PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 39 WEEK 39
Zondag 20 sept.              
9.30 u.            prop. P. van de Schee           Hoevelaken
15.00 u.          ds. D. Verkuil              Openluchtdienst  Opening Winterwerk
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 97 : 1;  Openluchtdienst: liturgie
Kinderoppas:  Anita Middelkoop; Aquilo Fokker en Jasper de Leeuw.
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie deze is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor de kerk. Tijdens de openluchtdienst is er 1 collecte welke bestemd is voor de kosten van de openluchtdienst en het plaatselijk jeugdwerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten:  Zondag staat de dienst in het teken van opening winterwerk. ‘Goed om te horen’ is het thema dat de HGJB ons aanreikt. Het Bijbelgedeelte is 1 Samuël 3. Dwars door alle omstandigheden heen gaat de HEERE door met Zijn werk. Waarvoor hij Samuël inschakelt. Bijzonder om te horen hoe God Zijn plan volbrengt. Toen en nu. Wie Hij daarvoor nu inschakelt? Goed om te horen hoe Hij daarvoor u, jou en mij wilt gebruiken. We zien uit naar een rijke dienst – buiten of binnen – om Hem te dienen met heel ons hart.
Ziekte en zorg: Vertrouwen, houvast, overgave: kostbare werkelijkheden in tijden van moeite en zorg. God werkt het in ons hart door middel van het gebed. Roep dan onze Heere Jezus aan Die nabij kan zijn zoals niemand anders. Desiree Kool, Krooshofstraat 24 (4122GL) is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis waar we heel dankbaar voor zijn.
Bijbelkring: De eerste keer dat we bij elkaar hopen te komen is 14 oktober. Dit duurt nog even, maar dan kunt u en jij er alvast rekening mee houden.
Tenslotte: We hopen de draad van het winterwerk weer zo goed mogelijk op te pakken na het abrupte einde in maart dit jaar. Het vraagt aanpassingen, maar dat hebben we er graag voor over. Want de onderlinge ontmoeting hoort er echt bij, zo voelen we dat toch wel met elkaar. Met een hartelijke groet,  Ds. Verkuil

Jarig: Dinsdag 29 sept. hoopt dhr. T. Kers (Krooshofstraat 47, 4122 GK) 80 jaar te worden. De leeftijd van de zeer sterken. Gefeliciteerd met deze leeftijd. We wensen u een goede en een fijne dag toe met allen die in liefde rondom je heen staan en een gezegend nieuw levens jaar. Ga ook in dit nieuwe levensjaar met God en Hij zal met je zijn.
Kerkradio: Dinsdag 29 sept. is er om 19.30 u. weer een uitzending van de Kerkradio. De meditatie zal die avond verzorgd worden door ouderling Marcel van Ballegooijen.
Openluchtdienst:  Op D.V. zondag 27 september wordt om 15.00 uur op het plein voor “De Krooshof” een openluchtdienst gehouden welke in het teken staat van opening winterwerk 2020-2021. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de kerk en ontvangt u via een flyer welke huis- aan-huis is bezorgd. U bent allen van harte welkom, maar opgeven is verplicht; dit gebeurd op dezelfde manier zoals u gewend bent bij uw opgave voor de kerkdiensten. Bij slechte weersomstandigheden dient u de website of het informatiebord bij de kerk in de gaten te houden.
Vanwege de afsluiting van de provinciale weg het komend weekend waarbij het doorgaande verkeer mogelijk door het dorp geleid zal worden, wordt iedereen gevraagd om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen; als u toch met de auto komt om dan niet langs de Dorpsweg te parkeren, maar op het terrein bij de fam. Kok, Dorpsweg 8.
Ouderen van de gemeente: We denken aan de ouderen van de gemeente die elders wonen of verblijven:  In Zorgcentrum  “Huis ter Leede”  te  Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam, kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Dhr. J.H. Kemkes, Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam
In zorgcentrum “de Geinsehof” te Nieuwegein:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries, Vuurscheschans 75/77, 3432TX Nieuwegein,
Afd. revalidatie kamer 34
Een kaartje of een teken van meeleven wordt zeer gewaardeerd. Dit geldt ook voor de ouderen en zieken die binnen onze gemeentegrens wonen. Laten we hen niet vergeten.
Vrouwenkring:  In deze vreemde tijd is het fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten op de vrouwenkring. (uiteraard volgens de regels, in de grote zaal)
Dit seizoen gaan we  nadenken over een aantal psalmen. De eerste is psalm 115. Wie of wat vind jij het belangrijkste in je leven?
Wees welkom ,ook al ben je nog nooit geweest. Woensdag 30 september, 9.45 uur koffie!
Open Jeugd Werk:  Rectificatie adres: De BBQ wordt 2 oktober gehouden bij de fam. De Leeuw, Vogelenzangseweg 11 te Hagestein. Alle jeugd van 12 t/m 15 jaar zijn van harte welkom. Opgeven kan t/m maandag 28 sept. via w.vanduuren@kpnplanet.nl of 06-36577511. Hartelijke groeten, Anneke en Janny.
Catechese 2020 – 2021: De kerkenraad heeft mij gevraagd of ik de komende tijd weer op maandagavond naar Zijderveld wil komen om met jullie catechese te houden. Omdat het vorige seizoen goed bevallen is, kon ik eigenlijk niet anders dan toestemmen. Het was erg jammer dat we in het voorjaar heel abrupt moesten afbreken. Nu is er gelukkig weer ruimte om elkaar te ontmoeten, zij het op 1,5 meter. We willen dit seizoen starten met een voor jullie nieuwe methode. FOLLOW ME! Het is een methode van de HGJB. Deze methode is wat interactiever en geeft meer mogelijkheden voor verschillende werkvormen. Ook zijn er korte filmpjes om het onderwerp van de avond te introduceren. Ik hoop dat jullie het fijn vinden. Verder blijven gesprek en jullie eigen vragen volledig in beeld.
Maandagavond 28 september beginnen we.
De groep van 12- ongeveer 15 jaar is van 19.00 uur – 19.45 uur. Deze groep noemen we vanaf nu Follow Me.
De groep vanaf ongeveer 16 jaar is van 20.00 uur – 20.45 uur en noemen we vanaf nu Follow Me Next.
Ben je rond de 15-16 jaar dan mag je dus zelf kiezen welke groep je het meeste aanspreekt.
We moeten door corona wel een aantal extra maatregelen in acht nemen: Handen desinfecteren bij binnenkomst - daarvoor zijn flesjes beschikbaar. En de eerste groep moet bij het verlaten van de zaal hun plaats met een desinfecteer doekje schoonmaken. Verder houden we de 1,5 meter regel in acht.
We hopen elkaar de komende tijd te ontmoeten om te leren ons vertrouwen te stellen op de beloften van God en Jezus te volgen in ons leven.    Rook Verkaik
Kerkdiensten:. I.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn.  Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Verantwoording: Ds. J.de Jong heeft tijdens bezoek een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerk. De avondmaalcollecte, bestemd voor Open Doors, heeft € 159,70 opgebracht. Hartelijk dank voor deze financiële bijdragen.
Agenda in het kort:
Zondag           27 sept.                       Openluchtdienst
Maandag        28 sept.                       Catechisaties
Dinsdag          29 sept.                       Kerkradio
Woensdag      30 sept.                       Vrouwenkring
Vrijdag            2 okt.                           Open Jeugd Werk     
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.