PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 38 WEEK 38
Zondag 20 sept.              
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          ds. H.L. Versluis                    Wageningen
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 96 : 1; nm. Ps. 96 : 9.
Kinderoppas:  Marieke Kemkes en Marlinde van Eck
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is de Avondmaalscollecte, deze is bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: We kennen de zinsnede uit het formulier: ‘Bovendien is het door die Geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden…’ Daar kun je allerlei gedachten bij hebben. Daar bovenuit gaat om met het oog op deze broederlijke liefde door de Geest bij de hand genomen te worden. Dat gebeurt zondagmorgen terwijl we toeleven naar het Avondmaal. In 1 Petrus 1:22 staan heerlijke woorden met daarmee verbonden een machtige werkelijkheid die deel uit gaat maken van ons leven waar wij ons gewonnen geven aan het kostbaar bloed van Christus. Broederliefde, zo schrijft Petrus. Ja, de opstellers van het formulier hebben maar niet een vrome wens opgeschreven. Denk er al eens over na wat het kostbaar bloed van Christus allemaal in uw leven heeft uitgewerkt; ook broederliefde?
Ziekte en zorg: In het UMC (Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht. Afd. A2, kamer 5)  verblijft Mardine Kortlever-Sleeuwenhoek. In het Anthoniusziekenhuis te Nieuwegein verblijft Desiree Kool, Krooshofstraat 24 (4122GL). Laten we biddend om deze gemeenteleden heen staan. Opdat onze God en Vader hen door onze gebeden heen nabij is.
Groet: In het genoemde vers uit 1 Petrus gaat het o.a. ook over gehoorzaamheid aan de waarheid. Laten we eerlijk zijn, dat klinkt ons best streng in de oren, westerse christenen anno 2020.
Gehoorzaamheid aan de waarheid…overweeg het eens. Ons geloof heeft het bitterhard nodig steeds weer vanuit Gods Woord gevoed te worden. En niet door wat wij met elkaar zoal ergens van vinden.  Met een hartelijke groet, ds. Verkuil.

Jarig: Vrijdag 25 sept. hoopt dhr. J.H. Kemkes (Lingesteynplantsoen 73, 4141GJ  Leerdam) zijn 88e verjaardag te gedenken. Gefeliciteerd met deze dag. We wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe. Looft God, zoals we lezen in 1 Kron. 16, want ook in hoge ouderdom mogen we de HEERE loven voor Zijn goedertierenheid die voor eeuwig is.
Gebedskring: Maandag 21 sept. komt de Gebedskring bijeen, de eerste keer in het nieuwe seizoen, om samen God te danken voor Zijn goedheid en te bidden voor de noden van personen in de gemeente en wereldwijd. De Gebedskring begint om 20.00 u. in de kerkenraadskamer. Willen u en jullie deelnemen aan de Gebedskring, van harte welkom.
Viering Heilig Avondmaal: In verband met de coronamaatregelen zal het Heilig Avondmaal op D.V. 20 september in aangepaste vorm worden gevierd. Gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen vieren, zullen dat doen vanuit de bank waarin zij op dat moment zitten. Het zal dus als het ware 1 tafel zijn. Het brood en de wijn zullen in de banken klaar staan.
In verband met het maximaal toelaatbare aantal gemeenteleden zal in de avonddienst nogmaals het Heilig Avondmaal gevierd worden en zal er dus een voortzetting en dankzeggingsdienst zijn. Er kan op de inmiddels bekende manier aangemeld worden.
Openluchtdienst:  Op D.V. zondag 27 september wordt om 15.00 uur op het plein voor “De Krooshof” een openluchtdienst gehouden welke in het teken staat van opening winterwerk 2020-2021. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de kerk en ontvangt u via een flyer welke huis- aan-huis wordt bezorgd. U bent allen van harte welkom, maar opgeven is verplicht; dit gebeurd op dezelfde manier zoals u gewend bent bij uw opgave voor de kerkdiensten. Bij slechte weersomstandigheden dient u de website of het informatiebord bij de kerk in de gaten te houden.
Open Jeugd Werk:  Ha jongens en meiden van 12-15 jaar.  De eerste avond van het Open Jeugdwerk is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen strand wandelen maar een gezellige BBQ. Daarom nodigen we jullie van harte uit op vrijdag 2 okt.  voor deze BBQ. Kom je ook en neem je vrienden en vriendinnen mee? Opgeven kan t/m maandag 28 sept. bij Janny van Duuren, 06 36577511/ w.vanduuren@kpnplanet.nl  Kosten zijn € 5.- per persoon. Je bent welkom om 19.00 uur aan de Vogelenzangseweg 11 te Hagestein en we hopen tussen 21.00 en 21.30 uur de avond af te sluiten.  Groeten Janny en Anneke
Informatieboekje. Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 26 september a.s.  kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren omdat wij daarna nog een redactievergadering  moeten houden.  Bij voorbaat onze hartelijke dank.     De redactie.
Solidariteitskas:  Van maandag 21 t/m zaterdag 26 september kunt u de notabelen en kerkrentmeesters weer bij u aan de deur verwachten voor het ophalen van de solidariteitskas. De € 10 komt voor de helft ten goede aan onze eigen gemeente. De andere helft gaat naar de PKN, waarmee andere gemeenten ondersteund kunnen worden.
Kerkdiensten:. I.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn.  Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Met ingang van zondag 26 juli krijgen de jongeren van 12 t/m 25 jaar, om de 14 dagen, voorrang tijdens de avonddienst. (uiteraard dienen ook zij zich aan te melden)   De kerkenraad wil deze groep jongeren de ruimte geven elkaar te blijven ontmoeten in de kerk en ze zo betrokken te laten blijven bij de gemeente.    Naast de jongeren zullen er ook ouderen worden toegelaten om het getal 60 in de kerk vol te krijgen.
Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn voor de kerkdiensten zullen gemeenteleden telefonisch benaderd worden om de diensten te bezoeken. 
Verantwoording: De collecte van zondag 13 sept. bestemd voor het wereld diaconaat is € 108,70. Het verjaardagsfonds over de maanden juli en augustus 2020  heeft het totaalbedrag van € 431,50 opgebracht. Dit bedrag is incl. de  bedragen die via de bank zijn ontvangen. Specificatie: 1x € 0,50; 6x € 5,00; 1x € 8,00; 8x € 10,00; 1x € 11,00; 2x € 16,00; 2x € 20,00; 2x € 25,00; 1x € 30,00 en 3x € 50,00. Door ds. Verkuil is een gift van € 10,= ontvangen voor het orgelfonds.  Voor deze collecten en gaven hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Maandag        21 sept.                       Gebedskring
Maandag/Zaterdag     21/26 sept.      Solidariteitskas
Zondag           27 sept.                       Openluchtdienst
Vrijdag            2 okt.                           Open Jeugd Werk     
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.