PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Week 40 Week 40


Zondag 6 okt..
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          ds. M. van Dam                     Baarn
Zingen voor de dienst: vm. Ps. 44 : 1;  nm. Ps. 44 : 5
Kinderoppas:  Amanda Kemkes en Judith van der Lee
Collecten:  De eerste collecte is voor de diaconie; de tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang is er de maandelijkse Uitgangscollecte, deze is ook bestemd voor de kerk.

Bij de erediensten: In Filippenzen 3 vers 12-14 gebruikt Paulus sterke woorden om het leven van een christen duidelijk te maken; een leven dat gericht is op een doel. We leven in een maatschappij waarin mensen doelen stellen. Mag je dat ook in het geloof doen? En welke doelen mag je dan voor jezelf najagen?
Ziekte en zorg: In het UMC te Utrecht verblijft mevr. H. Bronkhorst – den Hartog, Zijderveldselaan 14(4122 GP). Opeens verblijf je dan in het ziekenhuis: we bidden u de nabijheid van God en Zijn genezing in uw leven. We dragen een ieder aan u en jou op die onze extra beden nodig hebben.
Catechese: Afgelopen maandag zijn dus de catechisaties begonnen voor dit seizoen. Het geld van de catechesebus is dit seizoen bestemd voor een project van de Gereformeerde Zendingsbond. Dat betreft een evangelisatieactie vanuit kerken in Mozambique. Verder lees ik op hun site: ‘Zeker in de binnenlanden zijn er veel mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. Honderden vrijwilligers in de Tete provincie zetten zich in om in de dorpen zieken te bezoeken, hen over God te vertellen en medische voorlichting te geven. Dit programma heet Chiyembekezo. Hierbij worden ca. 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. In Mozambique worden ook jongeren volop betrokken in het missionaire en diaconale werk vanuit Chiyembekezo. Het aankomende HGJB Diaconale Project zal hier ook over gaan en samen willen we ontdekken hoe jongeren daarin een eigen plek hebben.’
Ambtsdragersverkiezingen: In de kerkenraadsvergadering van 26 september j.l.. zijn de volgende dubbentallen opgesteld.  De dubbeltallen staan in alfabetische volgorde.
Aanstaande vacature Ouderling J. Meerkerk:
Dhr. M. C. v. Ballegooijen  Kerkweg 21; Dhr. H. v. Lagen Zijderveldselaan 30a
Vacature ouderling kerkrentmeester :
Dhr. A. Donker ’t Werfje 18; Dhr. C. v. d. Lee Diefdijk 23
Aanstaande vacature diaken: W.L. Kemkes:
Dhr. J. Blokland Krooshofstraat 28; Dhr. C.Hoiting ,t Werfje28
Aanstaande vacature diaken: G. Bruijnes
Dhr. G. Arendonk Achterkade 20; Dhr. C. v. d. Kraats Kortgerecht  84
De verkiezing is gepland op dinsdag 8 oktober om 20:00in het KC.
Na deze ambtsdragers verkiezing zal aansluitend een notabelen verkiezing worden gehouden er zijn 2 vacatures nl. Vacature H. Brouwer  en C. d. Gans is aftredend en niet herkiesbaar. We dragen deze verkiezingen op in uw gebed.
Open Doors-dag 2019: Deze dag die op zaterdag 9 november wordt gehouden draagt als thema: HOOP DOET LEVEN. Vorig jaar heeft dit op ons een indrukwekkende indruk achter gelaten, vandaar ook deze oproep in de Zaaier om met meerderen uit Zijderveld er naar toe te gaan. Samen om de vervolgde kerk staan, met elkaar zingen en bidden. Dit maakt van de Open Doors-dag een ontmoetingsdag vol hoop. Christenen uit het Midden – Oosten staan centraal deze dag. Het programma begint om 10 uur en is om 16 uur afgelopen.De toegang is gratis , wel moeten er vooraf online kaarten worden gereserveerd. Geef je snel op want…..vol is vol. We horen graag van U en jouw. Gaat u / jij mee?
Jaap en Corrie Blokland
2e kans kleding- en speelgoedbeurs: De beurs heeft netto €377,00 opgebracht. Dank aan de inbrengers en kopers. We hopen in maart 2020 weer een beurs te kunnen houden.
Groet, Anja, Anne-Marie, Astrid, Erica en Janny
Verantwoording: De diakoniecollecte voor september bedraagt €354,80 De Avondmaalscollecte voor Open Doors is €165,05 en de collecte werelddiaconaat  €227,85. Verder valt de opbrengst van de melkbus bij opening winterwerk te melden: €451,00. De opbrengst van de collecte tbv opening winterwerk was € 289,55. En er is een gift ontvangen voor de kerkradio van €50.
Agenda in het kort:
Maandag        7 okt.                           Catechisaties
Dinsdag          8 okt.                           Stemmingsvergadering
Woensdag      9 okt.                           Jongensclub
Donderdag      10 okt.                         Tienerclub
Tenslotte:  Met een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens mijn vrouw (met daarbij de dank aan hen die meeleefden met haar verjaardag),  ds. D. Verkuil

 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.