Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Week 43 Week 43
Zondag 31 okt.                     Hervormingsdag
9.30 u.            ds.  R.R. Maathuis                 Werkendam
18.30 u.          prop. J. Meerkerk                  Ede

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 3 : 2;  nm.  Ps. 3 : 3
Kinderoppas:  Laura Meerkerk en Sophie van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het Orgelfonds.


Woensdag 3 nov.          Dankdag voor gewas en arbeid
10.30 u.          dhr. R. Verkaik     Hardinxveld-Giessendam      Dienst kerk en school
19.30 u.          ds. J. de Jong            Nijkerk

Zingen voor de dienst:   nm. Weerklank 349
Collecten: Tijdens de dienst kerk en school is de collecte bestemd voor de Voedselbank.

De collecten in de avonddienst zijn bestemd voor de diaconie; de kerk en de derde is de dankdagcollecte.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten:  Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen. Met deze woorden van Ps. 68 : 10 mochten we zondagochtend de dienst beginnen. Vervult met dankbaarheid dat God nog naar Zijn gemeente omziet. Drie zondagen op rij mocht er een doopdienst zijn en alle 4 de broeders die voor een ambt verkozen waren kregen de vrijmoedigheid deze roeping te aanvaarden. Dan past alleen dankbaarheid en stille verwondering. Mogen ook zondag weer goede diensten ervaren worden, zodat we op dankdag handen vol dank mogen brengen aan Hem die voor ons zorgt.

Ziekte en zorg: Laten we voor elkaar blijven bidden. Voor alle zorgen en verdriet waar mensen mee te maken hebben. We mogen ook danken voor alle vreugde en blijdschap die we in het leven tegen komen. Jakobus 5 : 16 geeft ons de opdracht: Bid voor elkaar, want:
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Jarig: Dinsdag 2 nov. is het de geboortedag van mevr. P.H. Kemkes – de Vries, (Lingesteijnplantsoen 87, 4141 GJ,  Leerdam), zij mag dan de leeftijd van 86 jaar bereiken. Gefeliciteerd met deze dag door God geschonken. Ook al zijn de omstandigheden soms moeilijk; God mag toch de lof ontvangen met Ps. 16 : 4: Ik zal den Heer, Die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmen prijzen……….
Ouderen van de gemeente die elders wonen of verblijven:
In zorgcentrum "Huis ter Leede"in Leerdam: 
Mevr. T.  Oskam – Klijn, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,  kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam: 
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam. 
Een kaartje, een telefoontje, een bezoekje of welk teken van leven dan ook is altijd welkom. Dat zelfde geldt ook voor de ouderen die in ons midden wonen, ook zij mogen niet vergeten worden.
Gesprekskring: Dinsdag 2 nov. komen we voor de eerste keer dit seizoen samen in de consistorie. We beginnen om 20.15 u. en uiteraard staat de koffie klaar. Dit seizoen willen we samen verder gaan met het Evangelie van Johannes.
Catechisaties: In de week van dankdag voor gewas en arbeid zijn er geen reguliere catechisaties. Alle catechisanten worden uiteraard woensdagavond in de kerk verwacht.
Ambtsdragersverkiezingen: De broeders die verkozen zijn hebben allemaal hun verkiezing mogen aanvaarden: Jaco Meerkerk als ouderling; Winand Maaijen en Arthur Burggraaf als ouderling-kerkrentmeester en Joost de Groot als diaken.
Voor de verkiezing in de commissie van notabelen heeft Cor de Gans zijn verkiezing aanvaard, terwijl Dirk Sterk hiervoor niet de vrijmoedigheid kreeg.
Verkiezing commissie van notabelen: In de commissie van notabelen zijn 3 a.s. vacaturen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Gerrit het Lam; Arthur Burggraaf en Winand Maaijen. De verkiezing vindt plaats, onder het genot van koffie en thee, op woensdag 3 nov. na de dankdagdienst om 21.00 u. in het K.C.
Collectebonnen:  De collectebonnen zijn te koop op maandagavond 1 nov. tussen 19.00 en 20.00 u. aan de Zijderveldselaan 40 in Zijderveld.
Er is een mogelijkheid om vooraf collectebonnen te bestellen en te betalen. Als u per e-mail reserveert, dan komen ze voor u klaar te liggen en kunt u ze na betaling direct meenemen. Mailen kan naar kerkbonnen@hervormdzijderveld.nl  en tegelijkertijd kunt u het bedrag overmaken naar NL08 RABO 0335 3072 80.
Gemeenteavond: Alvast voor de agenda. Donderdag 2 dec. belegt de kerkenraad een gemeenteavond. De kerkenraad geeft dan uitleg over lopende zaken en de plannen voor de toekomst.
1,5 meter afstand in de kerk: Men hoeft zich in de kerk niet meer verplicht aan de 1,5 meter regel te houden. Wel wordt geadviseerd passende afstand te bewaren. Zo te zien zit men toch weer graag dicht bij elkaar. We vangen echter ook signalen op dat mensen zich ongemakkelijk voelen bij deze situatie. Als u wel graag naar de kerk komt, maar u voelt zich nu ongemakkelijk, dan vragen wij u contact op te nemen met de koster Arie Donker. We kunnen dan zorgen voor een passende oplossing voor de mensen die wel graag afstand bewaren.
Agenda in het kort:
Zondag           31 okt.             Jeugdvereniging
Maandag        1 nov               Collectebonnen
Dinsdag          2 nov               Gesprekskring / Belijdeniscatechisatie
Tenslotte:  De dagen worden korter en de nachten worden langer. We verlaten de zomertijd en gaan de wintertijd weer in. We zetten de klok een uur terug en maken de avonden nog langer. Wie niet van lange avonden houdt gaat een vervelende tijd tegemoet.
Het onderstaande lied mag troost bieden in de duisternis.
        
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Ik heb U nodig, Uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 23-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 08-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.