Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
WEEK 41-42 WEEK 41-42
Zondag 17 okt.
9.30 u.            ds.  A. Naijen                         Andel
18.30 u.          ds. J. de Jong                        Nijkerk                Doopdienst

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 1 : 4;  nm.  Ps. 1 : 2
Kinderoppas:  Denise Burggraaf en Thirza van de Kraats
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor de I.Z.B.
 De I.Z.B. helpt kerkelijke gemeenten en gemeenteleden met zendings- en evangelisatiewerk binnen Nederland.

Zondag 24 okt.
9.30 u.            ds. F. Roest                           Zeist
18.30 u.          ds. G. Boer                             Rhenen

Zingen voor de dienst:    vm. Ps. 2 : 4;  nm.  Ps. 2 : 7
Kinderoppas:  Esther Kool en Janine Bruijnes
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.

De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
U kunt uw financiële bijdrage ook leveren aan onze gemeente en het diaconale werk door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.
Bij de erediensten:  Zondagavond mag voor de derde zondag op rij het doopformulier klinken. Julian Adrianus Lam zal dan het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen.
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt….. Geweldig om opgenomen te worden in Gods verbond en erfgenaam van Hem te mogen zijn. Rijke en gezegende diensten gewenst.
Ziekte en zorg: We denken aan allen die met moeite, zorgen en verdriet te maken hebben. In deze gebroken wereld komen moeite en verdriet steeds terug. Bid voor elkaar, zodat we als een warme deken rondom elkaar heen staan.
Jarig: Vrijdag 22 okt. hoopt dhr. E. Vink (Dorpsweg 42, 4122 GH) de leeftijd van 82 jaar te bereiken. Gefeliciteerd met deze dag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst. Zing in dankbaarheid voor de Heere, want: Uw naam zal door mijn psalmgezangen, O Allerhoogste, lof ontvangen.
Jubileum: Zaterdag 23 okt. hopen Arie en Anja Donker – Oskam, (`t Werfje 18, 4122 GT) 40 jaar getrouwd te zijn. Een huwelijksleven waarin veel rouw en verdriet is geweest, maar ook vreugde en blijdschap. Hierin hebben jullie Gods aanwezigheid en trouw mogen ervaren. Op verschillende manieren mogen jullie dienstbaar zijn in de gemeente, wat zeer gewaardeerd wordt. Gefeliciteerd met dit jubileum. Dankt God met Ps. 84: Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Gebedskring: Maandag 18 okt. komt de Gebedskring bijeen om 20.00 u. in de consistorie. We mogen danken voor al het goede dat we ontvangen en samen bidden voor personen en de noden wereldwijd.
Bijbelkring: Woensdag 27 okt. de avond van de Bijbelkring. We behandelen dit seizoen het boekje van ds. H.J. van der Veen: “In gesprek”. Bijbelstudie over ontmoetingen met Jezus. We beginnen de Bijbelstudie avond om 20.00 u. in het K.C.
Ouderenmiddag: Dinsdag 19 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten in het K.C.  De koffie/thee staat vanaf 14.15 uur klaar  en we beginnen de middag om 14.30 uur met een opening rondom de Bijbel. Daarna gaan we creatief aan de slag en gaat iedereen met een mooi herfststukje naar huis. Opgeven vóór 16 oktober bij Attie v.d. Kraats Tel. 06-16948223
Kerkradio: Dinsdag 26 okt. is er om 19.30 u. weer een uitzending van de Kerkradio. Tijdens deze uitzending zal oud. Floor Kool de meditatie verzorgen.
Vrouwenkring: We willen u en jou weer uitnodigen voor de vrouwenkring op D.V. woensdagochtend 20 oktober om 10.00 uur in Kerkelijk Centrum ‘De Oude School. Om 9.45 uur staat de koffie klaar. Deze keer willen we met elkaar nadenken en praten over Psalm 42 en 43. Met als thema: ’Waar is God? Voordat we de Bijbel openslaan bij deze Psalmen, is er tijd voor elkaar en zingen we een aantal liederen. Om 12.00 uur willen we de ochtend afsluiten. Weet u/je welkom.
Kerkenraadsvergadering: Donderdag 21 okt. vergadert de kerkenraad. Laten we biddend om de broeders heen staan; zodat ze met wijsheid en inzicht bekleed worden om leiding te mogen geven aan de gemeente.
Ambtsdragersverkiezingen: Tijdens de stemmingsvergadering van 12 okt. zijn de volgende broeders verkozen:
Voor de a.s. vacature ouderling F. Kool:   J. (Jaco) Meerkerk (Z’laan 22, 4122 GP).
Voor de a.s. vacature oud.-kerkrentmeester J.A. Donker:  H.J. (Winand) Maaijen (Dorpsweg 18, 4122 GG).
Voor de a.s. vacature oud.-kerkrentmeester D.A. de Leeuw: A.A. (Arthur) Burggraaf (Bickelenberg 3, 4122 GW)
Voor de a.s. vacature diaken H.T. Oskam: J.W. (Joost) de Groot (Hendrik van Nassaustr. 23 4141 JH Leerdam)
Bij de verkiezing van notabelen zijn verkozen:
In de a.s. vacature G. het Lam is verkozen: D. (Dirk) Sterk, (Middelkoop 50, 4245 TV Leerbroek)
In de a.s. vacature W. van Duuren is verkozen: C. (Cor) de Gans, (Gr. Huibertlaan 41a, 4121 EN  Everdingen)
De verkozenen van beide stemmingen hebben hun verkiezing in overweging en moeten uiterlijk 19 okt. hun beslissing kenbaar maken.
We mogen bidden, dat de verkozen broeders hun verkiezing mogen aanvaarden en op deze wijze dienstbaar mogen zijn in Gods koninkrijk.
1,5 meter afstand in de kerk: Men hoeft zich in de kerk niet meer verplicht aan de 1,5 meter regel te houden. Wel wordt geadviseerd passende afstand te bewaren. Zo te zien zit men toch weer graag dicht bij elkaar. We vangen echter ook signalen op dat mensen zich ongemakkelijk voelen bij deze situatie. Als u wel graag naar de kerk komt, maar u voelt zich nu ongemakkelijk, dan vragen wij u contact op te nemen met de koster Arie Donker. We kunnen dan zorgen voor een passende oplossing voor de mensen die wel graag afstand bewaren.
Verantwoording: Door de ouderlingen F. Kool en A. Lam is tijdens huisbezoek een gift van € 50,-  ontvangen en door ouderling B. de Jong is tijdens bezoek een gift van € 50,-  en een gift van € 20,-  ontvangen. Alle drie de giften zijn bestemd voor de kerk. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zondag           17 okt.             Jeugdvereniging
Maandag        18 okt.             Gebedskring
Dinsdag          19 okt.             Ouderenmiddag / Belijdeniscatechisatie
Woensdag      20 okt.             Vrouwenkring
Donderdag     21 okt.             Kerkenraadsvergadering
Maandag        25 okt.             Catechisatie
Dinsdag          26 okt              Belijdeniscatechisatie / Kerkradio
Woensdag      27 okt.             Jongensclub / Bijbelkring
Donderdag      28 okt.             Tienerclub
Tenslotte:            Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst
 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 14-04-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 16-04-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 12-05-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 13-05-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 19-05-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.