PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
Week 38 Week 38
Zondag 23 sept..
9.30 u.:           ds. D. Verkuil               Themadienst.   ‘Met hart en ziel’.
18.30 u.:         ds. H.E. Veldhuijzen               Schelluinen
Zingen voor de dienst:  23 sept., vm. Themalied; nm. Ps. 145 : 1
Kinderoppas:  23 sept.:  Esther Kool; Rico Lukassen en Job van Lagen.
Collecten:  De collecten zijn zondag 23 sept.: De diaconiecollecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk; de tweede is voor de kerk.
Bij de erediensten: “Met het thema ‘Met hart en ziel’ willen we onder de aandacht brengen wat God ons in o.a. Deuteronomium 6 gebied, namelijk Hem lief te hebben met al onze zintuigen en vermogens. Jongeren moeten leren om zich met hart, ziel en lichaam te richten op God, niet omdat de ‘regels’ dat van hen vragen, maar omdat ze van God houden.”
Zo maar een paar zinnen uit wat de HGJB aanreikt met het oog op het thema: ‘Met hart en ziel.’ Het Bijbelgedeelte is Deuteronomium 6: 1-9. Zondagmorgen luisteren we met zijn allen naar Gods boodschap vanuit dit gedeelte van Zijn Woord. Allerlei voorbereidingen hebben weer plaatsgevonden met het oog op deze themadienst. Heerlijk om met elkaar weer liederen en psalmen te zingen voor God en voor elkaar; wat een rijkdom is het om in het gebed Zijn tegenwoordigheid te verwachten; wat een verantwoordelijkheid dragen we om wat we horen vanuit de Bijbel, in ons hart te ontvangen en daaruit te leven. Dit alles kunnen wij niet met elkaar ‘organiseren’; nee, bidt om een rijke eredienst waarin we door de Heere Zelf gemotiveerd worden tot een nieuw seizoen van wat we noemen ‘winterwerk.’
Ziekte en zorg: Op allerlei manieren maken we als gemeenteleden mee wat de dichter van psalm 116 noemt: ‘ik ondervond benauwdheid en verdriet.’ ‘Maar ik riep de Naam van de HEERE aan…’, zo lezen we verder. Doe het. Om op deze wijze ook gesterkt te worden in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bidt ook voor elkaar waar we van elkaar weten van ziekte en zorg.
Catechese: Volgende week maandag 24 september beginnen de catechisaties. Om 18.45 uur is er catechisatie voor 12-15 jarigen; en vanaf 19.30 uur worden de 16+ jarigen verwacht. Om 20.30 is er belijdeniscatechese aan de pastorie. Weet je het eigenlijk nog niet zo goed of je belijdenis wilt doen? Kom gewoon. Dat is de beste manier om erachter te komen!
Het Bijbelgedeelte dat centraal staat tijdens opening winterwerk – Deuteronomium 6:1-9 – geeft kort en kernachtig weer waarom dit onderwijs aan jullie als jongeren zo belangrijk is.
Lees het eens door; luister zondag in de kerk naar Gods boodschap in dit gedeelte, en…beleef het goede van de catechisatie uren het komende seizoen. Weet je van harte welkom!
Tenslotte: De commissie opening winterwerk heeft zich ingespannen om een mooi programma te bieden. Hopelijk ziet u en jij ook kans om (een deel ervan) aanwezig te zijn! Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie, ds. Verkuil
 
Jarig:  Dinsdag 25 sept. zal dhr. J.H. (Jan) Kemkes (Lingesteynplantsoen  73, 4141 GJ Leerdam) zijn verjaardag gedenken. Hij hoopt 86 jaar te worden. Zaterdag 29 sept. is het de geboortedag van dhr. T. (Teus) Kers, Krooshofstr. 47, 4122 GK. Hij hoopt de leeftijd van 78 jaar te bereiken.  Beide een fijne verjaardag gewenst met allen die jullie lief en dierbaar zijn en Gods zegen gewenst.
Kerkradio:  Dinsdag 25 sept is er om 19.30 u. weer een uitzending van de Kerkradio. De meditatie wordt die avond verzorgd door oud. Floor Kool.
Vrouwenkring:  Op D.V. woensdagmorgen 26 september is de eerste vrouwenmorgen van het nieuwe seizoen. We denken dan na over “Aandacht’.     Hoe blijf je op koers, dichtbij het Woord van God? Wat leidt je vaak af en hoe kun je hiermee omgaan?    We zien uit naar een aantal ontmoetingen met elkaar waarbij we veel moois uit de Bijbel mogen ontdekken. Zodat we groeien in het geloof en steeds meer Gods Liefde voor ons mogen ervaren.      We hopen jullie weer allemaal te ontmoeten en het is natuurlijk fijn als er “nieuwe” vrouwen bij zijn. Weet dat je van harte welkom bent!
Ambtsdragerverkiezing:  Voor de nog openstaande vacature voor ouderling kunnen belijdende leden namen indienen van mannelijke lidmaten waarvan zij vinden dat die in aanmerking komen voor het ambt van ouderling. Dit kan tot uiterlijk 25 sept. bij de scriba Floor Kool, Dorpsweg 40. Formulieren om namen in te dienen liggen achter in de kerk. Ingediende formulieren dienen te zijn voorzien van naam en handtekening van de indiener(s).  De stemmingsvergadering vindt plaats op dinsdag 9 okt. om 20.15 u. in het K.C.
Solidariteitskas:   Van maandag 24 t/m zaterdag 29 september kunt u de notabelen en kerkrentmeesters weer bij u aan de deur verwachten voor het ophalen van de solidariteitskas. De € 10 komt voor de helft ten goede aan onze eigen gemeente. De andere helft gaat naar de PKN, waarmee andere gemeenten ondersteund kunnen worden.
OJW (open jeugdwerk):  Ha jongens en meiden, de scholen zijn weer begonnen en ook de voorbereiding voor het OJW  is van start gegaan. We trappen 6 okt. af met de bekende strandwandeling in Scheveningen. (als het weer het toelaat) Iedereen van 12-15 jaar mag mee. We verzamelen om 18.30 uur bij het KC van Hagestein. De kosten zijn € 5,- pp.  Geef je op met chauffeur voor 3 okt. bij Annek.de.leeuw@gmail.com of via 06 50991160. We hopen jullie allemaal te zien!
Kleding- en speelgoedbeurs: De netto opbrengst van de beurs is € 357,00. Inbrengers en kopers heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.  In maart hopen we weer de lente/zomer beurs te houden. Mogen we dan weer op u rekenen?   Groeten, Anja, Anne-Marie, Astrid, Erica en Janny.
Informatieboekje: Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 29 september kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl of op Dorpsweg 42. Wij verzoeken u om op tijd in te leveren daar anders onze planning in de knoop komt. Bij voorbaat hartelijk dank.          De redactie.
Verantwoording:  De Avondmaalscollecte bestemd voor Open Doors heeft € 152.20 opgebracht.  Hartelijk dank daarvoor.                
Agenda in het kort:
Zaterdag 22 sept.                   Opening Winterwerk
Maandag 24 sept.                  Catechisaties
Dinsdag 25 sept.                    Kerkradio
Woensdag 26 sept.                Vrouwenkring
Week 39                                 Solidariteitskas
Zaterdag 6 okt.                       OJW
Tenslotte:  Met hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.
 
terug
 
 

Creche
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 15-03-2021 om 20.00
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 17-03-2021 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 24-03-2021 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 28-03-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 04-04-2021 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 11-04-2021 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.