Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 40 WEEK 40
Zondag 10 okt.
9.30 u.            ds. G.C. Bergshoef                Scherpenzeel             Doopdienst   
18.30 u.          prop. R.P. Hoogenboom        Woerden

Zingen voor de dienst:    vm. Avondzang  Gez. 12 : 1 en 4;  nm.  Gez. 12 : 5 en 6
Kinderoppas:  Sanne van Duuren en Lotte Maaijen
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten:  Voor de tweede zondag op rij mag het doopformulier klinken. Loïs Kok zal dan in Gods verbond worden opgenomen. De Heilige Doop betuigt en verzegelt ons  de afwassing van de zonden door Jezus Christus (Hand. 22:16). Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Mt. 28:19)……. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Indrukwekkend, dat God een eeuwig verbond met ons en onze kinderen sluit. Goede en gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: Voor zover bekend ligt er niemand in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen en verdriet zijn. Soms wel grote zorgen. Laten we elkaar in de gebeden niet vergeten en de nood en zorgen brengen aan de troon der genade. God weet van onze zorgen en verdriet. Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen. (Ps. 38 : 10)
Jarig: Donderdag 14 okt. hoopt dhr. A. van Ochten (Kerkweg 25, 4122 GB) 83 jaar te worden. Gefeliciteerd met deze dag en een goed nieuw levensjaar gewenst.  Dankt met heel uw hart den Heer, en geef blijmoedig  Hem de lof en eer.
Jubileum: Zaterdag 16 okt. hopen Leo en Corrie van der Zeijden – het Lam, (Graaf Huibertlaan 35, 4121 EN  Everdingen 40 jaar getrouwd te zijn. Een mijlpaal om dankbaar naar uit te zien. Gefeliciteerd met deze dag en ook allen die in liefde en dankbaarheid om jullie heen staan. Dankt God met Ps. 145 : 3 voor al Zijn goedheid aan jullie bewezen, want: De Heer is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.
Kerkradio: Dinsdag 12 okt. kunnen u en jullie weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. en wordt ingevuld met psalmen en geestelijke liederen.
Ambtsdragersverkiezingen: In de Kerkenraadsvergadering van 30 september zijn de volgende dubbeltallen opgesteld de namen staan in alfabetische volgorde.
Voor de a.s. vacature ouderling F. Kool:   H. (Henk)  van Lagen (Z’laan 30a) en J. (Jaco) Meerkerk (Z’laan 22).
Voor de a.s. vacature oud.-kerkrentmeester J.A. Donker: W.L. (Wim) Kemkes (Kerkweg 37) en  H.J. (Winand) Maaijen (Dorpsweg 18).
Voor de a.s. vacature oud.-kerkrentmeester D.A. de Leeuw: A.A. (Arthur) Burggraaf (Bickelenberg 3) en C. (Cees) van der Lee (Diefdijk 23)
Voor de a.s. vacature diaken H.T. Oskam: G. (Gerrit) Arendonk (Achterkade 20) en J.W. (Joost) de Groot (Hendrik van Nassaustr. 23, Leerdam)
De stemmingsvergadering is op dinsdag 12 oktober a.s. om 20:00 uur in het K.C. Na de ambtsdragersverkiezing zal aansluitend de notabelverkiezing plaatsvinden.
Zaaier: De volgende Zaaier is voor 2 weken. Graag de kopij aanleveren voor maandagavond 20.00 u.
Crèche: Nu de kerkdiensten weer normaler kunnen worden ingevuld, zullen we ook het rooster voor de crèche weer oppakken. Vanaf aanstaande zondag is er iedere zondagochtend de mogelijkheid om uw kinderen naar de crèche te brengen. Degenen die staan ingeroosterd als crècheoppasser vragen we om volgens rooster aanwezig te zijn. Wanneer je verhinderd bent om op te passen,  dan graag zelf ruilen.
Open Jeugd Werk:  Aan alle jongens en meiden(12 t/m 15 jaar),  ouders en verzorgers. Na lang nadenken, wikken en wegen is besloten om te stoppen met het organiseren van de OJW avonden. Afgelopen jaar stond in het teken van corona, maar voor die tijd merkten we al dat de opkomst naar de OJW avonden zeer laag was. OJW was in het leven geroepen om een ontmoeting te bieden voor alle jongeren. De jeugd die nog wel kwam bezocht de tienerclub en hebben zo hun mogelijkheid van ontmoeting op de clubavonden.
Hartelijke groet, namens alle vrijwilligers OJW,  Janny van Duuren
1,5 meter afstand in de kerk: Men hoeft zich in de kerk niet meer verplicht aan de 1,5 meter regel te houden. Wel wordt geadviseerd passende afstand te bewaren. Zo te zien zit men toch weer graag dicht bij elkaar. We vangen echter ook signalen op dat mensen zich ongemakkelijk voelen bij deze situatie. Als u wel graag naar de kerk komt, maar u voelt zich nu ongemakkelijk, dan vragen wij u contact op te nemen met de koster Arie Donker. We kunnen dan zorgen voor een passende oplossing voor de mensen die wel graag afstand bewaren.
Verantwoording: Tijdens het bezorgen van Lichtspoor is door Maaike van Zuilen € 10,= ontvangen.   De diaconiecollecten van de maand september bedragen € 573,35.
De weekcollecten voor de kerk over de maand september bedragen totaal  € 1296,95. In dit bedrag zijn inbegrepen: de uitgangscollecte van 5 september; de bedragen die in de kerk zijn ontvangen en de bedragen die via de bank zijn binnengekomen.  Hartelijk dank voor deze gaven en collecten.
Agenda in het kort:
Maandag        11 okt              Catechisaties
Dinsdag          12 okt.             Kerkradio / Stemmingsvergadering
Tenslotte:  
                            Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-07-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-08-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 13-08-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 18-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-08-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 01-09-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.