PKN
Hervormde Gemeente Zijderveld
 
WEEK 37 WEEK 37
Zondag 13 sept.              
9.30 u.            ds. D. Verkuil
18.30 u.          ds. A.J. Sonneveld                 Lopik
Zingen voor de dienst:  vm.  Ps. 95 : 1; nm. Ps. 95 : 4.
Kinderoppas:  Caroline de Wildt; Judith van der Lee en Desiree Kool
Collecten: De eerste collecte is voor de diaconie met bestemming: Wereld Diaconaat. De tweede collecte is voor de kerk.
De collecten zullen na afloop van de dienst plaatsvinden bij de uitgang in collecteschalen.
Nu de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen op een andere manier worden ingevuld willen we u toch de mogelijkheid geven om uw financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente en het diaconale werk. Indien u wilt geven kan dit door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL34 RABO 0335 3449 33 voor de kerk en bankrekening NL13 RABO 0358 4154 03 voor de Diaconie. Ook is er de mogelijkheid om online te geven via Givt. Ook hier kunt u uw keuze voor kerk of diaconie aangeven.   Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Bij de erediensten: De dienst zondagmorgen zal in het teken staan van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We lezen verder in 1 Petrus 1. De tekst is vers 18-21. Petrus brengt ons hier in aanraking met ‘het kostbaar bloed van Christus’. Hoe wordt zeker in het Avondmaal deze kostbaarheid extra beleefd. Denk er alvast eens over na waarom Zijn bloed voor u kostbaar is; en hoe werkt dit door in je leven?
Ziekte en zorg: We leven mee met Mardine Kortlever-Sleeuwenhoek en haar gezin, Kerkweg 27 (4122GB) nu Mardine in het UMC verblijft. (UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht. Afd. A2, kamer 5) We dragen haar en wie haar lief zijn op in de machtige handen van onze Zaligmaker.
Werkzaamheden: Inmiddels ben ik weer een tijd gedeeltelijk werkzaam in de gemeente. Naast het regelmatig voorgaan in de erediensten bezoek ik oudere gemeenteleden zoals ik dat altijd deed; daarnaast bezoek ik gemeenteleden van wie ik denk dat het goed is dat zij bezoek ontvangen. De komende tijd hoop ik de Bijbelkring ook weer te gaan geven. Daar hoort u t.z.t. meer over.
Belijdenis: Aankomende tijd wil ik de belijdeniscatechese ook oppakken. Wie dit wil gaan volgen wil ik vragen dit aan mij kenbaar te maken. Dat kan tot woensdag 23 september.
Bezinningsbijeenkomst: Woensdagavond 16 september is er de bezinningsbijeenkomst met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal. We leven aan de hand van de voorbereidingspreek extra toe naar dit rijke sacrament. We beginnen om 20.00u in het K.C.
Groet: In het gedeelte uit 1 Petrus lezen we ook over ‘in de laatste tijden.’ Weet dat Gods werk hier op aarde opschiet; zorg dat je ook deelt in het reddend werk van Christus. Nu kan het nog. En een rijker leven dan bij Hem en dankzij Hem is er niet.
Met een hartelijke groet aan u en jou, D. Verkuil

