbelkring gehouden in de grote zaal van het K.C.
We behandelen die avond hoofdstuk 9 van het boekje over Jozef.
Ouderen van de gemeente: We denken aan onze oudere gemeenteleden die elders wonen
In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam, kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam.
In zorgcentrum “de Geinsehof”:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Vuurscheschans 75/77, 3432TX Nieuwegein,
Afd. revalidatie kamer 34.
Laten we ook de ouderen binnen de gemeentegrens niet vergeten; ook zij hebben vaak te maken ziekte; zorgen en eenzaamheid. Een teken van meeleven wordt zeer op prijs gesteld.
GZB dagboek:  We willen uw aandacht vragen voor het GZB-dagboek “Een Hand vol koren”.
Het biedt elke dag twee overdenkingen. Naast veel predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek.
Doordat zij  hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.
Met de aanschaf steunt u het zendingswerk. Maar liefst € 8,-van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.
Als u nog geen contact gehad hebt met iemand van de zendingscommissie en u wil graag dit boekje hebben neem dan contact op met Esther Lukassen 0345-642290 of via esther.lukassen@casema.nl                                     De zendingscommissie.
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Verantwoording: De opbrengst van de collecte tijdens de openluchtdienst d.d. 27 september was € 397,50.  Hartelijk dank voor deze collecte.
Agenda in het kort:
Maandag        19 okt.                         Catechisaties / Gebedskring
Donderdag      22 okt.                         Tienerclub
Maandag        26 okt.                         Catechisaties
Dinsdag          27 okt                          Kerkradio / Gesprekskring
Woensdag      28 okt.                         Vrouwenkring / Jongensclub / Bijbelkring
Tenslotte:     Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.