PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 41 WEEK 41
Zondag 14 okt..
9.30 u.:           ds. L. van Wingerden             `s-Hertogenbosch 

18.30 u.:         ds. D. Verkuil
Zingen voor de dienst:  14 okt., vm. Ps. 148 : 1; nm. Ps. 148 : 5
Kinderoppas:  14 okt.:  Astrid Brouwer; Elisabeth Verkuil en Marissa Lukassen.
Collecten:  De collecten zijn zondag 14 okt.: De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming Werelddiaconaat; de tweede is voor de kerk.
Bij de erediensten: Zondagavond staat de eerste van Gods Tien Geboden centraal. Dit sluit goed aan bij de prediking van de afgelopen tijd. Waarin we zijn bepaald bij Israëls kernbelijdenis die haar moet motiveren naar Zijn geboden te leven, nl:  Hoor Israël, de HEERE onze God is één. Ook zijn we op diepgaande wijze stil gezet bij Gods heiligheid die juist zo schittert toen Hij Zijn wet gaf op de Sinaï. Vanuit zondag 34, vraag en antwoord 94 komt de inhoud van het eerste gebod naar ons toe.
Ziekte en zorg: In het Anthoniusziekenhuis te Nieuwegein verblijft dhr. A.C. den  Hartog, Sidewendervelt 12 (4122 GM). In het UMC te Utrecht is dhr. C.A. de Gans opgenomen, Graaf Huibertlaan 41b (4121 EN Everdingen). Daarbij noemen we hier ook Pea Hol – Burggraaf, ’t Werfje 29 (4122 GS) en mevr. C.G. Kool -  Bogerd, Sidewendervelt 2 (4122 GM). Laten we om een ieder heen staan in gebed. Zorgen om gezondheid, heel grote zorgen: het is er, en dan? ‘En nu, wat verwacht ik Heere? Mijn hoop, die is op U’ zo spreekt en bidt de dichter van psalm 39. Het zijn woorden om gelovig na te bidden en zo de Heere nabij te weten in Jezus Christus Zijn Zoon.
Catechese: Inmiddels zijn we weer een aantal weken aan de slag. Mooi is dit, om samen met de jongelui op te trekken en zo een schakel te mogen zijn in hun leven met God. Stimuleer ze om te komen; ja, dat kan keuzes vragen. Maar dat hebben we ze al vroeg te leren. God dienen is nog nooit vanzelf gegaan.
Ieder jaar kennen we ook een doel waar we voor sparen met elkaar. Dit jaar is weer een project in het binnenland gekozen. Op de site van de IZB lezen we over de gemeente Noorderlicht in Rotterdam. Na zes jaar is deze gemeente zo gegroeid, dat ze ernaar uitziet om dit uit te delen, in die zin: dat er in Rotterdam weer een nieuwe gemeente kan ontstaan.
Zie https://www.izb.nl/projecten/lege-kruiken/.
Tenslotte: Met hart en ziel te leven voor God, zo zijn we dit seizoen begonnen. Onthoudt het! Het is zo’n rijk leven en tegelijk het beste evangelisatiemiddel.
Met een hartelijke groet, ds. Verkuil

Gebedskring:  Maandag 15 okt. komt de Gebedskring bijeen om 20.30 u. in de consistorie. Willen u en jullie deelnemen aan de Gebedskring, van harte welkom.
Bijbelkring:  Woensdag 17 okt. gaan we verder met het boek Jozua. We lezen       hoofdstuk 11. De samenkomst begint om 20.00 u. in het K.C.
Verkiezing ambtsdrager:  Voor de nog openstaande vacature voor ouderling is gekozen: Jos Lam (Nieuwendijk 8, 4156 JP Rumpt). In dezelfde stemmingsvergadering is Kees Middelkoop (Krooshofstr. 20, 4122 GL) verkozen als lid voor de commissie van notabelen. Beide gekozenen hebben hun verkiezing in beraad tot dinsdag 16 okt.. De gemeente is akkoord gegaan met het voorstel van de kerkenraad om de stemmingsprocedure voor de kerkenraad te wijzigen. De wijziging houdt in, dat na twee stemmingsronden voor dezelfde vacature, de kerkenraad overgaat tot het benoemen van een ambtsdrager.
Gelegenheidskoor in Zijderveld:  Opnieuw wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een gelegenheidskoor om samen rond de Kerstdagen te zingen van de geboorte van onze Heere en Heiland. Het plaatselijke koor " Laudate Dominum " stelt u daarvoor in de gelegenheid.   Bijzonder zal het zijn als we weer een aantal zangers voor die gelegenheid mogen verwelkomen. Doet u / jij weer mee? Dirigent en bestuur hebben besloten om wat eerder te beginnen met het repeteren, n.l. op D.V. maandag 15 oktober a.s. We oefenen dan  9 á 10 keer, iedere maandagavond van 20.15 uur tot 22.00 uur in De Krooshof. De generale repetitie is dan op woensdag 19 december en de uitvoering in de kerk is op zaterdag 22 december.  De Chr. Gem. Zangver. " Laudate Dominum " te Zijderveld.
Secr. Evert Vink. Tel. 0345-642152.
Verantwoording:  De uitgangscollecte van zondag 7 oktober bedraagt € 300,40. Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zondag 14 okt.                       Jeugdvereniging
Maandag 15 okt.                    Catechisaties / Gebedskring
Woensdag 17 okt.                  Meisjesclub / Bijbelkring
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9:00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 30-11-2020 om 20:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.