Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
 
Week 38 Week 38

Zondag 26 sept.
9.30 u.            prop. J. Speksnijder               Gouda     
18.30 u.          ds.  F. Maaijen                       Zwijndrecht

Zingen voor de dienst:    vm. Twaalf artikelen des geloofs  Gez. 7 : 1;  nm.  Gez. 7 : 4
Kinderoppas:  Jantine Sterk en Myrthe Hogenhout
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie.  De tweede collecte is voor de kerk.


De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie.

Bij de erediensten: We hoorden zondag hoe we onze talenten kunnen en mogen inzetten  in Gods koninkrijk. Ieder heeft een eigen kwaliteit; net zoals het gereedschap van de meubelmaker z`n eigen functie heeft. Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn, toch deel uitmaken voor onze hemelse Vader als een bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig. Zo mogen we bezig zijn en functioneren uit de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Ziekte en zorg: Mevr. Ria Bonouvrié – de Leeuw (Dorpsweg 14, 4122 GG) is weer thuis gekomen in haar vertrouwde omgeving. Zij zal thuis blijven in afwachting van verdere behandeling. Zo mag er blijdschap zijn voor haar en haar gezin, maar ook voor andere gemeenteleden die blij en dankbaar zijn. We denken aan en bidden voor allen die met zorgen, verdriet en moeite te maken hebben. We mogen God danken voor alle fijne dingen, maar ook zorgen en verdriet mogen we delen met Hem, die alle tranen wissen zal.
Jarig: Woensdag 29 sept hoopt dhr. T. Kers (Lentehof 23, 4122 GZ) 81 jaar te worden. gefeliciteerd met deze dag en een gezond nieuw levensjaar met allen die in liefde rondom je heen staan.
Gemeenteleden die elders wonen  of verblijven:                  
In zorgcentrum "Huis ter Leede" in Leerdam:
Mevr. T.  Oskam – Klijn, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam, kamer 309 bakboord.
Mevr.  J. Sleeuwenhoek – den Braber, Eiland 112, 4143 EV Leerdam.
In zorgcentrum “Lingestein “ te Leerdam:
Mevr. P.H. Kemkes – de Vries,  Lingesteynplantsoen 87,  4141 GJ  Leerdam. Een kaartje of welk teken van meeleven wordt zeer gewaardeerd. Dat geldt ook voor de ouderen binnen onze gemeente grenzen.
Ouderenmiddag: We gaan de ouderenmiddag weer live beginnen op D.V. 28 september om 15.00 uur. Deze eerste bijeenkomst luisteren we naar een meditatie en zingen we samen een paar psalmen en/of liederen; we drinken koffie, praten gezellig bij en spelen gezelschapsspellen en sluiten de middag af met een pannenkoeken maaltijd. We hopen op een fijne ontmoeting met elkaar. Vervoer kan worden geregeld. Hartelijk welkom!    Opgeven bij Attie v.d. Kraats tel: 0345-641365
Kerkradio: Dinsdag 28 sept. kunnen u en jullie luisteren naar een uitzending van de Kerkradio. De uitzending begint om 19.30 u. en de meditatie wordt die avond verzorgt door oud. Jos Lam.
Jeugdvereniging:  Wij zijn op zoek naar iemand die mee wil helpen bij het organiseren van de jeugdvereniging! Graag met God, geloof, actualiteiten en jeugd bezig? Dan is dit wat voor u/jou!! Benieuwd wat het inhoudt? Neem gerust (ook voor vragen) contact op met Carolien (06-81567164).
Een handvol koren: Als zendings- en evangelisatiecommissie gaan  we u binnenkort benaderen om ook dit jaar het dagboekje een Handvol Koren te bestellen. Het is dit jaar ook mogelijk om het boekje  telefonisch te bestellen. Dit kan dan doorgegeven worden aan Esther Lukassen tel. 0610650049
Vier goede redenen om het dagboekje te (ver)kopen:
  1. Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.
  2. De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.
  3. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.
  4.  Met een oplage van 39.500 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte  dagboek van Nederland. 
Ambtsdragersverkiezingen: Aan het einde van 2021 ontstaan volgens het rooster de volgende mutaties in de kerkenraad
  • Aftredend en herkiesbaar :          Ouderling A. Lam
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Ouderling: F. Kool
                  Ouderling Kerkrentmeester:       D.A. de Leeuw  en A. Donker
                                               Diaken:           H.T. Oskam
De kerkenraad roept de gemeente op om namen in te dienen van mannelijke lidmaten  welke in aanmerking komen voor de vacatures.
Als voor ouderling A. Lam geen tegen kandidaten worden ingediend zal hij als herkozen  beschouwd.
De stemmingsvergadering is op dinsdag 12 oktober.
Achterin de kerk kunt u een formulier meenemen om namen in te vullen.
Tot en met dinsdag 28 september kunt u namen indienen bij:
de scriba : F. Kool, Dorpsweg 40,  4122 GG Zijderveld
Informatieboekje. Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 25 september a.s. kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren omdat wij daarna nog een redactievergadering  moeten houden.  Bij voorbaat onze hartelijke dank.     De redactie.
Kerkschoonmaak: Door Corona 2 jaar niet gebeurd, maarrr…….De grote schoonmaak van de kerk en het KC. komt er weer aan. Dus………….handen uit de mouwen
Het gaat een actieve gemeentedag worden op  zaterdag 2 oktober 2021.
Het zou fijn zijn als jong en oud eraan mee doen. Ook dit is samen sterk en gemeente zijn!!
De eerste actie begint al om half zeven met een groep mannen voor het hoge en zware mannen werk.   Stoere vrouwen zijn dan ook welkom hoor!!!
Aansluitend en overlappend gaan we met een groep dames het vrouwenwerk doen, zo vanaf 9.00 uur (dingen waar mannen gewoon te onhandig voor zijn).  Ons doel is om op één zaterdag heel de schoonmaak  te realiseren.
Deze dag is gekozen om met meerdere mensen te werken die door de week niet kunnen.
Ook als u maar een paar uur kunt…… kom toch!!!
Uiteraard wordt u die dag all inclusive verzorgt met koffie, koek, brood en soep ( dat schept nog meer een band ) waar vindt je dat.
Indien mogelijk; breng zelf een emmer, zeem en schrob borstel mee.
Aanmelden en uitleg, Esther 06-10650049;  Anja   06-13424563
Vriendelijke groet  Frans en Esther Lukassen;   Arie en Anja Donker
Kerkdiensten:  i.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn. Het K.C. is `s morgens ook beschikbaar voor de kerkdiensten.
Voor het deelnemen aan de kerkdiensten, kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden. Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: 
kerkdienst@hervormdzijderveld.nl  of tel. 0345-642259.
U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding.
Tijdens de kerkdiensten mogen alle psalmen en liederen weer worden meegezongen.

Agenda in het kort:
Dinsdag          28 sept.           Ouderenmiddag        
Dinsdag          28 sept.           Kerkradio       
Zaterdag         2 okt.               Kerkschoonmaak
Tenslotte:  

                            Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst

 
terug
 
 
 
 

Creche
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkradio
datum en tijdstip 28-05-2024 om 19.30 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-06-2024 om 20.00
meer details

Creche
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.