PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 41 WEEK 41
Zondag 11 okt.              
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          ds. J. de Jong                        Nijkerk
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 99 : 1;  nm.  Ps. 99 : 8
Kinderoppas:  Jantine Sterk en Lisette van der Lee.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie, deze collecte is bestemd voor Christenen voor Israël. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: We lezen zondagmorgen uit het slot van 1 Petrus 1 en het begin van hoofdstuk 2. Vanaf vers 23 zet de apostel nadrukkelijk het Woord van God in het middelpunt. Lees 1 Petrus 1:23 – 2:3 eens door. Welk antwoord zou u, jij dan geven op de vraag waarom het centraal stellen van Zijn Woord vol Evangelie is.
Ziekte en zorg: We leven mee met Jaap van Es, Dorpsweg 64a (4122GH) die na een val in het ziekenhuis heeft gelegen maar nu weer thuis is om verder te herstellen. In het Bijbelgedeelte van aanstaande zondagmorgen gaat het ook over de broosheid van ons mensen. Wat kunnen we beter doen dan in die broosheid naar Jezus Christus te gaan. Die ons niet afwijst, maar ontvangt. Tot heil van ons leven.
Groet: Met een hartelijke groet uit de pastorie, ds. D. Verkuil

Jarig: Woensdag 14 okt. hoopt dhr. A. van Ochten, (Kerkweg 25, 4122 GB) 82 jaar te worden. Gefeliciteerd met het bereiken van deze leeftijd. Laat ook in uw nieuwe levensjaar de HEERE uw herder zijn, zodat het u aan niets ontbreekt.
Ouderenmiddag: Dinsdag 13 oktober 2020. Deze eerste bijeenkomst gebruiken we om gezellig weer eens bij elkaar te komen. Waarschijnlijk hebben velen van jullie de afgelopen maanden veel thuis gezeten. We hopen u weer te ontmoeten in het KC. Om 14.15 u.  We drinken koffie, praten gezellig bij en spelen gezelschapsspelen. We houden ons aan de regels van het RIVM; uw veiligheid en gezondheid is heel belangrijk, maar dat zijn de sociale contacten ook. We hopen op een fijne ontmoeting met elkaar.
Kerkradio: Dinsdag 13 okt. is er om 19.30 u. weer een uitzending van de Kerkradio met psalmen en geestelijke liederen.
Bijbelkring: Woensdag 14 okt. komt de Bijbelkring bijeen in het K.C. i.v.m. coronamaatregelen gebruiken we de grote zaal.
ZAJW: Het ZAJW (zaterdagavond jeugdwerk) kan onder deze omstandigheden helaas geen activiteiten organiseren, maar we zijn wel aan het nadenken over activiteiten die passen binnen de 1.5 meter samenleving. Heeft u/ heb jij nog goede ideeën? Mail deze dan naar zajw@live.nl. We kijken er naar uit om jullie, hopelijk snel weer te ontmoeten!
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Verantwoording: De weekcollecten voor de kerk over de maand september 2020 bedragen totaal  € 1361,97. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 6 september; de bedragen die in de kerk ontvangen zijn; de netto bedragen die via Givt zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen.  Hartelijk dank voor deze collecten.

Agenda in het kort:
Maandag        12 okt.                         Catechisaties
Dinsdag          13 okt.                         Ouderenmiddag / Kerkradio
Woensdag      14 okt                          Bijbelkring      
Tenslotte: De coronamaatregelen worden steeds verder aangescherpt. Helaas inmiddels ook voor de kerken. 30 kerkgangers per dienst is een halvering van hetgeen we gewend waren. Dat zal betekenen dat we mogelijk niet meer iedere week naar de kerk kunnen. De kerkenraad wil de regels zo goed mogelijk opvolgen, dus ook deze. Om deel te nemen aan de kerkdiensten blijft aanmelden verplicht, zoals aangegeven in het kopje kerkdiensten. Er zal wel een verandering plaatsvinden en wel het volgende: Vrijdagmiddag of zaterdagochtend wordt gekeken wie zich hebben aangemeld voor de eerstvolgende zondag. Aan de hand van deze lijst en de lijst van de vorige zondagen zullen gemeenteleden als eerste worden ingeschreven die nog niet aan de beurt zijn geweest.. Zo proberen we iedereen met regelmaat naar de kerk te laten komen. Een ieder die zich die week heeft aangemeld wordt, of via de mail, of via de tel., op de hoogte gesteld wie er wel of niet in de diensten aanwezig kunnen zijn. Blijven u en jullie zich wel aanmelden voor de diensten. Het live meebeleven van de kerkdiensten is altijd beter dan thuis meeluisteren.
 Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.