PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Week 38 Week 38
WEEK  38


Zondag 22 sept.
9.30 u.            ds. D. Verkuil                         Opening Winterwerk
18.30 u.          ds. S.J. Verheij                       Barneveld
Zingen voor de dienst: vm. Themalied;  nm. Ps. 42 : 5
Kinderoppas:  Anita Middelkoop en Aquilo Fokker
Collecten:  De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming het plaatselijk jeugdwerk; de tweede collecte is voor de kerk.
Bij de erediensten: Nehemia is zeer begaan met Gods werk en met de eer van Zijn Naam. Zo komt deze man naar ons toe vanuit Nehemia 1 en 2. Zondagmorgen tijdens de opening van het winterwerk lezen we Nehemia 2: 11-20. Het thema dat daarbij door de HGJB is aangereikt luidt: ‘Kom, doe mee!’ In deze oproep klinkt de gelovige bewogenheid van een Nehemia in door. Hij kan het niet langer aanzien hoe het in die tijd zichtbare teken van Gods aanwezigheid op deze aarde – Jeruzalem en haar muren – er zo aangrijpend bij ligt. God woont nu onder Zijn volk over heel deze aarde verspreid; zo wordt Hij ook zichtbaar in Zijn gemeente hier in Zijderveld. Hoe bewogen zijn we met dit stukje ‘zichtbaarheid van God?’
Kom, doe mee: leef voor Hem, dien Hem en zet u vanuit dit levend geloof in voor Zijn gemeente.
Jarig: Dinsdag 24 sept. wordt Tina van Wijk – van Bezooijen ( Bickelenberg 6, 4122 GW) 76 jaar. Woensdag 25 sept. is het de verjaardag van Jan Kemkes (Lingesteynplantsoen 73, 4141 GJ  Leerdam) hij hoopt dan 87 jaar te worden. Ook via deze weg worden jullie gefeliciteerd. Beide jarigen een goed nieuw levensjaar gewenst.
Catechese: De komende tijd gaan de catechisaties gegeven worden door kerkelijk werker dhr. R. Verkaik. Dit gebeurt net als anders op maandagavond, alleen de tijden zijn iets veranderd. Om zeven uur is er de eerste groep van 12 – 15 jaar. De tweede groep van 16+ begint om acht uur. Ik geef zelf te zijner tijd belijdeniscatechese. Wie daarvoor belangstelling heeft: neem dan contact met mij op.
Bijbelkring: Voor woensdagavond 25 september staat de eerste Bijbelkring van dit seizoen gepland. Hopelijk zijn we met weer zo’n mooie groep gemeenteleden bij elkaar als we het vorig seizoen ook bijeen kwamen. Weet u en jij je welkom om 20.15 uur in het K.C. Zoals u ziet is het voornemen om een kwartier later te beginnen; daarmee scheppen we de mogelijkheid voor anderen om ook aanwezig te kunnen zijn.
Ambtsdragersverkiezingen:  Aan het einde van 2019 ontstaan volgens het rooster de volgende mutaties in de kerkenraad:   Aftredend en herkiesbaar : Ouderling B. d. Jong; ouderling-kerkrentmeester  A. v. Herk en diaken G. Bruijnes. G. Bruijnes stelt zich niet herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar : ouderling J. Meerkerk en diaken W.L. Kemkes. Ook is er een vacature voor ouderling-kerkrentmeester i.v.m. het vertrek van A. v.d. Kraats.          De kerkenraad roept de gemeente op om namen in te dienen van mannelijke lidmaten  welke in aanmerking komen voor deze vacatures.
Wanneer voor ouderling B. d. Jong  en ouderling-kerkrentmeester A. v. Herk geen tegen kandidaten worden ingediend worden zij als herkozen beschouwd.
Achter in de kerk kunt u een formulier meenemen om namen in te vullen.
Tot en met dinsdag 24 september kunt u namen indienen bij de scriba F. Kool, Dorpsweg 40,  4122 GG Zijderveld.    De stemmingsvergadering is op dinsdag 8 oktober.
O(pen) J(eugd) W(erk): Ha jongens en meiden van 12-15 jaar. De school is al weer een aantal weken begonnen, hoog tijd dus voor ontspanning. 5 okt gaan we met elkaar gaan strandwandelen. Ga je mee? Opgeven kan tot 2 okt bij Anneke.de.leeuw@gmail.com, 06 50991160. Graag met een chauffeur. Kosten zijn €5.- per persoon. We verzamelen om 18.30 uur bij het KC van Hagestein en hopen daar om 23.00 uur weer terug te zijn. Denk aan warme kleding en een zaklamp!
2e Kans kleding- en speelgoedbeurs: Op zaterdag 28 september wordt de 2e kans beurs gehouden van 09.30 - 11.30 uur In Kerkelijk Centrum “de Oude School” .  Verkoop van kinder- en tienerkleding (herfst/winter, vanaf maat 80) speelgoed en baby-artikelen. Nieuw in onze collectie: (jong-)volwassenen kleding (tot ca. 50 jaar)  Kom, kijk en koop. De opbrengst is: 50% voor de inbrenger en 50% voor de chr. jeugdclubs Zijderveld.   Voor Informatie over en/of aanmelding van verkoop van kleding/speelgoed kunt u t/m woensdag 25 september contact opnemen met: Anne-Marie Meerkerk 0345-502125/ kledingbeurszijderveld@hotmail.com
Informatieboekje: Begin oktober  willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 28 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren daar anders onze planning in de knoop komt. Bij voorbaat hartelijk dank.          De redactie.
Verantwoording:  Het verjaardagsfonds over de maanden juli en augustus 2019  heeft het totaalbedrag van € 634,24 opgebracht. Specificatie: 1x € 0,50; 1x € 1,00; 1x € 1,14; 3x € 2,00; 1x € 4,60; 15x € 5,00;  1x € 6,00; 1x € 7,00; 2x € 8,00; 13x € 10,00; 1x € 15,00; 2x € 16,00; 4x € 20,00; 1x € 24,00; 1x € 26,00; 1x € 30,00; 1x € 32,00; 1x € 48,00  en 2x € 50,00.  Voor al uw bijdragen hartelijk dank.
Agenda in het kort:
Zaterdag/Zondag        21/22sept.                   Opening winterwerk
Zaterdag                     28 sept.                      2e kans kleding- en speelgoedbeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                     9.30 u.- 11.30 u. K.C. “De Oude School”
Tenslotte: We maken ons weer op voor een nieuw seizoen waarin we op allerlei manieren samen komen rondom Gods Woord. We doen dit omdat we geloven dat de Heere op deze wijze in onze harten wil werken. We zien uit naar Zijn werk onder ons zoals dat openbaar komt in geloof, in volharding, in overgave van ons hart, in…ja, Zijn werk kan niet verborgen blijven.  Met een hartelijke groet,  ds. Verkuil

 
terug
 
 

Gebedskring, afgelast i.v.m. Corona
datum en tijdstip 18-01-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 20-01-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 03-02-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 10-02-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-02-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-02-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-02-2021 om 20.15 u.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.