PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 40 WEEK 40
Zondag 4 okt.              
9.30 u.            ds. E. Gouda              Nieuw-Lekkerland
18.30 u.          ds. F. Maaijen            Zwijndrecht
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 98 : 1;  nm.  Ps. 98 : 3
Kinderoppas:  Annika Maaijen en Job van Lagen.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de maandelijkse Uitgangscollecte
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten:  ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’. Met deze houding stelde Samuël zich open voor God en Zijn spreken. Laten we hem daarin navolgen; thuis, in de kerk of waar de Bijbel ook opengaat. Uit deze houding spreekt verwachting, overgave, geloof. Ontvang zo een rijke zondag.
Ziekte en zorg: We proberen als gemeente mee te leven met elkaar. De jaren door heb ik steeds gemerkt hoe belangrijk dit is. Het is immers een vorm van liefhebben, waardoor de christelijke gemeente zich zal kenmerken. Strijd zo in de gebeden, dank de Heere waar daar reden voor is. Opdat we ons in alles in de Heere Jezus geborgen weten.
Groet: Gelukkig kon de dienst met het oog op de opening winterwerk in de buitenlucht plaatsvinden, zoals we gepland hadden. Alle voorbereidingen zijn in dat opzicht niet voor  niets geweest. Voorbereidingen die gedragen zijn door gebeden. En gebeden zijn nooit voor niets. We danken onze God voor alles wat Hij geeft in de gemeente. Met hartelijke groet, Ds. Verkuil.

Jarig: Maandag 5 okt. hoopt mevr. J. Ruitenburg – Schep (Zijderveldselaan 11, 4122 GN) haar 91e verjaardag te gedenken. Gefeliciteerd met deze zeer hoge leeftijd. Een goede en fijne dag gewenst met allen die in liefde om u heen staan. Dankt God in al uw zegeningen, want: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. (Openb. 5 : 13b)
Jubileum: Dinsdag 6 okt. zijn ds. en mevr. Verkuil ( Kerkweg 2, 4122 GC) 25 jaar getrouwd. Gefeliciteerd met dit jubileum. De wegen die God voor mensen uitstippelt gaat niet altijd over rozen. Vaak komen we in situaties terecht die we niet willen; ook op die momenten mogen we weten dat God er bij is en de weg wijst vanuit Zijn Woord. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. (Kol. 3 : 16)
Gesprekskring: Op dinsdag 6 okt. komt de Gesprekskring weer bijeen in de kleine zaal  van het Kerkelijk Centrum. Aanvang 20.15 uur. Iedereen van harte welkom
Kerkdiensten: i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijdervel.nl  of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Verantwoording: De maand collecte van september van de diaconie is totaal € 475,48 Dit is inclusief overgemaakt per bank en via givt. Hartelijk dank voor deze collecten.

Agenda in het kort:
Maandag        5 okt.                           Catechisaties
Dinsdag          6 okt.                           Gesprekskring           
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.