Jarig: Zaterdag 19 sept. hoopt mevr. T. Oskam – Klijn ( Eiland 1, 4143 EN  Leerdam,
 kamer 309 bakboord) jarig te zijn. Zij wordt 83 jaar.  Zondag 20 sept. mevr. H.C. Uittenboogaard – Hazendonk (Diefdijk 13, 4121 KN Everdingen) Zij wordt 84 jaar. Beide gefeliciteerd met deze dag en ook allen die in liefde rondom jullie heen staan.
Kerkradio: Dinsdag 15 sept. kunnen u en jullie weer luisteren naar een uitzending van de Kerkradio, die om 19.30 u. begint. Deze uitzending zijn psalmen en geestelijke liederen te beluisteren.
Viering Heilig Avondmaal: In verband met de coronamaatregelen zal het Heilig Avondmaal op D.V. 20 september in aangepaste vorm worden gevierd. Gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen vieren, zullen dat doen vanuit de bank waarin zij op dat moment zitten. Het zal dus als het ware 1 tafel zijn. Het brood en de wijn zullen in de banken klaar staan.
In verband met het maximaal toelaatbare aantal gemeenteleden zal in de avonddienst nogmaals het Heilig Avondmaal gevierd worden en zal er dus een voortzetting en dankzeggingsdienst zijn. Er kan op de inmiddels bekende manier aangemeld worden.
Bericht Kledingbeurs:  Dit najaar zal er geen kledingbeurs worden georganiseerd i.v.m. de regels rondom Corona. We hopen in het voorjaar 2021 wel weer een beurs te kunnen organiseren. Wilt u weer kleding apart leggen om t.z.t. aan te kunnen bieden?
Hartelijke groet, Anne-Marie, Anja, Astrid, Erica en Janny.
Informatieboekje. Begin oktober willen we weer een informatieboekje laten uitkomen. U en jullie hebben de gelegenheid om tot en met zaterdag 26 september a.s.  kopie aan te leveren. Graag via het e-mailadres: vinkgans@kpnplanet.nl  Wij verzoeken u om op tijd in te leveren omdat wij daarna nog een redactievergadering  moeten houden.  Bij voorbaat onze hartelijke dank.     De redactie.
Ter inzage. De jaarrekening over het jaar 2019 van het college van kerkrentmeesters ligt ter inzage bij de kerkelijke ontvanger E. Vink vanaf woensdag 16 september tot en met vrijdag 18 september 2020. Adres: Dorpsweg 42 te Zijderveld. Graag vooraf even een belletje.
Tel. 0345-642152.
Oud-ijzer. Het oud-ijzer wat bij de firma  A.C. den Hartog aan de Diefdijk ingeleverd kan worden heeft dit jaar tot nog toe een bedrag opgeleverd van totaal € 777,00. In januari
€ 450,60 en in juni € 326,40.Een ieder die hier aan heeft meegewerkt onze hartelijke dank.  De kerkrentmeesters.
Kerkdiensten:. I.v.m. de coronamaatregelen mogen er max. 60 personen in de kerk aanwezig zijn.  Voor het deelnemen aan de kerkdiensten kunnen u en jullie zich digitaal of telefonisch aanmelden.  Iedere week moet apart aangemeld worden, dat kan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 12.00 u. Digitaal: kerkdienst@hervormdzijderveld.nl   of tel. 0345-642259.
U dient zich aan te melden voor de ochtend- of avonddienst en aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht wordt.                                                                                                                                                Er mogen 4 of 5 personen meezingen tijdens de dienst. U of jullie kunnen hiervoor uitgenodigd worden; het kan ook aangegeven worden tijdens de digitale of telefonische aanmelding.  U en jullie worden toegelaten tot de kerkdienst op volgorde van aanmelding. Discussie over de aanmelding is niet mogelijk.
Met ingang van zondag 26 juli krijgen de jongeren van 12 t/m 25 jaar, om de 14 dagen, voorrang tijdens de avonddienst. (uiteraard dienen ook zij zich aan te melden)   De kerkenraad wil deze groep jongeren de ruimte geven elkaar te blijven ontmoeten in de kerk en ze zo betrokken te laten blijven bij de gemeente.    Naast de jongeren zullen er ook ouderen worden toegelaten om het getal 60 in de kerk vol te krijgen.
Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn voor de kerkdiensten zullen gemeenteleden telefonisch benaderd worden om de diensten te bezoeken. 
Crèche:  Ben je crècheoppasser? Dan graag even je huidige telefoonnummer doorgeven aan Sanne van Duuren (oppas@hervormdzijderveld.nl). 
Agenda in het kort:
Dinsdag          15 sept.                       Kerkradio
Woensdag      16 sept.                       Bezinningsbijeenkomst         
Tenslotte:  Met een hartelijke groet,  Aart Bronkhorst.

 
terug
 
 

Bijbelkring
datum en tijdstip 02-12-2020 om 20.15 u.
meer details

Creche
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:00
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19.00
meer details

Catechisatie Follow Me 12 t/m 15
datum en tijdstip 07-12-2020 om 19:00
meer details

Catechisatie Follow Me Next 16 t/m 19 plus
datum en tijdstip 07-12-2020 om 20:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 13-12-2020 om 9:00
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 14-12-2020 om 20.00
meer details

Vrouwenkring
datum en tijdstip 16-12-2020 om Vanaf 9.45 uur koffie en thee, 10.00 uur beginnen we.
meer details

Creche
datum en tijdstip 20-12-2020 om 9:00
meer details

Creche
datum en tijdstip 25-12-2020 om 9:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.